Nem a Zöldek!

Bajorország után Hessenben is jelentősen nem a Zöldek, hanem a REÁLIS ZÖLDEK erősödtek meg!

A reális zöldekhez hasonlóan a német zöldek támogatják az atomból és vízből termelt villamos energiát. A folyók hajózhatóságát.

Németországban minden városból másik városba vízi úton lehetőség van eljutni.

Antall József miniszterelnök negyedszázada felismerte a Duna menti népek együttműködésének meghatározó voltát.

Hírdetés

Az MDF kormány által 1992-ben kiadott FÉLUTON című, a kormány első két évét értékelő anyagban a következő áll:

„A Duna-menti népek közötti szoros együttműködés szükségét a magyar politika nagyjai a történelem során ismételten felvetették. Magyarország földrajzi fekvése miatt is központi szerepet játszhat a Duna-térség országai, népei közötti együttműködés – eddigiekben részben szándékosan figyelmen kívül hagyott, részben az európai kettéosztottság miatt korábban meg nem valósított – előmozdításban. Budapest, jelenleg is székhelye a Duna Bizottságnak, mely 1992. áprilisában tartotta legutóbbi 50. ülésszakát. Ennek napirendjén a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlásának a Duna –menti együttműködésre való kihatásai, az utódköztársaságok tagsági helyzete, valamint a tagságot eddig nem kapott Németország bekapcsolódása szerepelt. A Duna – mint fontos európai összekötő kapocs jelentősége – tovább növekszik a Duna –Majna –Rajna csatorna 1992. szeptemberre várható megnyitása révén. Magyarország alapvető érdeke, hogy aktív és kezdeményező szerepet játsszék a dunai együttműködés további szervezésében és fejlesztésében.”

Gyöngyösi János külügyminiszter több mint hetven évvel korábban szintén a mezőgazdaságunk védelméről ír:

„A Duna mentén élők kis népek boldogulásának legelső feltétele, hogy az új rendezés alapján megvalósulhasson azoknak szoros együttműködése. Tudvalevő, hogy ezen a területen fekvő államok – itt nem részletezendő, de a magyar kormány által tüzetes vizsgálat tárgyává tett okoknál fogva – magasabb költséggel folytatják a mezőgazdasági termelést, mint a világpiaci árakat kialakító nagy gabonatermelő országok. (…) Az Osztrák – Magyar Monarchia politikai okokból kétségtelenül elavult államalakulat volt, de az is bebizonyosodott, hogy Passautól, Póláig és Predealig terjedő határai folytán, tisztán gazdasági szempontból jobban tudta biztosítani állampolgárai összességének boldogulását, mint a területén keletkezett új államok. (…) Duna – melléki kis államok ne a gazdasági elzárkózás, hanem a legszorosabb gazdasági együttműködés politikáját folytassák.” (Forrás: Gyöngyösi János külügyminiszter levele G.M. Puskin budapesti szovjet követhez a magyar kormány békeelképzeléséről (Budapest, 1945.augusztus 14.))


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »