Morvai: az élelmiszer-önrendelkezés és a globális szabadkereskedelem összeegyeztethetetlenek

Szokás szerint a neoliberális gazdaságpolitika és a globális szabadkereskedelem jegyében született egy újabb európai parlamenti jelentés. Morvai Krisztina rámutatott: e jelentésnek egyetlen elfogadható mondata van, amely az ENSZ élelemhez való jogra vonatkozó alapelveinek betartását sürgeti.

„Egyetlen probléma van ezzel a mondattal” – mutatott rá Morvai: hogy teljes mértékben összeegyeztethetetlen a jelentés összes többi gondolatával és az anyag egészével. A dokumentum ugyanis, – ahogy az az EU-ban már megszokott – a neoliberális gazdaságpolitika és a globális szabadkereskedelem teljes körű megvalósítását sürgeti. Márpedig az élelmiszer-önrendelkezéshez való jog, mint új keletű emberi jog alapja a földnek a helyi lakosság által történő használata, a termőföldtulajdonnak a helyi lakosság kezében tartása, és a helyi lakosság élelmiszer-szükségletének az adott országban, az adott közösségben történő megtermelése és feldolgozása. A szabadkereskedelem lényege ezzel szemben: a mezőgazdasági terményeket és termékeket is a világ egyik pontjából a másikba utaztatják, szállítják, tönkretéve ezzel a termelőket, gazdákat mind a küldő, mind a fogadó országban.


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »