Otthon Jézusnál – Évközi 2. vasárnap B év (2018)

Hol laksz?

Otthon Jézusnál

Abban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: Nézzétek, az Isten Báránya! Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: Mit kívántok? Azok azt felelték: Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg! – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust) az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először Simonnal találkozott, és szólt neki: Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Jn 1,35-42

 

Hírdetés

Mottó: Hol laksz?

Az Isten báránya

Másnap, azaz Jézus megkeresztelkedésének másnapján, János és tanítványai újból a helyszínen várakoztak. Azaz, János evangélista nem írja le a keresztelés jelenetét, hanem egy háromnapos folyamatot ír le. Az első napom tanúságot esz arról, hogy jön az, aki nála nagyobb – ezt hallottuk múlt vasárnap. Másnap, újabb tanúságot tesz róla, és immár megnevezi: „Nézzétek, az Isten báránya. Ő veszi el a világ bűneit.” Ezzel Messiásnak mondja Jézust, aki jelen van, és fültanúja a tanúságtételnek. Neki mondja, vagy a tanítványoknak, vagy a tömegnek, hogy a Lélek leszállott Jézusra? S mikor is történt mindez? A nála el nem mesélt keresztelőn, feltételezhetjük. Nos, bárkinek szólt is János tanúságtétele, Jézus másnap visszatért. S lám az előző napi jelenet megismétlődik. A Keresztelő megismétli tanúságtételét: „Nézzétek, az Isten báránya!” Úgy tűnik, ezúttal a tanúságtétel a tanítványoknak szól, különösen annak a kettőnek, aki erre fel követni fogják Jézust. Nyilvánvaló, hogy János ismételt tanúságtételének hatására. Nagyon úgy tűnik, hogy a Keresztelő mintegy tudatosan átadja tanítványait a Mesternek. Azok azonban még kissé bizonytalanok, többet akarnak tudni a Mesterről. Ezért kérdezik, „Hol lakol?”.

Lakásunk sok mindent elárul. A gazdaságban ismételten megtörtént, hogy egy bizalmi állásra kerestünk megfelelő embert, és a végső döntés előtt felkerestük őt otthonában. Jézus otthona tetszhetett a két tanítványnak, ezért nála is maradtak. Egyikük János apostol volt, aki mindezt elmeséli. Érezni a megilletődést: a tizedik óra körül járhatott. Ez a találkozás, ez a vendéglátás felejthetetlen maradt egész életében. De társa, András élete is radikális fordulatot vett. Ennek jele, hogy másnap reggel elvitte testvérét Pétert, a Mesterhez a Mester otthonába! Mindebből következik, hogy Jézus a közelükben lakhatott. Mindebből következik, hogy mindnyájan János közelében lakhattak. A találkozás után mindnyájan toborozni kezdtek. Akit Jézus meghívott, az meghívott másokat is. Fülöp például Natanaelt. És mi kit hívunk meg Jézushoz az otthonába?

2018. JANUÁR 14. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP – „B” ÉV Jn 1, 35-42


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »