Nemzetféltők a firhang mögött

Nemzetféltők a firhang mögött

Azt terveztem, a húsvéti ünnepeken szellemileg és lelkileg megpihenek. Egy gondolatmentes űrben lebegnék legszívesebben, és élvezni a minden zaklatást kizáró gondolatlanságot. De mivel az ember nem bír egy percet sem meglenni gondolatai nélkül, ezért csak a számomra örömet hozókat dédelgetném. Amelyek az unokáimról szólnak, az ünnepről, terveimről és néhány az elmúlt idők kimondottan kedves emlékeiről. Ritkán jön össze az, amire igazán vágyunk, de ezek a ritka alkalmak tartják bennünk a reményt, és töltik meg tartalommal életünket.

Nagypéntek reggelén tervem vakvágányra siklott, amikor elolvastam a legújabb törvénytervezetet, amit hatvan törvényhozó honatya javasolt:
„Börtönbüntetéssel sújtanák Románia és a román nemzet nyilvános becsmérlését és gyalázását.”

Nem titkolják, de még kacérkodnak is vele, hogy az ország szívében élő etnikum ellen hoznák a törvényt, akik úgymond gúnyt űznek a román jelképekből és történelmi hősökből, mint például Avram Iancuból, akinek bábmását fel is akasztották. Valamint gyászlobogót tűznek ki a városházára Románia nemzeti ünnepén. Nem mulasztják el megemlíteni azt a valótlan vádat sem, amelyet már ezerszer is megcáfoltak mindhiába, és amely szerint az említett etnikum román nemzetiségieket kergetett el az ország szívéből.

A törvénytervezet nevetséges volta sem csökkenti az azzal járó veszélyt. Ugyanis voltak még, és jelenleg is vannak ilyen liliputi törvények pontosan a nagy Angliában, amely a következő képen hangzik:

„Húsvétnapján számszeríjjal lövöldözni nem szabad!”

De ez a törvény ártalmatlan, több száz évről fennmaradt hagyomány, mivel manapság senki nem lövöldözik London közepében számszeríjjal. Legfentebb robbant pokolgéppel.

Hanem a mi vitatott törvénytervezetünk érvényesülése után sok magyarnak fog ártani! Főleg akkor, ha szokás szerint úgy alkotják meg, hogy többféleképpen lehessen értelmezni, mint az ógörög jóslatokat.

Fontosak a következő szempontok:

– Ki határozná meg, hogy mi minősül gyalázkodásnak?

– A magyarsággal szemben elkövetett mindenkori gyalázkodások és gyalázatok felemlítése is gyalázkodásoknak minősülnek?

– Illetve a történelem gyalázatos elferdítésének számonkérése?

– Továbbá a gyalázatos hazugságok számonkérése, amivel a román pórnépet ellenünk hergelik állandó társadalmi feszültséget gerjesztve?

– Ugyanúgy a gátlástalanul korrupt és lelkiismeret nélküli politikusokról alkotott vélemény?

– Vagy jogos harcunk az elvitathatatlan önrendelkezésünkért is gyalázkodásnak fog e minősülni?

Tekintve, hogy nagy az igény a vitatott törvényre, mivel hatvan honatya szorgalmazza meghozatalát, fennáll annak a valós veszélye, hogy jóváhagyást nyer. Ebben az esetben tömegesen kaphatnak börtönbüntetéseket főleg magyarok, mert rajtunk nagyobb a hatás, és értelemszerűen a visszahatás is nagyobb lesz! Az erdélyi magyar média igen nagy százaléka válna potenciális büntetendő gyalázkodóvá, írók, olvasók, véleménynyilvánítók. Szabadságát veszítheti továbbá minden román állampolgár, akinek a véleménye nem ütné a „törvényes mércét.”

Ez egy demokrácia elleni súlyos támadás lenne, közeledés egy „neócseusiszta” korszak felé. Újra csak egymás fülébe suttogva mondanánk el a politikai vicceket, mint a Kárpátok Géniuszának idejében. A huszonegyedik század Európájában a tiszteletet egymástól nem erőszakkal kell kikövetelni, hanem emberséget bizonyító tettekkel lehet kiérdemelni.

Vajon mit akarnak az ilyen halvaszületett törvénytervezetekkel elérni politikusaink? Nemzetféltés motiválná őket? Kevésbé hiszem, azon kívül, hogy fújdogálni kezdett a választások szele az ilyen meddő, de hangzatos megnyilvánulások inkább firhangként is használatosak!

„Az a jó román, aki túlzott nemzetféltésben tetszeleg, és minél többször tesz keresztbe a magyaroknak!” Jelenleg Romániában ezt várják el a politikusoktól, erre van kereslet, és leleményes emberek ezt használják ki.

Hanem egy kis figyelmességgel észre lehet venni, hogy a D.N.A. már nem veszi be a cselt, egyre gyakrabban kezdte félrehúzogatni a nacionalista firhangot. No, nem azért, mintha velünk sokat törődne. Hanem hogy a mögötte rejtőző nagy nemzetféltőkre jobban ráláthasson. Nem akarom most sorolni az ízig-vérig magyarellenesek neveit, akik fennakadtak a hálón, mert mindenki által ismertek és naponta derül fény azokra a törvénytelenségekre is, amit a firhang mögött elkövettek. Nagyon csúnya dolog uraim meglopni azt a nemzetet a lepel mögött, aki iránt féltő gonddal vagyok a világ előtt!

Egy valamivel nem számoltak az urak: amire az önök törvénye meghozza a várt eredményt, a gyalázkodásért elítélt magyaroknak már nem marad hely a tömlöcökben, mivel azokat addigra mind a törvényhozó urak foglalják majd el!

Sebők Mihály


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »