Múltfeltáró ásatások a füleki várban

Fülek városa a teljes történelme során szoros összefüggésben volt a Füleki várral, annak történelmével. Ez napjainkra is érvényes, hiszen a vár, a várrom ma is a város egyik legfontosabb része és értéke, ahová évente érdeklődők ezrei érkeznek. A látogatók jelenleg azt is láthatják, hogy a vár belső területén már hosszabb ideje értékmegóvó munkálatok és régészeti feltárások folynak.

 

Titton Viktória. Felvétel: Puntigán József

 

Ezekről is beszélgettünk Titton Viktória, régésszel, a Füleki Vármúzeum igazgatójával.

 

A várban folyó feltárások kezdete a múlt század közepére nyúlik vissza. Mit tudhatunk erről?

 

A Füleki vár első ismert régészeti feltárása az 1940-es években történt meg Dr. Kalmár János, a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum régésze vezetésével. Főleg a vár középső részén dolgoztak, ahol egy víztározót, egy kutat és 3 ágyúállást kutattak át. Északnyugati részén cserépedény-kiégető kemencét, számos, edényekből, poharakból és kályhákból származó kerámiacserepeket, pipákat, kalapácsot, fúrókat, baltát, csákányokat, kaszát, lapátot stb. találtak.

 

Ágyúállás a középső várban. Felvétel: Puntigán József.

 

Jelentősek voltak a különböző kések, kőműveskanál, étkészletek, ollók, török mécsesek valamint ékszereket és érmék leletei is. Természetszerűen előkerültek különböző fegyverek, fegyvermaradványok (ágyúgolyók, az ágyú tisztításához szükséges kellékek, vas- és ólom puskagolyók és formáik, török kopjahegyek, jatagánok és puskacsövek stb. A munkálatokat a háború szakította félbe..

 

A folytatásra több évtizedet kellett várni. Összefoglalnád, hogy mikor és hogyan indultak újra a feltárások?

 

Titton Vikória. Felvétel: Puntigán József.

 

Ez már a jelen századunk történelme. A régészeti feltárások 2004-ben a Besztercebányai Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa Erika Hrašková vezetése alatt indultak újra aki 2010-ig dolgozott itt. Ezek szinte minden évben, a vár különböző területein elvégzett szezonális, néhány hetes feltárások voltak. Főleg a középső vár területére összpontosultak, melynek során az egyik kazamata, a Perényi torony, az alatta lévő Farkas-verem, majd 2010-ben az alsó vár területén a Várdomb egy része került feltárásra.

 

Habán cseréptöredékek 2004-ből. Felvétel: Puntigán József.

 

Késnyéltöredék 2004-ből. Felvétel: Puntigán József.

 

Cseréptöredék 2006-ból. Felvétel: Puntigán József.

 

A feltárások folyamata 2011-től sem állt le, sőt ha szabad úgy fogalmazni, fokozódtak!

 

Díszített csontdarab. Felvétel: Puntigán József.

 

Valóban így van! 2011-től a Füleki Vármúzeum a nyitrai Régészeti Intézettel együttműködve folytatja a feltárásokat, amely a napjainkban is tart. Az utolsó öt évben, tehát 2015-ig az alsó várban nyitottunk meg egy 16×3 m-es szelvényt.

 

Vasgolyók. Felvétel: Puntigán József.

 

Itt nem is annyira a leletek, mint inkább a leletkörülmények a fontosabbak. Az alsó vár erődítésrendszerének egy része került feltárásra. Nemcsak a külső kőfal, hanem befelé a vár felé a több soros palánkrendszer is, amit a meglévő rajzok által sikerült azonosítani. A rajzokról, metszetekről volt elképzelésünk arról, hogy hogyan is haladtak a palánksorok. Most a szelvényben bebizonyosodott, hogy ténylegesen hány soros volt, milyen fázisúak voltak, kb. mikor emelték őket.

 

Egy (törökkori?) tálca. Felvétel: Puntigán József.

 

Az ásatások folyamán sok érdekes lelet is előkerült. Megítélésed szerint melyek a legérdekesebbek?

Titton Viktória, egy beszélgetésünk ideje alatt talált káhlyacserép darabbal a kezében. Felvétel: Puntigán József.

 

Számomra talán az, hogy bizonyítást nyert, hogy várdomb nemcsak a középkortól volt lakva, hanem egészen az őskortól, a rézkortól. Előkerültek a bádeni kultúra cserepei, ami azt bizonyítja, hogy a várdomb már 5000 évvel ezelőtt is lakott hely volt. A kelta korból nem találtunk cserepeket. Találtunk viszont a római korból germán cserepeket, de középkori és koraújkori leleteket is.

 

Egy kulcs … Felvétel: Puntigán József.

 

Az őskori leletekből érdekes egy spicces aljú, magas fülű csésze valamint orsógombok, kerámiai töredékek. A  középkori és a koraújkori leletek közül a díszített csontbetétek, pénzek, csizmasarok vasalatok, patkók, fegyverek, kések említhetőek.

 

Tavaly egy 52-70 cm-es átégett rétegből került elő egy vasdepot, vaslerakat, ahol egy helyen volt szekerce, fejsze, kések, zabla, nagyon sok vasszög, golyók, ólomgolyók, ólompecsétek

 

Kard fogantyúja. Felvétrel: Puntigán József.

 

Találtunk korabeli ezüstpénzeket, a 16. század felétől a 17. századig. Különböző puskagolyókat, vasgolyókat

 

Díszítés? Felvétel: Puntigán József.

Nagyon érdekes volt egy eredeti kínai porcelán megtalálása, izniki kerámia, azaz a kínai porcelán törökországiban készített másolata.

 

Hogyan kerülhetett kínai porcelán a korabeli vár területére, Fülekre?

 

Ezt nem tudjuk megmondani, azt sem hogy ez eredeti behozatal-e, azaz hogy Kínából egyenes úton került ide. Valószínűbbnek tartom, hogy Kínából először  török vidékre jutott, s onnan jutott el a Füleki várba.

 

Falfeltárás és tisztítás. Felvétel: Puntigán József.

 

Az idei ásatásban 11 közmunkás is részt vesz, akik jelentősen segítik a tervezett munkálatok elvégzését. Mire összpontosultak, s milyen eredménnyel?

 

Az idei ásatás szintén a Nyitrai Régészeti Intézettel irányításával zajlik és a középső vár területére összpontosít. Június elején kezdődtek és a napokban zárjuk le. Több részből állt.  A tényleges régészeti feltárások mellett részét képezte a várfalak feltárása, tisztítása, javítása is.

 

Az egyik várfal tisztítása. Felvétel: Puntigán József.

 

Ami a régészeti részt illeti, most. elsősorban nem feltártunk, hanem ellenőrző szelvényeket nyitottunk a három ágyúállás, kazamata területén, melyeket az itt dolgozó munkások megtisztították. A 3-as és 4-es számú kazamata között, valamint a 4-es kazamatában is nyitottunk egy szelvényt, ahol egészen a vár alapját képező  szikláig leástunk, hogy megnézzük a szintkülönbségeket az eredeti járószint és a mostani között.

 

Az egykori faoszlopok lyukai. Felvétel: Puntigán József.

 

Ami a falakat illeti. Kitisztítják azokat, vízzel kimossák az elhasznált vakolataikat. Ezután visszarakják a kihullott köveket, majd rákerül az eredetivel azonos összetételű oltott mész alapú vakolat. Ez történik a Perényi-torony és a kazamaták találkozásánál. is, ahol egy magas falat falaztak vissza.

 

Ez a fal is megújul! Felvétel: Puntigán József.

 

Két kisebb fal a középső várba vezető lépcső mellett kerül javításra valamint megújul a fellegvárba vezető hosszú lépcsősor mellett lévő kb. másfél méter magas fal is. Ez már teljesen szét van hullva. Mivel ez a turisták, az itteni rendezvények látogatóinak kedvenc helye, szeretnek ott mászkálni és üldögélni az egész fal visszaállításra kerül.

A Perényi bástya mellett. Felvétel: Puntigán József.

 

A leleteket láthatja majd a nagyközönség is?

 

Az ötéves ásatási anyagot idén márciusban időszakos kiállításon mutattuk be, ahol a legérdekesebb leletek voltak láthatóak. Jövőre szezonnyitásra tervezzük a Bebek-bástya első három szintjén látogatható állandó kiállítás bővítését. A 4. szinten lesz látható az összes értékes, felújított leletet, ami a 6 éves ásatási anyagból előkerült. De nemcsak ezeket. Bemutatásra kerül az E. Hrašková által végzett ásatások alatt előkerült leletanyag válogatott része is.

 

Folyik a munka a kazamatában. Felvétel: Puntigán József.

 

Mi tartasz az feltárt területek  legértékesebb leletének, ami meglepetésként ért?

 

Mint már utaltam rá annak bizonyítása, hogy a várdomb az őskortól lakott volt, hiszen ez addig nem volt adatokkal, leletekkel alátámasztva. 2010-ben, Erika Hrašková utolsó ásatása során találtunk először őskori leleteket, cserépdarabokat, kőbalta maradványt. Attól kezdve tudtuk, hogy a hely lakott volt. Amikor 2011-ben mi kezdtük a feltárást már egy rendes kultúrréteget sikerült feltárnunk.

 

Habán kerámia 2004-ből. Felvétel: Puntigán József.

 

Milyen a  Füleki  vár jelenlegi látogatottsága?

Indul a várséta. Háttérben a város és a Bebek-torony. Felvétel: Puntigán József.

 

Mindennél többet mond, hogy 2015-ben 21000 látogatója volt. Főleg Magyarországról és Szlovákiából, de érkeztek turisták Csehországból és máshonnan is. Ez is indokolja, hogy a vár alatt megújul és kibővül a parkoló, az ottani Kisbástya is, ahol az előzetes tervek szerint a parkoló őr szobája is helyet kap.

 

Megújul a várkapu is. Felvétel: Puntigán József.

 

Puntigán József


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »