Mitől konzervatív egy meleg?

Tud-e valaki arról, hogy Marx, Engels, Lenin, vagy Kun Béla és Szamuely Tibor, valaha is kereszténynek mondták magukat? Ugye nem. Pontosan olyanok voltak, mint amilyenek szavaik és tetteik mutatták őket. Az ember, ha meghallotta nevüket, azonnal tudta, hány óra van náluk. Azóta azonban mintha fordult volna egyet a világ.

Magyar Menedék - Háttérhatalom

Itt van például most Nádasdy Ádám nyelvész, Dante fő műve legújabb magyarra fordítója, aki teljes mellszélességgel konzervatívnak meg kereszténynek vallja magát, miközben melegségéről büszkén vall. A Magyar Nemzetben a minap szó szerint így fogalmazott:

„Mi lehetne konzervatívabb annál, hogy az ember tartósan, egy életre elkötelezi magát ahelyett, hogy naponta váltogatja a partnereit? Aki házasságra lép, az maga és a világ előtt is vállalja, hogy tartozik valakihez, és kitart mellette jóban-rosszban. Szerintem örülni kellene neki, ha melegek akarnak házasodni, és nem ellenezni – a liberális felfogás sajátja, hogy nem kell elköteleződni, mert a kapcsolatok véget érnek egyszer, és akkor utána már csak hazugságban, kényszerek között él az ember. A mai világban, amikor a családok szétesőben vannak – bár egyes politikai erők állandóan a megerősítéséről papolnak –, örülni kellene, ha új családok alakulnak. Van egy Semjén nevű politikus, aki mindig a családról beszél, miközben ellenzi a melegházasságot. Két férfi vagy két nő nem alapíthat családot, nem segítheti-támogathatja egymást egy életen át?

Az ember megdermed. Egy olyasvalakinek, akit saját bevallása szerint katolikusnak neveltek, és ma is annak tartja magát, kérdés az, hogy kik alapíthatnak családot? A Nádasdyval beszélgető újságíró meg is kérdezte rögtön, miként érinti őt a bibliai passzus: „Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk.” (3 Móz 20, 13) Erre – megint csak szóról szórta idézem – ezt felelte:

Jézus egy alkalommal azt mondta a farizeusoknak: az újbor új tömlőbe való. Változik a világ, ráadásul a kereszténység erkölcsi vallás, nem pedig formális, az írást betű szerint betartó.”

Nádasdynak fogalma sincs Jézus tanításairól. A legelemibb hittanos is megbuktathatná nyugodtan az általa idézett jézusi mondás (Lk 5, 38) értelmezése miatt. Nem, ahogyan a matematika igazságai, vagy a nyelvtan törvényei, ugyanúgy a teológia igazságai, magának a hitnek az igazságai sem „változnak” a korokkal. Aztán az sem igaz, hogy a keresztény vallásban lényegtelen a „betű betartása”. Szó szerint betartandók bizony Isten rendelései, egy i betűt sem lehet azokból elvonni – ahogyan a matematikában is így van ez. Az erkölcs pontosan a hit szó szerint veendő igazságaiból, vagyis a dogmákból származik. Más szavakkal, a dogmából ered az erkölcs és nem fordítva.

Nem tudok napirendre térni afölött, hogy pont egy Dante-fordító nyilatkozik így. Dante ízig-vérig konzervatív volt, katolikus, aki hajszálpontosan ismerte a Szentírást és teljesen katolikus módon értelmezte. Ő sohasem írt volna le olyasmit, mint mostani fordítója. Tudta, hogy nem az igazságok változnak, legfeljebb az emberek a hozzájuk való viszonyulásukban.

Még csak egy mondatot idézek Nádasdytól: „Mindenki szokjon hozzá, hogy olyat lát és hall, ami őt esetleg sérti. Tessék tudomásul venni, hogy ilyen a világ: sokszínű.” Ilyen a liberális tolerancia. Amihez a kereszténységnek, Danténak az égvilágon semmi köze nincsen. Az ilyen mondatokért nemhogy egy teológust, hanem egy egyszerű hívőt is kiközösítettek volna a katolikus Anyaszentegyházból száz éve. Akkor még ugyanis nem lehetett így nyilatkozni büntetlenül. Akkor még tudták, hogy az igazság egy és oszthatatlan. A kétszer kettő ugyanis nem lehet négy is, meg nyolc is.

Ha valakinek, hát egy nyelvésznek illene ismernie az általa használt szavak etimológiáját. Konzervatív az, aki – csorbítatlanul – megőrzi a hagyományt, mégpedig az isteni hagyományt. Amibe viszont nem fér bele semmilyen azzal ellentétes hagyomány. Nem fér bele semmilyen nemi deviancia. Tehát aki melegségét természetesen állapotnak tartja, nem lehet konzervatív, hiába mondja magát annak, és számolnia kell azzal, hogy hamis önvallomása elemi tiltakozás(oka)t fog kiváltani.

Végül egy ellentmondásra hívom fel a figyelmet. 2013-ban 52 százalékban választották a leendő elsősök szülei etika helyett a hittan iskolai bevezetését, éspedig elsöprő többségük a katolikust. Nádasdy akkor így reagált erre: „Helyeslem. Nagyon nagy hiány van vallási műveltségben.” Nos, nyilatkozatai alapján nála különösen is ez a helyzet. Ideje lenne már ezen változtatnia, még mielőtt Teremtője meglátogatná…


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »