Mindig Isten adja a távlatot

Bakonycsernye – Szarka Istvánt, a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye esperesét, aBakonycsernyei Evangélikus Egyházközség lelkészét és Szarka Évát, az egyházközség másodlelkészét húszéves közösségépítő munkájuk elismeréséül atelepülés díszpolgáraivá választották. Számos közösségi életet javító projektfűződik nevükhöz, amelyek önmagukban is elismerésre méltók lehetnének,de opus propriumuk – elsődleges munkájuk – mégis az, hogy a Dunántúllegnagyobb vidéki evangélikus gyülekezetét lelkipásztori bölcsességgel vezessék, a híveket hitükben erősítsék, életük örömeiben kísérjék őket, és bánatukban lelki segítséget nyújtsanak nekik. A kitüntetés átadásakor Turi Balázs,a nagyközség polgármestere úgy fogalmazott: „Amióta az esperes is tagjaaz önkormányzati képviselő-testületnek, megváltozott az ülések légköre.”

Hírdetés


Forrás:evangelikus.hu
Tovább a cikkre »