„Minden keresztény a pokolba jut”

Skizofrén állapot jellemez sokakat, akik önmagukat kereszténynek mondják. Egy félmondat erejéig elítélik a közelmúltbeli francia papgyilkosságot, aztán rögvest napirendre is térnek felette, és az összes hasonló eset felett. „Szeressük egymást, gyerekek!” Ennyi a reagálásuk a brutális keresztényüldözésre.

Folyton a „párbeszéd” fontosságát szajkózzák. Mármint a keresztények és a muzulmánok közöttit. Csakhogy ez fából vaskarika. Tudom, máskülönben lejárt lemez, de leírom magam is ismét: párbeszéd csak egymással egyenrangú, egymást kölcsönösen egyenértékűnek elismerő felek között lehet. Márpedig az iszlám elvei ugyanazok a kereszténységről, magukról a keresztényekről, mint voltak a Korán megszületésekor.

A francia papgyilkosság apropóján írt publicisztikájában (Hammel atya mártíriuma. Magyar Nemzet, 2016. augusztus 10.) Körmendy Zsuzsanna egy igen fontos tényre hívta fel a figyelmet:

„Nem szokott szó esni arról, hogy a Korán nem ismeri el Jézus kereszthalálát. Allah magához veszi Jézust, a prófétát, és majd újból elküldi a világba, egy egészen sajátos küldetéssel: támadja meg a kereszténységet, és érveljen az iszlám mellett. Aki tehát azzal érvel a vallások problémátlan egymásmellettiségét bizonygatván, hogy lám, a Korán még Jézust is elismeri, kell-e egyéb bizonyság békés voltára, az vagy tudatlan, vagy a megtévesztés útjára lépett.”

Mindehhez hozzátette, hogy a kereszt az iszlám hagyományban kezdetektől fogva botránykő:

„Michael Angold történész, az edinburgh-i egyetem Bizánccal foglalkozó professzora írta 2001-ben megjelent könyvében: „A muzulmánok a keresztet tekintették a legsértőbbnek vallásukra nézve. Egyiptom kormányzója már 689-ben elrendelte, hogy döntsenek le minden keresztet, s ez végül oda vezetett, hogy egyáltalán nem lehetett nyilvánosan keresztet állítani vagy viselni.”.”

Mindehhez hadd tegyünk hozzá ezúttal csak egyetlen tényt. A Korán szerint a pokolnak hét része van. Ebből a harmadik nem másokkal van tele, mint keresztényekkel. Az iszlám szerint ugyanis minden egyes keresztény oda jut. (Katolikus Lexikon (szerk.: Bangha Béla SJ), III. köt. 339. old.)

Elképesztő, hogy önmagukat csaknem csalhatatlannak tekintő keresztények, pláne teológusok mintha minderről nem is tudnának. Vagy tudnak róluk, de elhallgatják, illetve letagadják? Ha igen, Isten irgalmazzon nekik!


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »