Panasz bejelentése – Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

M É D I A T A N Á C S
1088 Budapest, Reviczky utca 5.

Panaszbejelentés
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Kossuth adón sugárzott „Jó Reggelt, Magyarország” c. műsor.

2020.02.13.

A kifogásra érkezett választ nem fogadom el.

A panasz azonos a kifogásban lévővel.

Nem volna kifogások/panaszok bejelentésével foglalkozni, ha a közszolgálat betartaná a törvényt.

„Van nekünk egy albizottságunk, amelynek a feladata közé tartozik a törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérni. Írjál az albizottság Elnökének Bárándy Gergely úrnak.” Rubovszky György, javasolta Juhos Lászlónak, egy héttel a halála előtt) :

———————————–

dr. Bárándy Gergely úr
elnök

Ellenőrző albizottság

Tisztelt Elnök úr!

Az Országgyűlés az atomenergia alkalmazásáról szóló törvényben felismerte, hogy az atomenergia békés célú alkalmazása az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy és a tudományos kutatások számos területén elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását. (1996.évi CXVI. törvény)

Az 1996. évi CXVI. törvény 4§ (11) bekezdése szerint:

„Az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető, tudományos, technikai és egyéb ismereteket – a kockázatokra is kiterjedően – oktatni, valamint a közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen ismertetni kell.”

Az Országgyűlés által 1996-ban kötelezővé tett jogszabályi elvárás nem teljesül, sem az oktatás, sem a közszolgálati médiaszolgáltatás műsorszolgáltatása területén.

Hírdetés

Juhos László

—————————

From: Dobos Menyhért [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, February 13, 2020 2:22 PM
To: Juhos Laszlo
Subject: Fwd: Kifogás bejelntése

Továbbított levél kezdete:

Feladó: Dobos Menyhért
Dátum: 2020. február 13. 13:25:00 CET
Címzett: “Juhos Laszlo ([email protected])”
Tárgy: Kifogás bejelntése

„Tisztelt Juhos László úr!

A 2020. február 13-án 10:31-kor küldött, a Kossuth Rádió elnevezésű csatornán 2020. február 13-én sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” c. műsorszám részletére vonatkozó kifogását a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. mint közszolgálati médiaszolgáltató megvizsgálta, és a kifogást elutasítja annak megalapozatlansága miatt.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Mttv.) 181.§ (2) bekezdése szerint a kérelmező kérheti azon álláspont közzétételét, mely szerinte a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.)13.§ alapján a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni, mint ahogyan ez a kifogásolt műsorszámban is történt.

A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a kifogásolt műsorrészlet mindenben megfelelt az Smtv. és az Mttv. rendelkezéseinek.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Smtv. 4.§-hoz fűzött indoklás szerint senkinek nincs alanyi joga arra, hogy követelje bármely médiumban véleménye közzétételét, a műsorszámok szerkesztése, a médiatartalmak kiválasztása a Médiaszolgáltató diszkrecionális joga az Mttv. 3.§ alapján.

Tisztelettel:

Dobos Menyhért
vezérigazgató
Tel.: +36 1 441 9701
[email protected]
1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.
cid:[email protected]

—————————

From: Juhos Laszlo [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, February 13, 2020 10:31 AM
To: Közönségszolgálat; [email protected]
Cc: Dobos Menyhért
Subject: Kifogás bejelntése

„Jó Reggelt, Magyarország!” c műsor, 2020. február 13. 8.50

Ismét drágult az áram Németországban, a CDU az atomerőművek újranyitását fontolgatja + 1100 ember halálához vezetett Németországban az atomerőművek bezárása és a szénerőművek újraindítása – az átgondolatlan energiapolitika következményei + Tavaly is a paksi atomerőmű termelte a legtöbb áramot Magyarországon – Hortay Olivér, a Századvég energetikai üzletágának vezetője

Kifogásolom, hogy riport alany véleménye sértette a Reális Zöldek Klub civil szervezet jó hírét. Hortay Olivér zöldekre vonatkozóan negatív álláspontot fejezett ki.

Az igazság nem tömegkategória kérdése. A demokráciában egy embernek, egy civil szervezetnek is lehet igaza. A riport alany véleménye a Reális Zöldekre nézve nem felel meg a ténynek, a reális zöldek vélekedése sok tekintetben megegyező a riport alany véleményével, és Műsorvezető felvezető (kérdésiben) szövegében elhangzottakkal.!

A reális zöldek szerint az igazság mindennél, még a szabadságnál is előbbre való! Az igazságot elárulók a hazát teszik tönkre!

Hazánkat az igazság szolgálatába kellene állítani!

Akinek igaza van, nem lehet félénk. Annak bizakodónak és önérzetesnek kell lennie, támadólag is fel kell lépnie az igazság ellenségeivel szemben. Ez a kötelesség együtt jár az igazság birtoklásával. Az ilyen szerep minden nemes lelkű emberre kötelező, és a hazaszeretnek is, elengedhetetlen feltétele

Juhos László


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »