Míg Erdélyben változatlan tempóban folytatódik a népesség fogyása, Székelyföldön javultak a demográfiai mutatók

A 2019. január–szeptember közötti időszakban Erdélyben a születések száma 1%-kal, a halálozásoké pedig 0,8%-kal alacsonyabb volt, mint 2018 azonos időszakában.

Így Erdély népessége az előző évihez hasonló mértékben, több mint 12 ezer fővel csökkent háromnegyed év alatt.  A házasodási kedv lényegesen visszaesett 2018-hoz képest, 2807 párral kevesebb mondta ki a boldogító igent.

A két magyar többségű székely megyében azonban 2019. január–szeptemberben az élveszületések száma 3,4%-kal magasabb, a halálozások száma pedig 1,5%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Így – az összerdélyi folyamatokkal szemben – az előző évhez viszonyítva figyelemre méltóan lassult a népességfogyás a Székelyföldön, a nyári hónapokban pedig a születések száma minimálisan meg is haladta a halálozásokét.

2019. január–szeptemberben Erdélyben

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint 49 762 gyermek jött világra 2019 első háromnegyed évében Erdélyben, ami 498 fővel, 1%-kal alulmúlta az egy évvel korábbi, 2018. január–szeptemberi születésszámot.

Az év január–szeptemberi időszakában 61 973-an haltak meg, 0,8%-kal, számszerűen 502 fővel kevesebben, mint az előző év azonos időszakában.

Szeptemberig összességében Erdélyben a születések és a halálozások különbségéből adódó népességfogyás 12 211 fő volt, ami a népességfogyás lényegében változatlan tempóját mutatja 2018 hasonló adataival összevetve (12 232 fő).

A január–szeptemberi időszakban 34 257 házasságot kötöttek Erdélyben. Ez az érték igen jelentősen (7,6%-kal) elmarad az előző évitől. Az elmaradás oka gyakorlatilag a július és a szeptember hónapokra vezethető vissza: míg 2018 júliusában 6232 pár és szeptemberében 6106 pár mondta ki a boldogító igent, addig 2019 júliusában 5541 és szeptemberében csak 4790. A házasságkötések számának zuhanása elsősorban a magyarok által alacsony arányban lakott megyékben volt megfigyelhető (Temes, Hunyad, Krassó-Szörény, Beszterce-Naszód).

2019. január–szeptemberben a Székelyföldön

Hírdetés

Az erdélyi átlagnál sokkal pozitívabb népesedési trendek voltak megfigyelhetők 2019. január–szeptemberben a Székelyföldön. Hargita és Kovászna megyében az év e hónapjaiban 4077 gyermek jött világra, ami 135 gyermekkel, 3,4%-kal magasabb, mint a 2018. január–szeptemberi érték. A növekmény lényegében Hargita megyére vezethető vissza, ahol 121 gyermekkel több született.

Ugyanebben az időszakban a Székelyföldön 4753-an haltak meg. Ez az érték mintegy 1,5%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva, amikor 4823 fő volt az elhunytak száma.

A születésszám jelentős növekedése és a halálozások számának csökkenése együttesen azt eredményezte, hogy a Székelyföldön érezhetően lassult a népességfogyás tempója (az ún. természetes fogyás, ami a vándorlási folyamatokat nem veszi figyelembe). A természetes fogyás 2019 első háromnegyed évében mintegy 676 főre becsülhető, ami 23,3%-kal alacsonyabb, mint a 2018 ugyanezen időszakára számolt érték (881 fő). Figyelemre méltó, hogy míg 2018 folyamán nem volt olyan hónap, amikor a halálozások száma ne haladta volna meg a születésekét, addig 2019 júliusa és szeptembere között, ha minimális mértékben is, de növekedni kezdett Székelyföld lakossága: júliusban 6, augusztusban 23, szeptemberben 7 fővel többen születtek, mint ahányan elhunytak.

Erdély más régióihoz hasonlóan Székelyföldön is csökkent a házasodási kedv, de lényegesen alacsonyabb mértékben: az említett időszakban 2240 pár mondta ki a boldogító igent, ami 1,0%-os csökkenést jelent az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

2019. január–szeptemberben a Partiumban

A másik jelentős magyarlakta erdélyi régióban, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyéből összesített partiumi régióban, szeptember végéig 8594 gyermek született és 11 119 halálozás történt. A 2018-as hasonló adatok szerint 8635 születést és 11 220 halálesetet regisztráltak, így a népességfogyás mértéke valamelyest csökkent.

A házasságkötési kedv a Partiumban is csökkent. 2019. január–szeptemberben 5873 házasságot kötöttek, ami 3,6%-kal múlta alul az előző évi adatot.

2019. január–szeptemberben Közép-Erdélyben

Erdély harmadik jelentősebb magyar lakosságot tömörítő régiója a Kolozs és Maros megyéből álló Közép-Erdély. Itt 9290 gyermek született január–szeptember között, ez 109 gyermekkel, vagyis 1,2%-kal elmarad az előző évi adattól. Mivel a halálozások száma (11 401 fő) nőtt az előző évhez képest, így összességében Közép-Erdélyben a népességfogyás tempójának 10,8%-os gyorsulása figyelhető meg. A házasságkötések száma 6506 volt, ami a házasságkötési kedv 3,6%-os visszaesését mutatja.

A népmozgalom főbb adatai Erdélyben és egyes kiemelt régióiban, 2019. január–szeptermber

Míg Erdélyben változatlan tempóban folytatódik a népesség fogyása, Székelyföldön javultak a demográfiai mutatók

ErdélyStat


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »