On the Margin of CO2 Skepticism

Tisztelt Tudóstársak!

Nagy örömmel osztok meg Önökkel egy friss hírt mely ma jutott a látóterembe.

A NASA által közzétett anyag (https://www.naturalnews.com/2019-08-30-nasa-admits-climate-change-not-caused-by-suvs-fossil-fuels.html?fbclid=IwAR3fd-LaMyXpYd9fX-zcPxGKQ1RnGhvAsMyWtnPXX03ELekjDXS1tT5pdRg ) szerint SEM a légköri CO2-szint jelenkori variabilitása a fő tényezője a mutatkozó éghajlati-anomáliák mögötti okoknak.

Ez a deklaráció praktikusan egyenlő az általuk alkalmazásából elbocsátott Miskolczi Ferenc rehabilitációjával. Melynek azonban illene személyre-szólónak is lenni, mind erkölcsi mind elismerési tekintetben.

Bátorkodom kapcsosan ezúton előtérbe-tolni egy 2017-es tanulmányomat, mely ismeretterjesztői kitekintésben elemez egy másik negligált koncepciót (https://szennyviztisztitas.blogspot.hu/p/summa.html ). [Melynek, „balkézről”, szintúgy része (a 8. rész alatt) a CO2 keltette klíma-hisztéria reálisabb-mederbe terelése – bár a kidolgozás átiratomban meglehetősen érintőleges.]

Nem tudhatni, mikor nő fel végre a társadalom (vagy a babérjaikat igazgató tudósainak többsége) hogy ennek a teóriának a valóság-vetületét is befogadja, kebelére ölelje?

Üdvözlettel,      2019. október 1.         Fuggerth Endre

 

Endre Fuggerth <[email protected]> ezt írta (időpont: 2018. dec. 2., V, 17:47):

Tisztelt Juhos úr!

Egy régebb óta bennem motoszkáló gondolatsort vetettem a minap papírra.

Úgy vélem, olyan érv és megvilágítás mentén érint egy szenzitivizált témát, hogy érdeklődésre tarthat számot.

Mentesíteni próbálván Önt bizonyos rutinszerű feladatoktól, megkíséreltem „regisztrálni” a Reális Zöldek oldalán, sikertelenül: „Ezt a funkciót LETILTOTTA az oldal adminisztrátora.” Emiatt a „Hírküldés” oldalon is csak névtelenül (mint „Vendég”) tudnám elhelyezni a szöveget. Alább olvasható, remélem használható.

Üdvözlettel,      2018. december 2.      Fuggerth Endre

 

Endre Fuggerth <[email protected]> ezt írta (időpont: 2018. nov. 30., P, 21:18):

Tisztelt Juhos úr!

Lassan felfedeztem elhelyezett írásaimat az Önök hatalmas honlapján, miközben olvasgattam különböző oldalait, hozzászólásait. (Az nem világos még előttem, hogy a jövőben adódó meglátásaimat hogyan/kihez címezzem, vagy mi a bevett módja hogy azok hasonló sorsra jussanak?)

Meglepett az a hatalmas aktivitás amelyet Ön személy szerint is kifejtett ezidáig. S lesújtott az a pökhendi hozzáállás, amelyben pl. 2007-ben 2 ifjonti homo politicus nemcsakhogy szakmai vita nélkül, de méltatlan lekezeléssel, gyakorlatilag indoklás nélkül utasította vissza az Ön által beterjesztett indítványt. [Az egyetlen pozitívum, hogy ezt videó-felvétel is megörökítetten nyilvántartja.]

Kiderült ezen olvasgatásaim során az is, hogy jóval bővebb azon tételek listája melyek mentén közösen gondolkodunk, mint eddig hittem.

Héjjas István egyik „aprója” említi, hogy egy napelem-tetős óvoda elől kivágták az árnyat-adó lélegző fákat. Ha a toldalékolásom számít bármit is, akkor hasonló tudósítással élhetek Dégről is. Itt a kedvezményezett a 2-emeletes iskola-épület volt, az áldozat pedig az összes iskola-udvari fa. (Olyik kiásott gyökértörzse meghaladta az 1 m3-t is.) A mindössze 2 eset még nem ad kellő támpontot arra nézve, hogy ez vajon a napelem-program része avagy egy beinduló-félben levő vidék-átalakítási koncepció.

Zárnék tegnapi „felfedezésemmel” (kikapcsolódási indíttatású történelmi barangolásaim hozadéka): Megvalósult a Duna-Tisza csatorna! 1792-ben fogtak neki, s 10 év alatt el is készült a „Ferenc-csatorna”. (Gőzgép és benzin nélkül…) Igaz, mára majd az egész az elszakított Délvidéken húzódik, de a nyert tapasztalatok tanulságai hasznosak lehetnek minden értelemben.

Üdvözlettel,      2018. november 30.   Fuggerth Endre

 

Endre Fuggerth <[email protected]> ezt írta (időpont: 2018. nov. 26., H, 22:50):

Tisztelt Juhos úr!

Köszönöm sorait, a megtisztelő invitálást közösségükbe.

Valóban, éppen elég dolog mentén azonos a látásmódunk – ha nem is mindenben.

Igen komoly gátló-tényezőt érzékelek magam is abban, ahogyan a média alakítja a társadalom képzeteit, legyen bármiről is szó. Ugyanakkor a tudományos élet felhígulásából és céltévesztő pepecseléséből fakadó tényezők is ártalmasak, éspedig éppen a szülő-tudományra.

Bennem az Önök szkeptikussága mellett – nem tudom, vajon ez korlátozó-tényező-e – de lakozik még nem kevés töltés is. Meg jókora feszültség. Miként egy erősen poláros, reaktív óriás-molekulában – hogy vegyészi-képpel éljek.

A kért fotót nehezen hoztam össze: az egyiket egy videóból metszettem ki; a másik 5 éves, s a kertemből való.

Üdvözlettel,      2018. november 26.   Fuggerth Endre

 

Juhos Laszlo <[email protected]> ezt írta (időpont: 2018. nov. 26., H, 14:26):

Tisztelt Fuggerth úr

Hírdetés

Írása felkerül a honlíapra.

Kérem küldjön fotót önmagáról

Felkerül a honlapra és alája az írási.

üdv JL

 

 

From: Endre Fuggerth [mailto:[email protected]com]
Sent: Sunday, November 25, 2018 8:56 PM
To: István Héjjas
Cc: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Subject: Re: On the Margin of CO2 Skepticism

 

Megszületett Felsőzsolcán Magyarország 1. napelem-parkja: http://www.origo.hu/gazdasag/20181123-atadtak-magyarorszag-legnagyobb-naperomu.html

45 hektár lefedése 9 milliárd Ft-ból mintegy 10ezer háztartás CO2 mérlegét zöldítheti.

Márhogy az amortizációs idejéig, ami jó esetben 20 év. És persze a 10ezer is csak a kezdetekre áll, merthogy a hatékonyság úgy 5 év múltán kb. megfeleződve halvány-zöldül… mutatják az eddigi tapasztalatok.

Örüljön azért aki tud, mert az öröm önmagában is gyógyít: További 109 db hasonló parkkal fogunk nemsokára gazdagodni. Arról, hogy a CO2-knockout eme megvalósított bokaharapása hírére vajon miféle nyugtatók szedésébe kezdett Miskolczi doktor (The Greenhouse Effect and the Infrared Radiative Structure of the Earth’s Atmosphere http://www.seipub.org/des/paperInfo.aspx?ID=21810 ), nincs tudomásom. Arról sem hogy Héjjas Istvánt, a témában nyilván nem a legelső de adekvát elemzése a napelemek hasznosítása kapcsán (http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2017/05/napenergia-2017-05.pdf ), e hír most felzaklatta-e, avagy szkeptikusi pózába visszahúzódva figyeli az ünneplést – sok egyéb mást nem tehetvén.

Én meg ezt a találós-kérdést tenném a „közösbe”: LÁTOTT-E MÁR VALAKI NAPELEM-PARKOT MEGÚJULNI ? Mert én erdőt igen. Még otromba tarvágás után is. Nem hiszem hogy itt kellene kibontanom a kérdést körbejáró érvelés folyamatát, mert akinek önállóan is van egy csöpp esze… az ne legyen részese testületi agyament döntésnek.

Az energiával nem az a legfőbb gond hogy vajon „melyiket mivel váltsuk ki”, hanem az hogy mértéktelenül habzsoljuk, egyre többet igénylünk. Ld: Szarka László (http://www.matud.iif.hu/2017/06/07.htm ): „A primerenergia-fogyasztás jelenleg 18 terawatt (1 TW = 1012 watt). Ez körülbelül százszor nagyobb teljesítményt jelent annál, amennyit a Föld teljes népessége – jelenleg 7,2 milliárd ember – fizikailag képes kifejteni. Mintha mindenkinek 100 képzeletbeli rabszolgája lenne” Így az visszafogása lenne a célravezető. Az erre-rugózó óra-átállítások haszontalanságán („egy kisváros éves energiaszükségletét spóroljuk meg”) azonban mind többen kezdenek átlátni. Magam kimutattam, hogy egyedül a nagybani művi-szennyvíztisztítást véve, annak kavaró+levegőztető energiaigénye ~8-szorosan felülmúlja az óraátállításból remélt nyereséget.

[(Vekker: https://szennyviztisztitas.blogspot.hu/p/vekker.html ) Ami persze akkor és csak akkor érdekes, ha van effektív és energia-MENTES mód a szennyvíztisztítás kiváltására. És természetesen van: a Vízgazda-rendszer (http://www.eautarcie.org/hu/index.html )]

Mely nyereséget egy volt évfolyamtársam (Horváth László), az eredeti mutató-manipuláció kínálkozó lehetőségét leleményesen kiaknázva, azonnal megháromszorozott: „Toljuk az óramutatót 24 órával előbbre, s akkor 24 kisváros energiaszükségletét spóroljuk meg.” Amire nekem is beindultak a gondolataim, s meglepő historico-energometriai tényt látok abban, hány kisvárosnyi energia halmozódhatott föl abban a katartikus pillanatban segítőleg, mikor a győzedelmes október 25-i forradalomból egy-csapásra november 7-i lett.

Félreértés ne essék: Nem vagyok napelem-ellenes. Remek eszköz, ajánlható oda, ahol más nehézkes lenne. A gondolati-nehézkedésre viszont nincs eszköz-ajánlatom.

2018. november 25.                  Fuggerth Endre

 

Endre Fuggerth <[email protected]> ezt írta (időpont: 2018. nov. 22., Cs, 13:59):

Tisztelettel küldenék a Reális Zöldek fórumán keresztül,

·       egy az álláspontjukat tovább-erősítő argumentumot,

·       mindenkinek akinek a gondolatai kuszák a nagy CO2 átverés és az energiák erőszakosabbnál-erőszakosabban kimódolt zöldítése körül,

·       egy esetet a Távoli Amerikából,

·       hogy mi is ment ott megvalósításba…

·       …talán még időbeni figyelmeztetésül.

A hírt E-mailen keresztül kaptam, elébe-vágom az illető megvilágítását is.

A teljes cikk innen olvasható: https://www.wsj.com/articles/a-green-logrolling-classic-1542579487  (De mivel előfizetést/regisztrációt kíván, ott csak a kezdősorok láthatok. Megkönnyítésül az érdeklődőknek bemásolom a teljes kapott tartalmat.)

A kísérősorok:

Not sure of the exact source of this editorial or the veracity of its numbers, but I had long suspected this to be the case. How can any sane person justify the cost of maintaining thousands of windmills on the water, far from shore? I imagine that the service personnel don’t use rowboats to do the work. They would need a fleet of sea worthy vessels at considerable expense just to get there.

A teljes cikk:

A Green Logrolling Classic

Offshore wind for 78 cents a kilowatt-hour. On the open market: 3 cents.

For a perfect example of green daydreaming gone awry, look to the waters off Virginia Beach, which will soon feature two wind turbines with blades rising as tall as the Washington Monument. It’s impressive engineering, but it makes zero economic sense, according to Virginia’s utilities regulators. They’ve issued a scorching order that . . . approves the project. Yes, the surprise ending is that their factual analysis doesn’t matter under a green fiat from the state Legislature.

Dominion Energy ,Virginia’s biggest utility, plans to spend $300 million to build the two turbines 27 miles off the coast. Together they will produce 12 megawatts of power, enough for 3,000 homes. This first pair of turbines is a “demonstration project” to let Dominion gather data and experience. Then, as soon as 2024, it could begin dotting the adjacent waters with hundreds more, enough to generate 2,000 megawatts and light 500,000 homes.

This summer Dominion asked Virginia’s State Corporation Commission, which regulates electric utilities, to deem the plan “prudent.” As reason to act swiftly, it cited pressure to cut carbon emissions. Senate Bill 966, championed by Dominion and signed in March by Gov. Ralph Northam, set a state objective of 5,000 megawatts of solar and wind power by 2028.

The commission’s 20-page order, issued Nov. 2, is a takedown from front to back. “Dominion’s customers will pay the costs of this Project,” it says. The two turbines will generate electricity at 78 cents a kilowatt-hour—compared with 9.4 cents for new onshore wind, 5.6 cents for new solar, and around three cents for energy bought on the open market.

Other utility companies, the order adds, have pursued offshore wind by signing agreements to buy power from outside developers. Instead Dominion “proposes a construction model, which places essentially all the risk on Dominion’s customers.”

What about the $300 million cost? “The proposed Project is not the result of a competitive bidding process,” says the commission. Dominion admits that it lacks “detailed information” on the cost of other wind projects, and if overruns occur, “it may seek additional cost recovery from customers.”

