Országszerte a pedagógusokat köszöntik

Országszerte a pedagógusokat köszöntik

„Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz tudós, még az iskolában sem!”(Comenius)

 

Világszerte számos országban megünneplik a tanítónapot. Bár a Pedagógusok Világnapja október 5-re esik, minden államban más és más időpontban tartják. Az esemény célja a tanárok iránti köszönet és hála kifejezése áldozatos munkájukért. Míg Magyaroroszágon a tanév végén, addig Szlovákiában március 28-án, a polihisztor Comenius születésnapján ünneplik.

A nemzetek tanítójaként ismert Johannes Amos Comenius Morvaországban látta meg a napvilágot. Egyik előde felvidéki származású, akit Szegesnek hívtak.

Miután 1960 körül Comenius Clamores Eliae Illés (próféta) kiáltásai (vagy jajszavai) – című művét a 2. világháború sorscsapásai után ismét megtalálták, egyik dedikációs tervezete a családnevet is tartalmazta a következő formában: „Kedves szülőhazámnak, Morvaországnak, hűséges fiai egyike: Jan Amos Szeges Nivnicky, apja neve után Komensky”. Az új információ a polihisztor nemzetiségével kapcsolatban konfliktusokat eredményezett. Vannak, akik Comeniust már csak Szeges Jánosként nevezik, viszont a vizsgálatok bizonyítják, hogy nemzetisége morva.

Hírdetés

A nemzetek tanítója, miután a morva testvérek lelkészsége után püspökké vált, 1650-ben Magyarországra érkezett. Itt a sárospataki református kollégiumában is tanított, ahol máig őrzik Comenius emlékét. Róla nevezték el a miskolci egyetem tanítóképző főiskolát is. Két nagyon jelentős publikációja is itt íródott: Schola Ludus (Az iskola mint játékszín) és az Orbis sensualium Pictus (A látható világ képekben).

Comenius legfőbb célja az volt, hogy enciklopedikusan összegezze a  tudományokat. Az élete során megélt rengeget megpróbáltatás és polgártársainak bizonytalan jövője miatt elhatározta, hogy a tanítói pályát választja. Sikerült megreformálnia az oktatást és az anyanyelvi oktatást is fontosnak tartotta.  Mondhatni, hogy a pedagógiaelmélet mint tudomány megalapozója lett. Szinte valamennyi pedagógiai tétel és gyakorlati oktatói-nevelői probléma megtalálható műveiben.

Az interneten van egy World Teachers’ Day nevű honlap, melyen a tanítónapokhoz kapcsolódó rendezvényeket lehet regisztrálni. Jelenleg a 2017. évi események láthatóak a világtérképen.

A Körkép.sk is köszönti a legszebb hivatást választott pedagógusokat. Azoknak pedig, akik áldozatos munkával saját példájuk által a jóra és szépre nevelik a gyermekeket, külön erőt és egészséget is kívánunk!

Laky Erzsébet

Felhasznált források: jakd.hu/worldteachersday.org/wikipedia.hu/www.planet-wissen.de/sarospatak.varosom.hu


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »