Nőpolitika és férfipolitika együtt? Lehetséges és szükséges.

Nőpolitika és férfipolitika együtt? Lehetséges és szükséges.

Több esetben is felvetettem már azt a problémát, hogy a magyar nyelvben sajnos még a megfelelő szó is hiányzik ahhoz, hogy egy olyan politikáról beszélhessünk, amely a nők és a férfiak társadalmi szerepeivel és helyzetüknek javításával egyaránt foglalkozik.

Itthon rendszerint a „nőpolitika” kifejezést használják, amikor nemekkel illetve a nőkkel kapcsolatos társadalompolitikai kérdésekről van szó. Ezt Vajda Róza az MTA kutatója a következőképp határozza meg:

Az ideális az lenne, ha ez egy kiegyensúlyozott politika lenne, amely a nők és a férfiak szempontjait is figyelembe veszi, a nők és a férfiak számára is kedvező társadalmi változásokat lenne hivatott elősegíteni a különböző szempontok figyelembevételével. Ezen a tartalmi változáson túl fogalmi változásokra is szükség van: nem tartható fenn továbbiakban az, hogy a nemek társadalmi helyzetével foglalkozó politika a nőpolitika fogalmára korlátozódjon.

Ha a nyugati országokban használt kifejezéseket megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ha a politika nem is kiegyensúlyozott, de a legtöbb esetben legalább létezik egy olyan kifejezést erre a politikára, ami nemsemleges. “Nőpolitikáról”, vagy “férfipolitikáról” általában ezen belül szokás beszélni. A férfipolitika kifejezés Magyarországon jelenleg szinte ismeretlen fogalom, ha használják is, akkor inkább pejoratív értelemben. A nyelveknek alapvetően 2 nagy csoportja van a fogalomhasználat tekintetében, az egyik azoké a nyelveké, amelyek különbséget tesznek „sex” és „gender” között, illetve a másik azoké a nyelveké, amelyekben a magyarhoz hasonlóan nincs külön szó erre.

A gender különböző változatai (gender, genre, genere, género) nem teljesen azt jelentik, mint a magyar „nem”, sokkal inkább kulturális, szociális jelentésűek: nemi szerepek, attitűdök, identitások stb. Azért is nehéz számunkra ennek a meghatározása, mert nemcsak nincs olyan magyar szó, amely ezt jelentené, de még az említett nyelvekben is többféle, ráadásul vitatott jelentéssel is bír. A Geschlecht, køn, kjønn és a kön kifejezések esetében egyszerű helyzet: lényegeben ugyanazt jelentik, mint a mi „nem” szavunk, elsősorban biológiai jelentéssel bírnak. A finn tasa-arvopolitiikka kifejezés tükörfordításban egyenlőségpolitikát jelent, azonban ennek ellenére, a nemek közötti egyenlőséget célzó politikát szokták így nevezni.

Ha a Google Fordítóba beírjuk a „gender policy” kifejezést, magyar nyelven ezt az eredményt kapjuk:

Hírdetés

Névtelen

Mint ebből is látható, ma hosszú körülírásra van szükségünk, ha erről átfogóan szeretnénk beszélni.

Mindez azt jelenti, hogy mindenképpen új fogalmakat kell bevezetnünk és első körben talán célszerű „férfipolitika” kifejezést használni és népszerűsíteni, hogy ez alá be tudjuk sorolni azokat az elképzeléseket, amelyek a férfiakkal kapcsolatban fogalmazódnak meg és jelölnek ki politikai célokat.

Az elnevezés azért is fontos, mert a nyelv alakítja a gondolkodásunk: amíg nincs elnevezése valaminek, addig nehéz bármilyen üzenetet is átadni azzal kapcsolatban. Azért is célszerű első körben ez, mert amíg nem világos, hogy ez mindkét nemről szól, addig egy esetleges semleges megnevezéssel se feltétlenül tudjuk meghaladni az eddigi irányvonalat, hiszen könnyen értelmezhető az a „nőpolitika” szinonimájaként, ahogyan a “nemek közötti egyenlőség” kifejezést is szokás úgy értelmezni.

A “férfipolitika” kifejezéssel ennek megfelelően azokat a politikai célokat illethetjük, amelyek fiúk, férfiak, apák esélyegyenlőségét és társadalmi helyzetének javítását a célozzák a nemek közötti egyenlőség keretein belül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a politikai szereplők felé meg kell fogalmazni azt az elvárást, hogy a nőpolitikájuk mellé alakítsanak ki egy víziót, pozitív jövőképet a férfiakkal kapcsolatban is. Saját vízió és jövőkép nélkül nem fogalmazódnak meg a férfiak helyzetét előmozdító intézkedések, és ha mégis felmerülnek, akkor is legfeljebb csak az egyéb, karakterisztikusabban megfogalmazott céloknak rendelődhetnek alá, úgy, mint például a nőpolitikának vagy a gazdaságpolitikai céloknak.

A”nőpolitika” és a “férfipolitika” természetesen nem lehet egymástól teljesen független, azonos alapértékek mentén kell felépülnie és a kettőnek együtt koherens egészt kell alkotnia, egymást kiegészítve. Mindezek miatt is végső soron indokolt, hogy magyarul is létezzen egy közös elnevezése mindezeknek, ahogyan a legtöbb nyugati nyelvben már létezik.


Forrás:ferfihang.hu
Tovább a cikkre »