Trying to justify the two turbines as proof of concept doesn’t work either, given that big offshore wind farms generate electricity at 13.1 cents per kWh. Since that’s still higher than alternatives, what’s left to prove? “Customers will pay at least $300 million (plus financing costs) to demonstrate a large-scale project that, based on Dominion’s own studies, will not be a competitive option for the next 25 years,” the commission says.

Not that reality matters. “As a purely factual matter,” the commission says, the proposal “would not be deemed prudent.” But the Legislature has declared that offshore wind is “in the public interest.” Voilà, the petition is approved. That same day the utility issued a jaunty press release: “Dominion Energy Virginia customers are one step closer today to getting power from a new, renewable form of energy. The State Corporation Commission ruled in favor of plans to build two six-megawatt wind turbines.”

This could hardly be improved as an illustration of environmental logrolling—among a Republican state Legislature, a Democratic Governor, green activists and a utility company with a regulated monopoly. The State Corporation Commission deserves credit for calling attention to the fiasco. But if its hands are tied, then who’s looking out for Dominion’s 2.6 million customers? Nobody.”

Nem mennék itt semmiféle elemzésbe. Azt sem feszegetném, hogyan profitál majd e debütálás az évenkénti ~50 átvonuló hurrikánból, nehogy porig alázzon az elő-kalkulálás súlyosan pozitív szaldója. Sem a madár-rajokért aggódók várhatóan követő-projektjeit, melyek nyomán majd izoláló védőhálót feszítenek a több-százra tervezett monstrum fölé, az űrből lebegtetve…

Üdvözlettel a gondolkodók felé,         2018. november 22.            Fuggerth Endre

 

Endre Fuggerth <[email protected]> ezt írta (időpont: 2018. nov. 13., K, 19:27):

Tisztelt Szarka László!

Ha netán figyelmesebben újraolvassa megelőző levelem, felfedezheti hogy abban szó sincs arról, hogy az Ön által is jelzetten badarságnak tekintett kijelentést bármi módon is Önhöz kötném. Mindössze azt kívántam csodálkozással jelezni (és éppen azért mert már korábbról tudomással bírok álláspontjáról; jeleztem is már rövid utalással: „ki tudtommal szintén az elfogadók szűk táborához sorol Miskolczi dolgozata tekintetében), hogy korábbi böngészéseimből, de az Ön által éppen beajánlott referencia-anyagból is (http://epa.oszk.hu/00600/00691/00165/pdf/EPA00691_mtud_2017_06.pdf ) visszaköszön, hogy intézményi kötődéssel bír a jelzett és már minősített badarság epicentrumának tekinthető Csillagászati Tanszékhez, mégha csak laza szervezeti/kapcsolati mellérendelésben is. [Hacsak nem az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és az ELTE Csillagászati Tanszék között zéró az átjárás.]

Lehet persze az is, hogy a közölt blődli (forrás: http://www.origo.hu/tudomany/20181029-bizonyitekot-talaltak-egy-foldkozeli-rejtelyes-porhold-letezesere-az-elte-kutatoi.html ) mindössze újságírói túlkapás – bár meglepő lenne onnan efféle fantáziabőség. A lényeget abban látnám, hogy valaki – nem feltétlenül csillagászati magasságból – reagáljon valami helyesbítő/elhárító kommünikével, mert az én hangom innen gyenge. Ha úgyanis a hír marad, netán proliferálódik, korrekciós igyekezetnek pedig nyoma sincs, akkor (hogy Héjjas István klasszikus írónktól kölcsönzött ihletésű meglátását idézzem) nemcsak a „kőfaragók és a balett-táncosok” fognak klíma-kérdésekben állandóan nyilatkozgatni, de az ELTE Csillagászati Tanszékéről is kialakulhat az a tévhit, hogy az a kőfaragók és a balett-táncosok gyülekezete.

Hiszen az idézett idegborzoló hírben nem csupán a CO2 mint bűnbak jövendölt desztinációs sorsa a félreértésekből fakadó képtelenség, de maga a vizionált transzportáció anyagi/eszközi/energia-mérlege sem tartható vagy hirdethető bizonyos flepni nélkül. Az, hogy efféle agyhalott tudományos „szupernóvák” közt kell lavírozunk rendkívül sajnálatos, s ha magam akadok rájuk súlyt fektetek a leleplezésükre, mint tettem a

·       Homály (https://szennyviztisztitas.blogspot.hu/p/homaly.html),

·       Aber…Ráció? (https://szennyviztisztitas.blogspot.hu/p/ab.html),

s a már előbb jelzett írásaimban is:

·       a CO2 bibi (https://szennyviztisztitas.blogspot.hu/p/blog-page.html),

·       pá PÁRIZS (https://szennyviztisztitas.blogspot.hu/p/pa-parizs.html).

S az Önökhöz írt megkereső-levelemnek is ez volt az alapvető célja: hogy felhívásomra a szigonyt a szörny felé célozva hajítsák – ne pedig felém.

Túl azon most, hogy a légköri CO2 hisztériakeltésről, s annak társadalom-politikai szándékú terelő-szerepéről véleményem az Reális Zöldek álláspontjával már régebb-óta is lényegileg egybevágó, hadd emeljem ki ezúttal az eddig még kevéssé érzékelt különbséget. Klímaszkeptikusnak lenni: álláspont; klíma-felelősségérzettel a megoldást kutatva az elutasítás és megvetés poklát is megjárni: némileg más. Nézem-forgatom a beajánlott kötet tartalmát (Magyar Tudomány 176:6, 2017; pp.642-700): a legkülönfélébb fenomenológiai megközelítések szemüvegén át láttatik a probléma – s azzal kész. Nem is csoda: a szerzők közt sehol egy vegyész. Mintha egész Akadémia-szerte elsikkadna az, hogy a Föld felszínén, de a Bioszférában aztán végképp, a zajló átalakulások zöme molekuláris szinten kizárólag a kémia tudásanyagával közelíthető meg. Ha ez a „bébi” nincs jelen, akkor ugyan remek állóképeket tud fösteni a sok mester, de ezzel vége is a tudományuknak. Mígha e néha rakoncátlankodó bébi is kaphatna beleszólást és figyelmet a nagyok asztalánál, meglehet olyan dolgokkal, öltetekkel, netán megoldással rukkolhatna elő, amelyekről a rezignált szeptikusok sem álmodtak.

Mint egykori kutató-vegyész meg kell engedjem, a vegyészek hiánya, inaktivitása e téren nekik is felróható: ezernyi fogósabb területen próbálgatják oroszlánkörmeiket. Mindezek ellenére, VAN olyan bugyor, hol efféle tudásanyag elfekszik, s csak a kiaknázásra vár. Nem az enyém a munka, félreértés ne essék. Viszont szülője, túl a nyolcvanon s komoly szívműtéten, még reménykedik hogy az elutasítások okán immár inkább ismeretterjesztői szintre redukált anyagát a köz javára bocsáthassa.

Üdvözlettel,      2018. november 10.   Fuggerth Endre

 

Endre Fuggerth <[email protected]> ezt írta (időpont: 2018. nov. 13., K, 19:25):

Köszönöm a minap küldött Time vs. cCO2 & Tempmean diagramot, István.

Igaz hogy a forrása hiányzik, valamint hogy ugyanezen változókra magam is ismerek már számosat. [A Keeling-adatok elemzése folytán/kapcsán – mely munka azonban immár több mint 1 éve állni kényszerül, oly erős törvényi-nyomás/levelezés/per és végrehajtás alatt állok, „talajterhelés” kapcsán, melyet a természettudomány alapjait sem értő ám azokat mint bátran átugró ítészek, jogi-oskolázottságuk vértjében s a hatalommal felruházottan tartalmatlan betűk mentén értelmeznének – de (mint a legutóbbi tárgyalásom anyaga is demonstrálja) még azon keresztül is logikai-bukfencet vetnek.] Sajnos, ezek is keresztbe egymásra hivatkoznak, az eredetit, a kísérleti bizonyítékokat is tartalmazót, még nem sikerült fellelnem. Ráadásul, van köztük egymástól jelentősen eltérő is. De most nem ez a lényeg. Hanem:

1.) Távol álljon tőlem hogy számonkérni akarjam azt a cáfolatként több helyen is leírt/elhangzott állítást, miszerint Temp növekedése eddig megelőzte a légköri CO2 szint emelkedését nem pedig fordítva – mert az átküldött diagram ezzel távolról sincs paritásban.

2.) Inkább a következőre összpontosítanék: Jó, ha nem a halott nagyfater szétszórt hamvaiból, netán a sumér elődök töredékes relikviáiból kíséreljük megismerni a velünk szemközt ülőt. Ha a Föld mai helyzetét akarjuk megérteni, nem mehetünk akármeddig vissza, arra mutogatva hogy „az lenne/lehetne a normális”. Ugyanis a Föld önmagában is evolúcióval bír. [Elég ha csak arra utalok, hogy mintegy 3-4 milliárd éve nem kellett messzire


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »

Hírek

Legújabb hírek