Nem lehet majd plakátokat felmutatni az Európai Parlament üléstermében

Nem lehet majd plakátokat felmutatni az Európai Parlament üléstermében

Az új szabályok értelmében a képviselőknek tartózkodniuk kell a „nem megfelelő viselkedéstől” (például plakát felmutatásától az ülésteremben), a „sértő nyelvezettől” (a sértegetésektől, a gyűlöletbeszédtől vagy a hátrányos megkülönböztetésre uszítástól), és a lelki vagy szexuális zaklatástól.

A Parlament Magatartási szabályai mellékletként ezentúl az Eljárási szabályzat részét képezik, a képviselőknek pedig írásban kell kötelezettséget vállalniuk a szabályok betartására.

Hírdetés

Az aláírást nem vállaló képviselők nem tölthetnek be magas pozíciót, nem szolgálhatnak jelentéstevőként és nem képviselhetik a Parlamentet háromoldalú tárgyalásokon (a Tanáccsal és a Bizottsággal) vagy delegációkban. A szabályok súlyos megszegése esetén a képviselő büntetésre számíthat.

A módosított szabályozás – amit 496 szavazattal, 114 ellenszavazat és 33 tartózkodás mellett fogadták el – nagyobb átláthatóságot határoz meg a lobbistákkal való kapcsolat terén is, illetve a Miniszterek Tanácsához vagy az Európai Bizottsághoz intézett parlamenti kérdéseket és interpellációkat érintik.


Forrás:alfahir.hu
Tovább a cikkre »