Mélyülő lövészárkok a gútai testületben

Mélyülő lövészárkok a gútai testületben

Alig négy hónappal a választások után olyannyira elmélyültek a lövészárkok a gútai önkormányzatban, a két tábor közti kölcsönös vádaskodás, egymás lehazugozása, sunyi módszerek, kiszorítósdi emlegetése odáig fajult, hogy Horváth Árpád polgármester zártkörű egyeztető, ha úgy tetszik, békéltető tárgyalásra hívta a képviselőket, amire jövő hétfőn kerül sor.

A problémák már az alakuló ülésen kezdődtek, amikor is a többség megszavazta a szakbizottságok számának csökkentését, majd folytatódott azzal, hogy három képviselő Samu István (akit társai az alakuló ülés másnapján kizártak az MKP-frakcióból), Angyal Béla (ForTe csoport) és Forgács Attila (helloGúta csoport) egyik szakbizottságban sem kapott helyet. Akkor Koczkás Beáta alpolgármester megjegyezte: bármelyik képviselő részt vehet a bizottsági üléseken.

Angyal Béla és Samu István a múlt héten élt is ezzel a lehetőséggel és megjelent az oktatási és kulturális bizottság ülésén; egyébként mindketten ebben a bizottságban szerettek volna tevékenykedni, de nem kaptak rá lehetőséget. Csakhogy – amint arról Angyal Béla a közösségi oldalán beszámolt, majd interpellációt is benyújtott a történtekkel kapcsolatban – a bizottsági tagok titkos szavazással elutasították, hogy a képviselők hozzászóljanak a vitában és kérdéseket tegyenek fel az ott megjelent iskolaigazgatóknak. Már a hétfői ülést megelőzően élénk vita indult a közösségi hálón, ami folytatódott a testületi ülésen is, ahol mindkét fél másként adta elő a történteket és védte saját igazát.

Míg Angyal Béla és Samu István a községi önkormányzatokról szóló 369/1990-es számú törvényre hivatkozott – miszerint a képviselő alapvető joga, hogy a község által alapított vagy létrehozott jogi személyek igazgatóitól információt kérjen, hozzájuk kérdést intézzen –, addig Madarász Róbert képviselő (MKP-frakció), a bizottság elnöke szerint az idézett törvény nem szabályozza a szakbizottságok munkáját. A szakbizottságok ülését a város szervezési rendje szabályozza, amelynek legújabb, aktuális változatát idén januárban fogadták el a képviselők. Ennek értelmében a képviselők részt vehetnek a bizottsági ülésen, de csak akkor kaphat szót, ha ezt a jelen lévő bizottsági tagok több mint a fele jóváhagyja azt; arra már nem tér ki a szervezési rend, hogy nyílt vagy titkos szavazással kell erről dönteni. Mindezek után arról kezdtek vitázni a képviselők, hogy miként is került bele ez a feltétel a szervezési rendbe. Egyesek szerint „sunyi módon” lett becsempészve, amit az anyagot kidolgozó Koczkás Beáta alpolgármester (MKP) visszautasított. Úgy vélte, egyes képviselők nem tanulmányozzák át alaposan az előttük lévő anyagokat, amiről döntenek.

Hírdetés

Madarász Róbert felszólalásában megjegyezte: nem hagyható figyelmen kívül, hogy miért is nem kaptak szót a képviselők. Elmondta: Angyal Béla már az ülés kezdetétől fogva tiszteletlenül viselkedett, beleszólt az egyes pontok tárgyalásába, képviselőtársával félhangosan, zavaró módon beszélgettek, és szerinte érezhető volt az ülés megzavarására irányuló szándékuk. Szavai heves reakciót váltottak ki az érintettekből, Samu István azt javasolta neki, húsvét előtt vegyen része a gyónáson, Angyal Béla pedig hazugságnak nevezte az elhangzottakat. Samu szavai szerint ilyen megaláztatásban eddigi önkormányzati munkája során még nem volt része.

Horváth Árpád polgármester (MPK) már a vita kezdetén megjegyezte: személy szerint neki sem tetszik, hogy a bizottsági tagok dönthessenek arról, hogy a képviselők felszólalhassanak a szakbizottsági üléseken, és ezt a passzust ki kellene venni a szervezési rendből. Másrészt megérti a bizottsági elnököt is, mert meg kell adni a tiszteletet mindenkinek, beszólásokkal nem lehet zavarni az ülést, és nem lehet kellemetlen helyzetbe hozni a tagokat sem. Éppen ezért zártkörű egyeztetésre hívta a képviselőket.

Az álláspontok közeledésre már csak azért is szükség van, mert az egyes csoportok közti csatározásnak elsőként az oktatási intézmények itták meg a levét. A testületnek ugyanis el kellett volna fogadnia azt az új általános érvényű rendeletet, amely a város által ezen intézményeknek nyújtott támogatás nagyságát szabályozza. Jóváhagyásához kétharmados többség kell, tehát szükség lett volna arra, hogy az ún. ellenzék (a ForTe és a hellóGúta csoport 3-3 tagja, plusz a frakciójából kizárt Samu István) soraiból is néhányan támogassák a javaslatot. Ezt azonban egyikük se tette meg. Így jelezték a többségnek, hogy bizony vannak esetek, amikor nem lehet teljesen partvonalon kívülre állítani őket. Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy az iskolák, óvodák működése ezzel nem került veszélybe, sem a dolgozók bérének kifizetése, de elképzelhető, hogy néhány számla megtérítését kénytelenek lesznek elodázni.

A polgármester március 18-ra hívta össze az egyeztető tárgyalást, ami remélhetőleg sikeres lesz, és a következő testületi ülés már békésebb hangnemben zajlik.


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »