Õseink nem voltak klíma semlegesek!

Az esztergomi Bazilika harangjai ennek okán nem kongtak június 4-én.

Schanda Tamás, parlamenti és stratégiai államtitkár, miniszterhelyettesnek nemcsak a szakmai értése, hanem múltunk ismerete is hiányos.
Schanda nincs tisztában azzal, hogy az ellenzék budapesti 2/3 –os győzelmét 2018-ban és Karácsony Gergely, Tarlós István székébe kerülését a klímaváltozás idézte elő!
Schanda Tamás szerint: klíma semleges ország leszünk.
Pezenhoffer Antal, esztergomi római katolikus pap, tanár, demográfus, író, könyvtáros emléke megőrződött.

A Bazilika harangjai nem kongtak, június 4-én. A szokásjog annál erősebb, minél régibb.

A könnyen véleményalkotók, gondolkodásra képtelenek, nem olvasnak, hamis a történeti ismeretük, nem csak Schanda Tamásé.

Mátyásnak királlyá választására nem került volna sor, ha a Duna vizét nem fedi jég, nem lett volna klímaváltozás.

Felmelegedés Budapesten, a kis jégkorszak ért véget 1850 körül, miközben az iparosítás még alighogy elkezdődött. Ezután már a Duna befagyása télen újsághír értékű lett.

1864 januárjában farsangi ünnepélyt tartottak a Duna jegén, 1879-ben,1885-ben, 1891-ben is befagyott a Duna, és sokan hídpénzt akartak spórolni. 1891 január 4-én bekövetkezett tömegbaleset után–ekkor kb. 25-en beszakadtak, az áldozatok pontos száma sohasem tisztázódott –a rendőrség kemény pénzbüntetés terhével megtiltotta a Duna jegén járkálást.

Hunyadi Mátyás megválasztása egészen hallatlan módon történt. Olyan módon, amilyen addig sohasem fordult elő a magyar történelemben.

Nem ellenkezett ugyan a szabatosan megfogalmazott, formálisan kimondott törvénnyel, de ellenkezett a szokásjoggal, az egész addigi magyar történelemmel. Pedig akinek csak egy csepp jogi érzéke van, tudja, hogy a szokásjog is jog és törvény.

Anya Szilágyi Erzsébet és nagybátya Szilágyi Mihály, akinek trónját köszönhette, már előre eljegyzik neki, mint nemzeti királyhoz illik, a legelőkelőbb és leggazdagabb magyar lányt, Garay nádor lányát. Sőt előre meg is esküsznek a Garayaknak, hogy el fogja venni, de a fiatal Mátyás, akinek az ilyen nemzeti házasság – úgy látszik – eszébe se jutott, arra már eljegyezte a cseh Podjebrad leányát s kitartott mellette, kényszerítve anyát és nagybátyját, hogy szegjék meg esküjüket.

Hírdetés

Mátyás trónját nem születésének, hanem egyedül az országnak köszöni, az ország úgy megalázza, hogy megígérteti vele, sőt megesküdteti, majd a király ígéretére semmit se adva –ígérete megtartására a főurak kezességét is veszi – hogy soha tőlük adót nem fog kérni.

A később Mátyás király ellen újra meg újra fellázadó magyar főurak mindig arra hivatkoztak és azzal az szerint jogos állítással adtak mozgalmuknak törvényes színezetet, hogy Mátyás nem törvényes király, mert megválasztása erőszakkal és megfélemlítéssel történt.

Egy királyválasztáskor se tartotta akkora haderő megszállva a királyválasztás színterét, mint 1458-ban éppen Mátyás megválasztásakor.

Mátyás birtokába a korona 1463-ban került miután III. Frigyes Habsburg császárral szerződést kötött. Mátyás megkoronázására ezt követően került sor. (Pezenhoffer Antal: Történelmi apologetika)

Mikor kihaltak az Árpádok, mivel az egyiknek V. Istvánnak lánya Mária, egy Anjoukhoz ment férjhez, ennek unokájával, Károly Róberttel, az Anjouk kerülnek a magyar trónra, és az Anjou-ház a magyar uralkodóház. Mikor már a második nemzedékben, Nagy Lajosban férfiágon ezek is kihalnak, Nagy Lajos leányának, Máriának, férje révén Zsigmonddal a Luxemburgoké lesz a magyar korona. De már Zsigmondban a magyar Luxemburgok is kihalnak, mert csak egy lánya maradt, Erzsébet. Ezért Erzsébettel férje, Albert néven a Habsburgok kerülnek a magyar trónra, is épp úgy, mint más országokban ilyen esetben. Mikor pedig Albert egyetlen fiában V. Lászlóban férfiágon a magyar Habsburgok is kihaltak, Albert lányának, Erzsébetnek férje, Kázmér lengyel király fiában II. Ulászlóban a Jagellók fejére került a magyar korona. Mikor ennek fiában, II. Lajosban ezek férfiága is kihalt, az utolsó magyarországi Jegelló – leányának az utód hátrahagyás nélkül elesett egyetlen élő testvérének Annának férjében, nem a lehető legtermészetesebb dolog volt-e, hogy a Habsburgok újra a magyar kerüljenek, mikor azt már egyszer már ugyanezen révén bírták is s akkor is csak azért vesztették el, mert családjuk ez az ága szintén kihalt?

Ferdinándot tehát megillette a magyar trón. Joga volt hozzá.

A magyar pártoskodókat az tévesztette meg, hogy őseink egyszer már járták, még pedig sikerrel járták ezen a forradalmi úton. Mielőtt ugyanis a Habsburgok Albert ágának kihalása után sógorukat, a Jagellókat, II. Ulászló személyében a magyar trónra meghívták, előbb egy nem királyi vérből származó magyar emberrel, Hunyadi Mátyással kísérleteztek. S a kísérlet úgy bevált, olyan szerencsésnek bizonyult, hogy most, mikor a mohácsi vésszel a Jagellók férfiága kihalt, újra kedvet kaptak hasonló kísérletezésre.

Azóta négyszáz év telt el s a lelkes magyar fiatalság, sőt az a sok magyar felnőtt is, akinek az esze még felnőtt, sőt öreg korában is túl fiatal, azaz tapasztalatlan, ítélőképesség híjával lévő, aki nem eszével, hanem idegeivel gondolkozik, még mindig ezért sikerült kivételért lelkesedik, azt tartja helyesnek s azóta mindig olyan forradalmi módon szerette volna betölteni a magyar trónt, mint Mátyás idején csinálták. (Forrás: Pezenhoffer Antal)

II. Lajos király halála után Szapolyai János bejelentette igényét Magyarország trónjára. A hivatkozási alap az 1505. évi országgyűlés határozata volt. Akkor az országgyűlés kimondta: ha II. Ulászló fiú utód nélkül hal meg, kizárólag magyart választanak királlyá. Szapolyai János 1526. október 14-ére Tokajba országgyűlést hívott össze, amelynek résztvevői az 1505. évi végzésre hivatkozással ki is kiáltották Szapolyai János királynak.

Az ellenzék budapesti 2/3 –os győzelmét 2018-ban és Karácsony Gergely, Tarlós István székébe kerülését a klímaváltozás idézte elő!

Budapest azon városok körébe tartozik, amelynek egész évben melegebbek környezeténél. A fővárosi légtér sajátossága két tulajdonságban tér el tágabb környezetétől melegebb és szennyezettebb, meghatározó módon észben, nemcsak az ellenzék.

http://www.realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=6905


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »