Megrendelhető Stoffán György Zadravecz-passió című könyve

Megrendelhető Stoffán György Zadravecz-passió című könyve

Napvilágot látott Stoffán György Zadravecz-passió című könyvének második, bővített kiadása, amely kordokumentumokkal alátámasztva mutatja be a hányattatott sorsú, s mindmáig hazugságokkal befedett püspöki életutat, a kommunista diktatúra által meghurcolt embert, aki a kínzások, börtönévek ellenére sem hagyta el nyáját, s élete végéig hazájában hirdette nyilvánosan vagy éppen titokban az Evangélium igéjét. A könyv a szerzőtől rendelhető.

A könyv borítója.

Illyés Gyula szerint magyar az, akinek fáj Trianon. Stoffán Györgyről elmondhatjuk, hogy ízig-vérig magyar, hiszen amellett, hogy fáj neki Trianon, fáj neki a második legnagyobb sorstragédiánk, a kommunista megszállás is. Írásaiból sugárzik ez a fájdalom és mindent megtesz annak érdekében, hogy a papírra vetett igazsággal letörölje a liberális-kommunista mocskot mindazokról, akiknek érdemeit ez a szenny befedte.

A Zadravecz-passió lapjain ferdítést nem tűrő igazságérzete ellenére sem esik túlzásba, nem fogalmaz elfogultan, csupán a valóságot fedi fel objektív eszközökkel, a múlt eredeti dokumentumainak felhasználása révén. A jegyzőkönyvek, a periratok, a védőbeszédek, a visszaemlékezések és a kor megmaradt bizonyítékainak bemutatásával, valamint a szerző kiegészítéseivel, egy olyan történelmi nagyság rajzolódik ki előttünk, akit Mindszenty Józsefhez vagy Márton Áronhoz mérhetünk.

A mű által képet kapunk a „lángszavú” szónokról, Zadravecz Istvánról, akit meghurcoltak, börtönbe vetettek, kitiltottak Budapestről, de aki a ferences lelkületet soha meg nem hazudtolva szenvedett, kitartott és rendületlenül hirdette az Evangélium igazságát. Zadravecz püspök több ezer beszédet tartott, titokban több tucat kispapot szentelt még azokban a legsötétebb időkben is, mikor a szerzetesrendek megszűnésre ítéltettek, a templomokat bezárták, s a hitélet tiltottá vált. Olyan példakép Ő, aki nemcsak hitével, de tetteivel is igazolta az Egyház és a Haza iránt hűségét és szeretetét, aki rendületlenül bízott a Kárpát-haza bonthatatlan egységében, aki élharcosává vált a nemzet újjászervezésének.

Nemzetünk nagyjainak során tátongó hiátust pótolja Stoffán György Zadravecz-passió című munkája. Egy olyan püspököt állít a középpontba, akit megaláztak, meghurcoltak, akinek nevét a leszármazottak sem viselhették büszkén, s aki mindezt könnyek nélkül, felemelt fővel viselte, de mikor Máriagyűdön szólt a harang, azt nem volt képes sírás nélkül megállni.

A kötet kiadásának fő támogatója a Katonai Ordinariátus. Támogatták a kiadást: Spányi Antal megyéspüspök, Gyulay Endre emeritus megyéspüspök, Balás Béla megyéspüspök, Pápai Lajos megyéspüspök, és Bús Balázs ferences öregdiák, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

Lektorálta: Berta Tibor ezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke.

Stoffán György Zadravecz-passió című könyvének második, bővített kiadása megrendelhető a szerzőtől a Facebook oldalán, levélben a 2456 Besnyő, Dózsa György utca 6. címen. A kötet ára 2. 200 Ft + 300 Ft postaköltség.

The post Megrendelhető Stoffán György Zadravecz-passió című könyve appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »