Morvai Krisztina közleménye és felhívása: Beke, Szőcs kiszabadult – Emberi jogokat minden elszakított magyarnak!

Beke István és Szőcs Zoltán székelyföldi hazafiak kiszabadultak a bukaresti börtönből. Előzetes letartóztatásukat házi őrizettel váltotta fel a bíróság. Bár visszatérhettek otthonaikba, családtagjaikhoz az őket szinte egy emberként támogató, szabadságukért folyamatosan demonstráló Kézdivásárhelyre, a büntetőeljárás még nem szűnt meg.

Az erdélyi/székelyföldi jelenlegi viszonyokat ismerők tudják és látják: a román hatalom mondvacsinált büntetőeljárásokkal, rendőri zaklatásokkal, önkényes bírságolásokkal folyamatos – a diktatúrákra jellemző – „fegyelmezéssel” próbálja megfélemlíteni és igába hajtani az őshonos magyar közösséget és annak tagjait, erőszakosan, fenyegetéssel elvéve kedvüket attól, hogy magyarságukat s önrendelkezési jogukat megéljék, a közügyekben részt vegyenek, jogszerű autonómiájukat kiharcolják. A ceausescui módszereknek véget kell vetni, a magyar testvéreink kollektív és egyéni emberi jogait ki kell követelni!

Fontos, hogy a jogsértések, illetve a jogérvényesítési követelések minél nagyobb nemzetközi nyilvánosságot kapjanak. Ennek érdekében adjuk közre a Beke István és Szőcs Zoltán elleni büntetőeljárás hátterét bemutató, „Jogfosztottságban – meddig? Erdély ma, Beke István és Szőcs Zoltán bebörtönzésének tükrében” című dokumentumfilmünket román, illetve angol nyelvű feliratozással. Napokon belül elkészül a „Magyar könnyek a román bíróságon” című, a magyar anyanyelvhasználat jogának sárba tiprásáról szóló dokumentumfilmünk román és angol nyelvű változata is.

A film megtekinthető magyarul,

Jogfosztottságban – meddig? Erdély ma, Beke István és Szőcs Zoltán bebörtönzésének tükrében

románul,

Secui suspectați de terorism

és angolul:

Szekler patriots accused with terrorism

Kérjük, hogy pártok feletti nemzeti összefogással juttassuk el ezeket a dokumentumanyagokat minél több személynek és szervezetnek, s a filmek segítségével magyarázzuk el külföldi ismerőseinknek is az elszakított magyarság emberi jogvédelmének szükségességét. Sem a magyar politika, sem a magyar emberek nem tűrhetik tovább szó nélkül az elszakított területeken élő testvéreinkkel szembeni jogfosztásokat, emberi jogaik sárba tiprását! Az európai normáknak megfelelő emberi jogaikat közösen kell kikövetelnünk, kiharcolnunk.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálattal közös jogvédő, monitorozó útjaimat folytatjuk. Legközelebb – tekintettel az európai uniós szlovák elnökségre is – a Felvidékre látogatunk. Kérem, hogy aki az ottani jogsértésekkel, magyarokkal szembeni jogfosztásokkal kapcsolatosan fontos információval rendelkezik, illetve olyan interjúalanyok, akik akár arcuk és nevük vállalásával, akár e nélkül megosztanák a nyilvánossággal a konkrét emberi jogi problémák történéseit és hátterét, jelentkezzenek a következő e-mail címen: krisztina.morvai@europarl.europa.eu

Ezen túlmenően a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal közösen európai parlamenti képviselői minőségemben szakmai tanácskozást és eszmecserét szervezünk az elszakított területeken élő magyar ügyvéd (jogász) kollégák számára. Erre a tanácskozásra szeptember elején kerül sor. A fő cél egy olyan jogesetgyűjtemény összeállítása, amely tartalmazná az egyes elszakított területeken folyó emberi jogvédő harcok eredményeit, mind az autonómiatörekvések – nemzeti önrendelkezés (s más kollektív jogok) – és az egyéni emberi jogok területén is. Ugyanezen az e-mail címen várjuk a jelentkezőket Erdély-Partium, Székelyföld, valamint Felvidék, Délvidék és Kárpátalja területéről. Teljesen nyilvánvaló, hogy a kollégáknak félnivalójuk nem lehet, hiszen az Európai Unió támogatásával, az európai emberi jogi normák védelme és érvényre juttatása érdekében kerül sor a szakmai fórumra, és hasonlóképpen a fentebb említett jogvédő monitorozó útra is.

Köszönettel és szeretettel:

Morvai Krisztina


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »