Megtartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat második ülésszakát

Megtartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat második ülésszakát

November 27-én tartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat második ülésszakát, melynek alkalmából a bárdudvarnoki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házban gyűlt össze közel ötven pap, diakónus, szerzetes és világi munkatárs az egyházmegye különböző pontjairól.

Az ülésszakon két témakörről tárgyaltak: a család és az ifjúság pasztorációja az egyházmegyében. A téma felelősei által összeállított és a zsinati tagok javaslatait is tartalmazó munkadokumentumokról beszéltek először kiscsoportokban. Majd plenáris ülésen vitatták és szavazták meg a csoportok módosítási javaslatait.

A családpasztorációs munkadokumentum felvázolta azt az intézményi rendszert, amit jelenleg szükségesnek látnak az egyházmegyében folyó hatékony pasztorációs munkához. Gyakorlatias megoldással sok konkrét ajánlást tettek a családok kísérésének, a házastársi kapcsolat megerősítésének, a fiatalok családi életre nevelésének, illetve a házasságra való felkészítés és krízisbe került családok segítésének lehetőségeiről.

Délután az ifjúságpasztorációs dokumentummal foglalkoztak a csoportok. Ebben az ifjúság jelenlegi helyzetével foglalkozó országos felmérés és a zsinati előkészület folyamán kitöltött kérdőívek válaszai alapján fogalmazódott meg sok felvetés, jogos igény és kérés. A zsinati tagok többek között olyan témákat érintve tanácskoztak, mint a fiatalok helyzete a mai Egyházban, az ifjúság elérésének és a közösség életébe való csatlakozásának lehetőségei.

Hírdetés

A 2022 tavaszáig tartó időszakban összesen még két alkalommal ül össze a zsinat, melynek tagjai a négy fennmaradó tématerületről fognak tanácskozni. A zsinat 2022. május 28-án, ünnepi szentmisével zárul a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén hirdetik ki a zsinaton megfogalmazott és a megyéspüspök által elfogadott javaslatokat, melyek célja az egyházmegye közösségi és lelki megújulásának elősegítése.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »