„Mert sokan jönnek majd az én nevemben…” – A legújabb krisztusjelölt parlamenti képviselőként látja a jövőt

Egy YouTube videó, illetve a videó apropóját adó RT.com cikk szerint egy nyugdíjas brit buszsofőr Jézus második eljövetelének beteljesedését látja önmagában és a 2020-as parlamenti választások segítségével akarja gatyába rázni a brit politikát. A férfi, John Edward Birtwhistle, 1996-ban hivatalosan is Jézus Krisztusra változtatta a nevét, évekkel korábban pedig eladta vállalkozását és három évet élt hajléktalanként, hogy „átérezze mások szenvedését”. Eleinte vonakodva fogadta, amikor egyesek Jézusként tisztelték, de mára rendszeres álmainak köszönhetően azt állítja, hogy egyre több mindenre emlékszik vissza előző életéből, amikor Jézus Krisztusként élt a földön.

„Kétezer éve szembementem a kormánnyal. Megmondtam nekik, hogy ki vagyok és miért jöttem és, hogy az embereknek jobb élete lesz. Megszabadultak tőlem, mert szembefordultam a kormánnyal. Keresztre feszítettek,” mondja „Krisztus”.

Félretéve, hogy Jézust nem azért feszítették keresztre mert szembement a kormánnyal, a nyugdíjas sofőr esetén valószínűleg a legtöbben inkább csak mosolygunk. Jézusnak a hamis Krisztusokra vonatkozó próféciája ugyanakkor nagyon is releváns napjainkban, de nem egyes unatkozó és nem feltétlenül beszámítható nyugdíjasok, hanem bizonyos milliókat megszólító mozgalmak és vallások miatt.

Meg kell hagyni, azért a magukat Krisztusnak tartó személyekben sem volt hiány az elmúlt 100-200 évben. Olyannyira, hogy a Wikipedia külön oldalt szentelt nekik. A koreai Sun Myung Moon-ról vagy Jim Jones-ról valószínűleg mindenki hallott már, míg Krishna Venta, eredeti nevén Francis Herman Pencovic vagy a földönkívüli „kapcsolatairól” elhíresült Marshall Applewhite neve talán kevesebbeknek hangzik ismerősen. Számomra is meglepő módon a mindössze 4 éve elhunyt Tóth László személyében magyar versenyzőt is találunk a listán.

Az igazi elhitetés azonban tényleg nem ezekben a személyekben áll, hiszen többnyire talán a Bibliát kevésbé ismerő keresztények is felismerik, hogy valami nem stimmel állításaikkal, illetve, hogy életük és tetteik nem állnak összhangban azzal, amit Jézusról tudni lehet.

A New Age és annak különböző származékos mozgalmai azonban már sokkal ingoványosabb területnek bizonyulnak ezen a téren. Igaz, hogy a mozgalom alapvetően ellenséges a kereszténységgel szemben, a lehető legszélesebb tömegek elérése érdekében azonban ez az ellenségesség sokszor burkolt formában jelentkezik, illetve léteznek a mozgalomnak olyan ágai, amik kifejezetten pozitív színben tüntetik fel Jézust, persze nem, mint Isten Fiát és a világ megváltóját, hanem bölcs tanítót, akinek szellemi tudását vagy hatalmát a szorgos követő idővel megszerezheti. Így a keresztény beállítottságú, de a New Age iránt érdeklődők is megtalálják a számukra szimpatikus hitegyveleget.

Maga Alice Bailey, akit sokan a New Age és a teozófia egyik alapítójának tartanak, szintén sokat beszél egy úgynevezett „Krisztusról”, aki a világkormány új vallását hozza majd el.

„Akkor rámutattak, hogy a Krisztus első lépése az ember szellemi tudatosságának stimulálása lesz, az emberiség szellemi igényeinek kiterjedt feltüzelése és az emberi szív Krisztus-tudatának táplálása az egész világon.” (Alice Bailey, Krisztus újramegjelenése)

Ez a Krisztus, akinek személyét, szerepét és feladatát Bailey és a teozófia az általunk ismert Jézus Krisztustól teljesen eltérő módon tálalja, elsőként a világ vallási paradigmáját fogja megváltoztatni.

Mivel a mozgalomban a bibliai kereszténység kivételével szinte minden hitbéli nézet elfogadott, Jézus személyének integrálásával tulajdonképpen leértékelik a kérdést és egyúttal érzéketlenné teszik a követőket az ebből adódó veszélyekkel szemben. Más szóval, amikor Jézus neve vagy a Krisztus szó, úton útfélen felbukkan, hol spiritiszták forrásaként, hol várt világtanítóként és sok egyéb formában, az igazság és a majdnem igazság közötti különbség felismerése egyre nehezebbé válik, és a mozgalom alapvető hozzáállása, nem pedig egy-egy konkrét személy válik a veszély forrásává.

A hamis krisztusokhoz kapcsolódó új jelenségnek számít napjainkban a múlt mítoszainak átértelmezése is, aminek lényege, hogy ismert mitológiai alakokat próbálnak krisztusi tulajdonságokkal vagy tettekkel utólag felruházni. Ennek a próbálkozásnak talán legismertebb példája a Zeitgeist film.

Vagyis manapság már olyan hamis Krisztusok is vannak (bár a létige használata nem a legtalálóbb itt), akikből a jelen embere csinált Krisztust és akik vagy kitalált, mitológiai alakok voltak, vagy életük, illetve, amit az életükről tudni lehet, nincsen összhangban a róluk terjedő, inkább városi legendának számító történetekkel.

Jézus maga olyan fontosnak tartotta ezt a kérdést, hogy a második eljövetelét megelőző jelek felsorolásakor a hamis Krisztusok megjelenését említette elsőként:

„Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat megtévesztenek.” (Máté 24:5)

Majd tanítása végén még egyszer visszatért rá, az elsőnél sokkal részletesebb taglalva, hogy mit ért a jelenség alatt.

„Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek! Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek! Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.” – Máté 24:24-27

A brit nyugdíjas „csodatevésein”, ami nagyjából olyan esetekből áll, hogy a lépcsőn megbotló látogató nem töri össze magát, nyilván csak mosolygunk, Jézus mégis fontosnak tartotta megemlíteni, hogy ezek a hamis krisztusok „jeleket és csodákat tesznek”, tehát nyilván nagyobb horderejű jelenségekre utalt.

Mivel Sátán nem tud újat kitalálni vagy teremteni, saját hamis vagy megrontott jeleivel próbálja Istent utánozni. János a Jelenések könyvében például arról beszél, hogy az Antikrisztust jelképező fenevad meggyógyul egy halálos sebből, ami után az egész föld csodálja őt1.

Jézus azt mondta, hogy „azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik”, felsorolva többek között a betegek gyógyítását2, és tanítványait is ezekkel a szavakkal küldte útnak: „Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket űzzetek.”3

Az Antikrisztus tehát olyan jelekkel hiteti el a világot, amik ideális körülmények között Isten követőit kellene, hogy kövessék.

Az egykori buszsofőrtől nyilván nem kell tartanunk, esete azonban jó emlékeztetőül szolgál egy olyan elhitetésre, amit Jézus egyértelműen fontosnak tartott, tehát nem árt nekünk is komolyan venni.

Ami pedig a londoni „Jézust” illeti, remélem, még idejében találkozik azzal a Jézussal, aki parlamenti mandátum nélkül is örök életet adhat neki.

„És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.” – Jelenések 13:3Márk 16:17Máté 10:8


Forrás:idokjelei.hu
Tovább a cikkre »