Merkel, Schulz és Junker – a potenciáláis gyilkosok

Nehéz, mondhatni végső időket él Európa minden nemzete. A liberalizmus és a szocialista eszme ismét – mint minden történelmi időben – egymásra talált, és ezen egymásra találásnak az eredménye – mint minden történelmi időben – a gyilkosság és a halál lett. És ez még csak a kezdet.

Párizs, Köln, Brüsszel után nem látunk mást, mint ostoba háromszínű gyászt, épületek az éppen soros áldozatok nemzetiségének zászlószínével világíttatnak meg, és a gyilkosok, azaz az Unió vezetői segítséget ajánlanak a megtámadott országnak. Ennyi csupán az az intézkedés, amely követi a vérfürdőt.

A normális ember felháborodását a politikai vezetés nem érti, nem hallja meg, mert azt a parancsot kapták, hogy efféle nincs is. A liberálisok azt hangoztatják, hogy nem szabad összetéveszteni a menekülteket a terroristákkal. Közben a brüsszeli középiskola muszlim diákjai ünneplik a „sikeres” terrorcselekményt épp úgy, mint társaik az ISIS zászlója alatt.

Aki pedig védi országát és nemzetét, azt egy alacsony iskolázottságú uniós vezető ország-világ előtt mindennek lehordja. Néhány dolog ezért egészen érthetetlen a számomra. Elsősorban az, hogy miként lehetnek még a helyükön azok az uniós vezetők, akik mindezt a vérengzést okozták és TÁMOGATJÁK? Miféle elmebeteg vagy fizetett gyilkosok ülnek az Unió parlamentjében, és milyen jogon tehetik azt, amit tesznek?

Kevés pofont osztottam ki életemben, mert alapvetően nem szeretem a konfliktusokat. A kiosztott pofonoknak volt tehát oka. Kettő. Ha Édesanyámat emlegette bárki trágár szövegkörnyezetben, és ha gyermekeimet érte valamilyen durva támadás. Ilyenkor kérdezés nélkül megadtam, ami jár. Nos, ma egy kontinens édesanyáit, gyermekeit – köztük az enyémet, a tiedet, az övét… – veszélyezteti részben a gyilkosságokat eltűrő és előidéző, támogató Unió három gyalázatos vezetője, részben pedig az a tömeg, amely véletlenül sem menekült, hanem haderő. Ennyi embert lepofozni nem lehet. S látva a történéseket, a megoldás egészen másként rajzolódik ki előttem. Ugyanis egy hadsereggel szemben, amely hadsereg a következő gyilkos generációt tartja maga előtt, mint pajzsot (a gyermekeit), fegyverrel kellene legyőzni. Nem holmi ostoba magyarázkodással, miszerint a menekültek és a terroristák két különböző kategória… ami persze nem igaz. Hiszen ki hiszi el azt, hogy akik erőszakkal és 123 országból egyszerre indulnak el Európa meghódítására egy számunkra ismeretlen parancs alapján, azok spontán érkeznek. Ha menekültek? Akkor miért nem állnak meg az első nem háborús országban, hivatalosan menedéket kérve, ideiglenesen letelepedve? Hogyan engedheti meg egy nemzetközi közösség, hogy az ostobán megnyitott határain keresztül ellenőrizetlen tömegek, gyilkosok – millió számra – zúduljanak be a kontinensre? Miért hazudozik minden politikus, ha nem parancsra és előre megfontolt és jól kidolgozott terv szerint jár el?

Már-már kilátástalan és megoldhatatlan a helyzet, amelyet az NDK-s kommunista Merkel, a „nyócosztályos” Schulz és az alkoholista Junker idézett elő. Ők a potenciális gyilkosok, illetve a de facto gyilkosok is, hiszen ők teremtették meg a gyilkosságok körülményeit azon hasonszőrű ország vezetőkkel, akik szintén nemzetük ellen vagy ostoba nemzetükkel karöltve üdvözölték a beáradó gyilkosokat. A muszlim hadsereget. Velük szemben a történelem ítélkezik, de épp úgy belepusztulnak aljas valójukba, mint az a sok százmilliós tömeg, amely áldozatukká válik hamarosan.

Hadsereg ellen csak hadsereggel és minden álerkölcsi filozófiát mellőzve lehet csak győzni. Nincs helye ma már szánalomnak, hazug menekült meséknek, a keresztényüldözés eltitkolásának, a krisztusi parancsokra való ostoba hivatkozásnak, mintha a keresztény vallás egyenlő volna a hülyeséggel és az öngyilkossággal. Védekezni kell, mert ha nem védekezünk, és nem védjük meg értékeinket, hitünket és nemzeteinket, akkor épp akkora a mi bűnünk, mint azoké, mint akik kiirtanak minket.

Semmilyen szövetségi rendszer nem írhatja elő nekünk, hogy kapuinkat kitárva várjuk a halált, ahogy a Colosseumban térdeplő őskeresztények, akiket a zsidók feljelentései alapján tereltek a kiéheztetett oroszlánok elé.

Ma statáriumra volna szükség, mert a belső liberális-szocialista ellenzéknek nevezett eleikhez méltó gyilkos gondolkodásúak épp úgy a nemzet ellen áskálódnak, mint Uniós vezető parancsnokaik, akiktől már leplezetlenül és hivatalos formába öntve kapják a „céges” támogatást. Semmiből előkerült volt ÁVH-s utódok akarnak gyermekeket, magyar polgárokat pusztíttatni a muszlim sereggel… és ez tűrhetetlen. Mint az is, hogy a muszlim sereg ellen fellépőket saját nemzetük vezetői parancsára saját rendőrségük lép fel. Pedig a háborúban nem szokták a támadó sereget védeni és a védőket letartóztatni.

Káosz, és anarchia van ma Európában mindaddig, amíg a józanész nem lép a hitleri fasizmusnál ezerszer drámaibb, aljasabb és vérengzőbb szocialista-liberális gondolkodás helyére.

Ha egy-egy káromkodás miatt olykor kiosztottam néhány pofont, akkor a mai elképzelésemet le sem írom.  Mindenkire rábízom a következtetést, és mindenkit arra kérek, hogy készüljön a védekezésre, a háborúra és támogassa a kormányt, amely képes és kész megvédeni Mária országát, Magyarországot, s ezáltal, mindazon népeket, amelyek ebben a háborúban mellénk állnak, mint Kapisztrán és Hunyadi mellé Nándorfehérvár soknemzetiségű védői… Isten legyen irgalmas hozzánk… és ellenségeinkhez is!

Stoffán György

The post Merkel, Schulz és Junker – a potenciáláis gyilkosok appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »