Mielőtt valamit kérünk az Úrtól, tisztítsuk meg szándékunkat – Virágvasárnap Jeruzsálemben

Mielőtt valamit kérünk az Úrtól, tisztítsuk meg szándékunkat – Virágvasárnap Jeruzsálemben

Idén elmaradt a hagyományos virágvasárnapi körmenet a Szentföldön is, így az Olajfák hegyén álló Dominus Flevit (az Úr sírt) ferences templomnál Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátora imádkozott a járvány megszűnéséért.

A virágvasárnapi körmenetet hagyományosan Jeruzsálem óvárosának falain belül tartják, idén azonban az egészségügyi óvintézkedések miatt máshogy alakult az ünnep a Szentföldön is.

Délután négy órakor kezdődött a szertartás az Olajfák hegyének nyugati oldalán álló Dominus Flevit (az Úr sírt) ferences templomban. Ott, ahol a Biblia szerint Krisztus könnyezett Jeruzsálem eljövendő szomorú sorsa miatt. A VII. századi alapokon nyugvó templom könnycseppet mintáz; a XX. század ötvenes éveiben épült. 

Az ünnep alkalmából e helyen vezetett igeliturgiát Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin pátriárkátus apostoli adminisztrátora, és imádkozott a járvány megszűnéséért. A szertartás végén a főpásztor Krisztus keresztjének ereklyéjével adott áldást Jeruzsálem városára és az egész világra, amelyet a hívek élő közvetítés segítségével követhettek.

Pierbattista Pizzaballa homíliájában a következőket mondta: „Milyen üresek és csöndesek ma az utcák, amikor pedig tele kellene lenniük éneklő, imádkozó emberekkel és dudaszóval. Mit akar ezzel mondani nekünk az Úr? Miért van mindez? Mit tehetünk a világnak és az életünknek e drámai pillanataiban? Talán (…) csalódottak vagyunk, mert imáink nem találtak meghallgatásra, várakozásaink látszólag válasz nélkül maradnak. Úgy tűnik, hogy Isten nem hallgat meg minket.”

Még távol állunk az egyszerű és tiszta hittől, a szegények hitétől – állapította meg az érsek, majd így folytatta: „Azt szeretnénk, azt akarjuk, hogy az életünk változzon meg, itt és most, ne egy általános jövőben vagy a túlvilágon. Erős és mindenható Istent akarunk, egy olyan Istenben akarunk hinni, aki bizonyosságokat és biztonságot nyújt nekünk, aki megnyugtat a félelem és a bizonytalanság tengerében, amelyben most vagyunk.

Hírdetés

Az evangélium azonban azt mondja nekünk, hogy a keresztény hit a reményre és a szeretetre épül, nem pedig a bizonyosságra. Isten nem fogja megoldani minden gondunkat, nem fogja megadni mindazt a bizonyosságot, amire emberi természetünknek szüksége van, viszont nem fog magunkra hagyni minket. Tudjuk, hogy szeret minket.”

Pizzaballa érsek a beszédében kiemelte: „Jézus válaszol imáinkra, és nem várja el, hogy indíttatásaink tiszták legyenek. Ám a maga módján válaszol, mert ha igent mond legmélyebb vágyainkra, akkor nemet kell mondania azonnali vágyainkra. Az emberek Jeruzsálemben meg akartak menekülni a rossztól és az elnyomástól, de Jézus nemcsak a római megszállástól és a gazdagok kizsákmányolásától mentette meg őket, hanem a gonosztól a maga teljes mélységében. 

Pierbattista Pizzaballa arról is beszélt, hogy „amikor Jézus megérkezett Jeruzsálembe azon a napon, amit virágvasárnapnak hívunk, a nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták (vö. Mt 21,8). Mi is tegyünk ugyanígy, helyezzük Messiásunk elé azt a keveset, amink van: imáinkat, hiányainkat, segélykérésünket, könnyeinket, az iránta és az ő vigasztaló szava iránti szomjunkat.

Meg kell tisztítani szándékainkat, és azt kell kérnünk Istentől, amire valóban szükségünk van. De kérjük tőle azt is, hogy adja meg a szükséges erőt, hogy termékeny szeretetének támogatásával tudjuk hordozni saját keresztünket” – mondta virágvasárnapi homiliájában Pierbattista Pizzaballa érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »