Mindennapok palackpostája

Mindennapok palackpostája

Egyszer valaki fafejű és vaskezű kornak nevezte a huszadik századot. Ha jól belegondolunk, igaza volt, sőt azóta csak romlott a helyzet. Lassan ott állunk, hogy múltból érkezett palackpostának tűnhetnek azok a gondolatok, amelyek a mára csak foszlányokban élő klasszikus Európa üzenetét közvetítik számunkra.

Ezzel az életérzéssel veheti kézbe az olvasó Csejtei Dezső filozófiatörténész legújabb esszékötetét, amelynek szerzője az alcím szerint emberről, világról és Istenről megfogalmazott elmélkedéseit osztja meg velünk. „Oly korban élünk, melyet egyszerre sző át a mérhetetlen jólét és az elképzelhetetlen nyomorúság, a lenyűgöző anyagi teljesítőképesség és a megdöbbentő szellemi igénytelenség, a nemtörődömség és a felelőtlenség határait súroló tolerancia, valamint az irgalmatlan, minden emberi mivoltából kivetkőzött agresszivitás” – írja, s e felsorolás egyben válasz is a kérdésre, amelyet ma sok ember kapásból feltesz egy hasonló munka láttán: van-e ma létjogosultsága a filozófiának, s ha igen, miben áll az?

A szellemi nihilig jutásunk egyik oka mindenképpen a lét lényeges problémáin való gondolkodás hiánya lehet. Csejtei Dezső esszégyűjteménye ezzel a szemlélettel szembemenve szól az olvasóhoz, tárja elénk az elmúlt öt esztendő töprengéseinek olvasmányos formában megfogalmazott eredményét.

Mielőtt bárki megrettenne az elvont szellemi tornának is tekintett filozófia emlegetésétől, előrebocsátjuk, hogy valójában hétköznapi kérdésekre adott igényes válaszokról és nem szakmai viták terméséről van szó. Ezt az is alátámasztja, hogy a kötet írásai széles közönségnek szóló orgánumban, a Magyar Nemzet hasábjain jelentek meg először.

A kötetet forgatva kissé szokatlannak tűnhet, hogy szerzője a hozzánk talán közelebb álló modern német filozófia képviselői, Oswald Spengler, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger mellett bőségesen merít a spanyol José Ortega y Gasset és Miguel de Unamuno gondolataiból is, de ennek is megvan a természetes magyarázata. Csejtei Dezső hispanista is egyben, az ibériai szellemiség avatott ismerője, többször végzett kutatásokat Spanyolországban. A magyar mellett spanyolul, németül és angolul publikál, művei eddig hazánkon kívül kilenc országban jelentek meg, és összesen tizenkilenc országban hivatkoztak rájuk.

(Csejtei Dezső: Filozófia a mindennapokban – Gondolatok emberről, világról, Istenről. Attraktor Könyvkiadó, Gödöllő-Máriabesnyő, 2016. Ára: 2900 forint.)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 05. 21.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »