Misztikus élmények nyomában

Honnan ismerhetjük fel, hogy valóban misztikus élményben volt részünk? Mi változik meg az emberi lényben a misztikus élmények hatására? Mennyire szubjektív egy transzcendens tudatállapot? Ki fedezheti fel a csodák világát? Hol mennek végbe a misztikus megtapasztalások?

Nem lehet teljesen egzakt kritériumokat felállítani arra nézve, hogy egy megtapasztalás mi mindentől számít misztikusnak, illetve mikor beszélhetünk természetfeletti behatásról. Mint említettem, nem lehet, de úgy érzem, hogy szükséges némi iránymutatást adni ahhoz, hogy eligazodhassunk a minket érő, sokrétű és sokféle ezoterikus behatásban.

Először is megjegyzem, hogy túl sok a duma. Nagyon sokan mindent meg akarnak magyarázni, így ráerőltetnek mindenféle jól hangzó elméletet azokra az esetekre, amelyeket át sem éltek, vagy nem ők élték át, s utólag a tünetekből próbálnak jó szándékkal ugyan, de részleges tudással képet alkotni a történtekről. A misztikus élmények mindig sajátosak, mindig nekünk szólnak, s „elvárják”, hogy mi kezdjünk velük valamit. Keresésre-kutatásra sarkalhatnak, vagy erőt demonstrálhatnak, vagy taníthatnak. De elsősorban saját magunknak kellene megtalálni a válaszokat magunkban.

A misztikus élmények közös vonása, hogy nem is lehet azokat pontosan szavakba önteni, pláne, hogy egyéni reakciókat váltanak ki. Tehát egészen mást fog mondani egy ismerősnek, mint magának a megélőnek. A misztikus élményeket tovább bonyolítja, hogy nem a szokványos nyelv szimbólumrendszerével kommunikálnak, vagyis üzennek, hanem magasabb világokból szállnak alá és csak részlegesen tudnak megnyilvánulni az elménkben. Ezeket hívjuk jelképeknek. Ezek képek, melyek jelentése messze túlmutat a fogalmi körön, azon, amit a mi világunkban megismertünk az adott jelről.

A transzcendens élmények hatása mindig zsigeri, vagyis mélyen behatol az ember energiarendszerébe, nyomot hagy rajta és átitatja azt. Erről a legtöbb esetben az illető nem is tud. Aki gyanítja, hogy misztikus élményen esett át egyszer vagy sorozatosan, annak érdemes szakemberhez – egy megbízható látóhoz – fordulnia, aki képes kifürkészni az aurájából vagy a sorsképeiből, hogy mi történhetett vele.

 

A misztikus élmények nem ebből a világból valók, de ez távolról sem jelenti azt, hogy ne lennének racionálisak. Csak éppen egy másfajta racionalitáshoz tartoznak.

„Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána könyörgött, kezeit reá vetve meggyógyítá őt.  

Minekutána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek valának a szigeten, ő hozzá jövének és meggyógyulának.” (Apostolok Cselekedetei 28, 8-9.)

Nem csak a Biblia korában, hanem ma is vannak gyógyítók köztünk vagy olyan személyek, akikben gyógyító képességek lappangnak. A csodák mindig az emberben rejlenek, de csak az tudja életre hívni őket, aki másként gondolkodik. Ez a másság azt jelenti, hogy képes a határait kiterjeszteni: tudatával átlépni a tér és az idő szokványos korlátait.

Hírdetés

A misztikus élmények ugyanis nem ebben a tér- és idődimenzióban mennek végbe, mint ahogyan Jézus esete is ezt példázza.

„Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,        

És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. 

És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.  

És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.     

Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.

Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.” (Máté 8,5-10)

„És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.” (Máté 8,13)

Ettől persze sokkal szerényebb élmények is misztikusnak számítanak. Például meditáció közben sokszor lehet tapasztalni az egység-élményét, amit jobb’ szeretek eggyé válásnak hívni. A meditáció lényege a rendíthetetlen belső nyugalom elérése, amikor átéljük az Univerzummal való összekapcsolódást. Ez szavakkal leírhatatlan, de talán egyfajta feloldódásként adhatjuk vissza ezt az élményt. Ez valóban egy kozmikus élmény, amikor az énünk határai elmosódnak és mindent áthatunk, mert mindent belülről élünk át!

Aligha meglepő ezek után, hogy a misztikus élmények olyan maradandó emlékké válhatnak bennünk, hogy szinte alapvetően megváltoztathatják az életünket. Emiatt nem hamisak, ugyanis egy belülről kifelé áramló, mély belső erőtérből kibontakozó átváltozást indítanak el az ember lényében: a lelkében, a szellemében és az egész életében.

Ha valódi volt a misztikus élményünk, akkor biztosan fejlődünk általa: átalakul a világról és önmagunkról alkotott képünk, sokkal megértőbbek leszünk másokkal és képesek leszünk elfogadni mindenkit olyannak, amilyen.

Boldog napot!

The post Misztikus élmények nyomában appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »