Nemzetközi bűn lehet a környezetpusztítás

A film egyik nagy erénye, hogy újra felhívja a figyelmet az externáliáról -vagyis az üzleti tevékenység káros környezeti hatásairól- szóló gondolkodás történetének egyik elfeledett epizódjára, amit szinte sosem emlegetnek napjaink egyre bűvölő ökotudatos szakirodalmában és szaksajtójában.

1972-ben Olof Palme egy stockholmi konferencián szólalt fel az amerikai hadsereg és Henry Kissinger által Vietnamban bevetett agent orange nevű anyag használata ellen, az ugyanis erősen károsítja a levegőt is.

“A levegő, amit belélegzünk, egyetlen országnak sem tulajdona. Megosztjuk. Nem arra van szükség, hogy lemondjuk nemzeti szuverenitásunkról, hanem hogy a közjó érdekében használjuk azt. Hogy valamit hagyhassunk magunknak és a jövő generációinak. Az óriási pusztítás, amit a féktelen bombázás hoz magával és amit olykor ecocide-ként (környezetirtásnak) írnak le, azonnali nemzetközi cselekvést kíván. Jövőnk közös: együtt kell megélnünk és együtt kell alakítanunk.”

Az archív bejátszás kissé lehangoló, illetve pontosan jelzi, mennyire süket fülekre talált már akkor Palme ökotudatos figyelmeztetése. Ugyanis a konferencián egy háromnegyed részben üres nézőtérnek mondta el beszédét.

2010-ben egyébként e lista bővült az agresszív bűncselekmények (crimse of aggression) kategóriájával. Higgins úgy látja, hogy ahogyan a gyermekelhelyezési ügyekben is joghoz értő szakember képviseli a gyámhatóságnál a kiskorú személyt, mert aki nem tud saját nevében és érdekében nyilatkozni, ahhoz védelmet kell rendelni, úgy a Föld jogait is képviselni kellene, mert a Föld nem tud önmagáért felszólalni jogi fórumon.

Ki képviseli a Föld jogait?

Azt látná szívesen, ha megszületne a Föld jogainak nyilatkozata – hasonlóan az ENSZ által deklarált Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához. Ez egybevág a Követ Egyesület szellemi atyjának. Dr. Geor Winternek a biokrácia alapelveiről szóló koncepciójával. Dr. Winter viszont nemzeti szinten látja a megvalósítást, ő azt tartja megvalósíthatónak, ha a kormányokban ombudsman képviselné az ökoszisztémák jogait. (Magyarországon a Jövő Nemzedékek Biztosa poszt áll ehhez a legközelebb.)

A teljes cikk itt olvasható.


Forrás:alternativenergia.hu
Tovább a cikkre »