Ön is lehet a Komáromi Városi Hivatal új vagyonjogi főosztályvezetője

Ön is lehet a Komáromi Városi Hivatal új vagyonjogi főosztályvezetője

A tervek szerint 2021. március 1-én foglalhatná el a Komáromi Városi Hivatal vagyonjogi főosztályának vezetői posztját a jelenlegi megbízott osztályvezető utódja.

Az említett főosztály vagyonnyilvántartási és gazdálkodási, adósságbehajtási, továbbá a kihágásokkal, illetve a lakossági és épület-nyilvántartással is foglalkozó közigazgatási osztállyal, valamint szociális lakhatási részleggel működik.

A vonatkozó pályázat szerint a vagyonjogi főosztályvezetői feladatkör ellátásához legalább másodfokú, jogi vagy gazdasági irányultságú főiskolai végzettségre és az adott területtel kapcsolatos jogi előírások ismeretére van szükség.

Továbbá a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló, többször módosított 552/2003 számú törvény 3. paragrafusának betartása. Az egyéb kritériumok közé a legalább 5 éves szakmai gyakorlat és a vezetői beosztásban töltött legkevesebb 3 év tartozik.

Elvárásként szabták meg a vezetői, szervezési és kommunikációs készséget, az önálló szakmai döntéshozatali képességet, a rugalmasságot, a megbízhatóságot, a magabiztosságot, a kreativitást, a konfliktusmentes pozitív hozzáállást és a stresszhelyzet megfelelő kezelését.

Hírdetés

Csöppet sem mellékes a számítógépes tudás, főleg az MS Office alkalmazása. Az azonban furcsa, hogy míg Jókai és Klapka városában a szlovák nyelv szóban és írásban való ismerete pályázati feltételként szerepel, ám a magyar nyelvé csak ugyanúgy előnynek számít, mint az idegen nyelvé.

A pályázók kötelesek benyújtani a legmagasabb iskolai végzettségüket igazoló oklevél hitelesített másolatát, valamint áttekintést az eddigi szakmai gyakorlatukról, illetve a további szakmai okleveleiket és tanúsítványaikat. A kérvényükhöz csatolniuk kell az írásbeli jelentkezésüket a pályázaton való részvételre, a kitöltött személyi kérdőívet, a szakmai önéletrajzukat – legfeljebb 3 oldal terjedelemben és az adatvédelmi törvény értelmében beleegyezési nyilatkozatot a személyi adataik pályázati időszak alatti felhasználásához. Mindezeken kívül a jogképességről és a kérvényben feltüntetett összes adat valódiságáról szóló becsületbeli nyilatkozat sem hiányozhat az általuk benyújtott anyagból.

A munkáltató legalább 992 eurós havi bért ígér a győztes pályázónak, akinek a végleges fizetését a végzettsége és a szakmai gyakorlata időtartama alapján határozzák meg. A kérvényhez csatolni kell a telefonos és e-mail-es elérhetőséget is.

A pályáztató által kért bármelyik dokumentum be nem nyújtása indokolja a pályázó kizárását a pályázaton való részvételből.

A pályázatot a kért okiratokkal együtt, lezárt borítékban postai úton legkésőbb január 29-én déli 12 óráig kell eljuttatni a városi hivatal címére: Városi Hivatal, Klapka tér 1., 945 01 Komárno, vagy az személyesen is beadható e hivatal iktatójában. A pályázati kiírás szerint a borítékon fel kell tüntetni e szlovák nyelvű megjelölést: „Výberové konanie – vedúci majetkovo-právneho odboru – Neotvárať!“. A pályázattal kapcsolatos további információk megtudhatók a 035/2851 212-es telefonszámon vagy az alábbi e-mail címen: [email protected], esetleg a http://www.komarno.sk oldalon.

A pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről legkevesebb 7 nappal a pályázati meghallgatás előtt írásban értesítik – tette közzé a Komáromi Városi Hivatal.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »