Nem csak a pénz, a döntés is gyorsabban érkezhet

Nem csak a pénz, a döntés is gyorsabban érkezhet

A Pénzügyminisztérium péntekig várja a visszajelzéseket arra a kormányrendelet-tervezetre, amely

a pénzügyi és pénzforgalmi szolgáltatók és elektronikuspénz-kibocsátók panaszkezelése során a pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálására az eddigi 30 nap helyett mindössze 15 munkanapot ad.

A szabálytervezet e tekintetben csak akkor enged késedelmes panaszelbírálást, ha a panaszra a szolgáltató rajta kívül álló okból 15 munkanapon belül nem tud – legalább részlegesen – válaszolni. Ez esetben a szolgáltató ideiglenes választ küldhet az ügyfélnek, tájékoztatva az érdemi válasz késedelmének okairól és a végső válasz határidejéről. A végső válasznak is el kell készülnie a panasz bejelentését követő 35. munkanapig.

A panaszkezelési határidő lerövidülése önmagában nem jelent komolyabb szigorítást ahhoz képest, hogy a pénzforgalmi törvény év eleje óta hatályos módosítása újragondolta a panaszok által leginkább érintett visszatérítéses eljárásokat. A már hatályos szabályozás szerint a pénzforgalmi szolgáltatónak a panasz bejelentése után a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet esetében

Hírdetés

haladéktalanul, de legkésőbb a panasz beérkezését követő munkanap végéig meg kell térítenie a fizető fél részére a tranzakció összegét, és intézkednie kell a fizetés kapcsán esetleg felmerült költségek visszaírásáról, a fizetési számla megterhelés előtti állapotának visszaállításáról.

Azokban az esetekben, amelyekkel kapcsolatban az ügyfél panaszt tett, a pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania – adott esetben a hitelesítés által –, hogy a kifogásolt fizetési műveletet a fizető fél jóváhagyta, azt megfelelően rögzítették, és a teljesítést a szolgáltató műszaki hibája vagy üzemzavara nem akadályozta.

A szabályozás szerint a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (bankkártya) használata önmagában nem bizonyítja, hogy az ügyfél csalárd módon járt el, mint ahogy azt sem, hogy a fizetési műveletet jóváhagyta, esetleg szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte a felelős használatra vonatkozó szabályokat – ezeket minden esetben a szolgáltatónak kell bizonyítania. Az azonnali visszautalást csak a rosszhiszemű használat, önvisszaélés megalapozott gyanúja esetén tagadhatta meg eddig is a szolgáltató, ezekre a vitás esetekre lesz alkalmazandó a jövőben a rövidebb eljárási határidő.

A teljes cikket a Világgazdaság keddi számában olvashatja


Forrás:vg.hu
Tovább a cikkre »