Nyolcadikosok vizsgája: Háromszéken gyengébbek az eredmények, mint tavaly

Nyolcadikosok vizsgája: Háromszéken gyengébbek az eredmények, mint tavaly

A Kovászna megyei vizsgázók egy százalékponttal jobban teljesítettek az országos átlagnál: nálunk 76,11 százalék volt az átmenési arány a nyolcadikosok záróvizsgáján. Az eredmény azonban gyengébb, mint a tavalyi, amikor 84 százalékos volt az átmenési arány. A megyei összesítő az eredményekről tegnap este nyolc óráig nem készült el, lapunk az iskolákban és az oktatási minisztérium honlapján délután négy órakor közzétett egyéni teljesítmények alapján tájékozódott.

Háromszéken másfél ezer család várta tegnap a nyolcadikosok záróvizsgájának eredményét, ami döntően befolyásolja, hogy gyermekük melyik iskolában, milyen szakon és milyen versenyképes osztályban folytatja tanulmányait. A bukaresti irányítás ezúttal sem volt döccenőmentes, késve működött az egységes számítógépes rendszer. Fekécs Károly, a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola igazgatója, az egyetlen Kovászna megyei javítóbizottság elnöke lapunknak elmondta, nagyon elégedetlen azzal, ahogy az idei vizsgákat a minisztérium megszervezte, rengeteg volt az improvizálás, egyik napról a másikra változtak az utasítások, mindig az utolsó percben tudták meg, hogy mi a teendő. „Ilyen körülmények között értelmes, felelős döntéseket nem lehet hozni. Csúfot űznek a gyermekekből, a szülőkből, a pedagógusokból, ezek miatt lejárattuk a becsületünket, nem is csoda, ha a szülők fel vannak háborodva. Az ember éveken keresztül becsületesen dolgozik, elvárná, hogy az eredmény egyenes arányban tükröződjék vissza a befektetett munkával, de sajnos, ez nem így van.”

A dolgozatok költöztetése miatt – amiről a szaktárca az utolsó napokban döntött – a Váradi József Általános Iskolában berendezett egyetlen megyei értékelő központban kétszer annyi dolgozatot kellett kijavítani, mint ahányra felkészültek: románból százhuszonöt dolgozatot javított minden tanár, magyarból százhuszonhetet, matematikából száztízet. Minden dolgozatot párhuzamosan két tanár értékelt, összesen negyvennyolcan javították a román írásokat, harminchatan magyarból és ötvenen matematikából számolták ki lépésről lépésre a pontokat. Fekécs Károly szerint ez emberfölötti munka volt, ráadásul az egész vizsgáztatásnak ebben a formában nincs értelme, a diákok által elért eredményeknek alig van tétje, hisz nem lehet megbukni, négyes-ötös általánossal is be lehet jutni középiskolába.

Lapunk terepfelmérése szerint tegnap lapzártáig sokan fellebbeztek, legtöbben a román- és a matematikaeredményeket óvták meg. Magyar anyanyelvű diákok esetében a román nyelv okozott nehéz-séget, az egyik matematikafeladat kétértelműsége pedig mindenkit megtévesztett. A megóvott dolgozatok közül azokat, amelyek esetében a két javító értékelése között nagyobb, mint 0,5 jegy a különbség, újra titkosítják és újrajavítják, ahol ennél kevesebb, ott a két értékelés számarányát tekintik véglegesnek.

Fekete Réka
Háromszék


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »