Megkezdődött a Magyar sarok fejlesztőcsomagok átadása a Felvidéken

Megkezdődött a Magyar sarok fejlesztőcsomagok átadása a Felvidéken

KOMÁROM. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően egy módszertani segédanyagokat tartalmazó, Magyar sarok elnevezésű fejlesztőcsomagot állított össze a Szlovákiában működő közel 350 olyan óvoda részére, ahol magyar nyelvű nevelés folyik. A hazai hivatalos átadó ünnepség február 14-én Grezsa István határon túli fejlesztésekért felelős miniszteri biztos jelenlétében a Tiszti Pavilon dísztermében volt.

Grezsa: az anyaország megkülönböztetett figyelmet fordított a Felvidékre

Magyar jövőnk helyi Víz utcai Tulipán Óvodát látogató reménységei Hírös Komárom című dalos-táncos összeállításukkal arattak osztatlan sikert. A Michač Szilvia igazgatónő és kollégái által betanított műsor végén felhangzott Mert a haza nem eladó című dal.

Dr. Grezsa István határon túli fejlesztésekért felelős miniszteri biztos ünnepi beszéde elején meg is jegyezte: a műsorban szereplő óvodások már nagyon helyesen bemutatták a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjával kapcsolatos célt és irányt, ami tömören így összegezhető: minél több – legalább 60 ezer – hozzájuk hasonló magyar óvodás legyen a Kárpát-medencében, s az óvónők velük-értük mindenütt hasonló szellemiségű óvodapedagógiai munkát végezzenek, mint a Tulipán Óvodában dolgozó kollégáik. Majd arról beszélt, hogy a hozzávetőleg 38,5 milliárd forint értékű óvodafejlesztési programjuk során Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke pozitív diszkriminációt célzó, meggyőző érvei hatására megkülönböztetett figyelmet fordítottak a Felvidékre – a régiót a 17,1 milliárd értékű programból 6,3 milliárd forintnyi támogatásban részesítették, ami egy főre vetítve a legmagasabb összeg a külhoni magyar közösségek vonatkozásában. A több projektből álló óvodatámogatási programjuk kapcsán a magyar fél két megbízható felvidéki partnereként említette a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét (SZMPSZ) és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat, továbbá szólt a felvidéki bölcsődék és óvodák, valamint óvodai csoportok szám- és épületgyarapításának, illetve az utóbbiak korszerűsítésének jelentőségéről, illetve az anyaország által szintén támogatott Ringató- és Cseperedő-program hozadékáról.

Elindulhat a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második köre

Grezsa István bemutatta a Magyar Sarok névvel illetett óvodatámogatási projektet is, amelybe a Kárpát-medence összes határon túli régiója bekapcsolódott. Annak keretében összesen 344 felvidéki intézmény, így a magyar nevelési nyelvű óvodák és a vegyes igazgatású óvodák magyar nevelési nyelvű csoportjai kapnak egyenként közel 600 euró értékű módszertani csomagot, amely mesekönyveket, hanghordozókat, logikai játékokat és mozgásfejlesztő eszközöket tartalmaz. Valószínű, hogy az intézmények a pedagógiai munka nívóját és eredményességét növelő eszközöket önerőből nem tudták volna beszerezni.

A kormánybiztos elmondta, hogy a magyar kormány keddi ülésén a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program második ütemének finanszírozását is jóváhagyta. Közel 21,4 milliárd forintos forrásból elindul tehát az óvodafejlesztési program második köre, amelynek keretében 2019 végéig 77 új óvoda és bölcsőde épül, valamint 250 intézmény újul meg. A program második körében a Felvidékre 5,7 milliárd forint jut. Grezsa István hangsúlyozta: a program során elsődleges szempontnak a szükségletet tartják, tehát függetlenül attól, hogy egy-egy település élén MKP-s, „hidas“ vagy független polgármester áll-e, csak azt veszik figyelembe, hogy hol van legnagyobb szükség az anyaország támogatására. „Hiszen a nemzeti egység felé mutató program célközössége a teljes magyar nemzeti közösség“, beleszámítva a magukat magyarnak valló romákat is, akik számára ugyancsak épülnek ilyen intézmények. Emiatt sem érti azt, hogy szándékukat miért támadja egyedüliként a Kárpát-medencében „egy pozsonyi magyar médium“.

Hírdetés

Kiemelte a magyar kormány álláspontját, amely szerint a kabinet célja az, hogy Magyarország gazdasági növekedését a határon túli magyar közösségek is élvezhessék. Kitért a Magyar Családok Éve, s azon belül a Külhoni Magyar Családok Éve programsorozat jelentőségére is, amely célja a magyar nemzet való megerősítése, hogy „az öntudatos nemzetébredés korszakában a magyar családokat megtartsák a szülőföldjükön“.

Stubendek: Isten tartsa meg adakozó szolgálatában a magyar kormányt

Stubendek László, Komárom polgármestere követte a felvidéki polgármesterek, illetve az óvodaalapító és -fenntartó önkormányzatok nevében hálásan köszönte meg a magyar kormány újabb támogatását. Megjegyezte: megvalósulni látszik „a bölcsődétől az egyetemig magyarul nevelni-oktatni“ szándék, hiszen a Selye János Egyetemen ugyancsak ma zajlott nyitott napon zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel az intézmény Konferencia-központja. Tömör mondanivalóját egy bibliai idézettel folytatta: „A jókedvű adakozót szereti az Úr“. Hozzáfűzte: Isten éltesse és tartsa meg adakozó szolgálatában a magyar kormányt.

Jókai: az óvodafejlesztési program segíti a határon túli magyarság megmaradását

Jókai Tibor, a program szakmai partnerének számító SZMPSZ elnöke azt hangsúlyozta: a 2016 óta futó nagyszabású óvodafejlesztési program valóban segíti a határon túli magyarság megmaradását, hiszen a magyar nyelv óvodába kerülő, s ott igényes, színvonalas nevelésben részesülő, illetve az anyanyelvükön szocializálódó gyerekek valószínűleg magyar tanítási nyelvű iskolákba kerülnek – megmaradnak magyarnak. „Köszönetünket fejezzük ki a magyar kormány nagylelkű támogatásért és azért, hogy minden vonatkozásban a magyar nemzet részének tekinti a határon túli magyar közösségeket, illetve ezen programjával is hozzájárul a felvidéki magyar óvodák versenyképességének növeléséhez és nívóemeléséhez!“ – fogalmazott.

A Magyar sarok fejlesztőcsomag kapcsán azt is elmondta: annak tartalmát az SZMPSZ mellett működő Óvópedagógiai Társasággal és a Comenius Pedagógiai Intézettel együttműködve az egyes régiókban dolgozó óvópedagógusok állították össze, s azokat a további 12 régióban is ünnepélyes keretek között osztják majd szét.

Végül Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke a módszertani segédanyagok átvételére szólította fel az óvodák jelenlevő képviselőit. Az ünnepségen Fekete Vince és neje, a helyi Művészeti Alapiskola két pedagógusa, valamint a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa működött közre Pfeiferlik Annamária vezényletével.

Az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya által szervezett és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott eseményen jelen volt mások mellett Pathó Marianns, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályvezetője, Kiss Balázs, Magyarország pozsonyi nagykövetségének titkára, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke, Kiss Beáta, az MKP oktatásügyért felelős alelnöke, továbbá Fazekas László református püspök, Stubendek László, Komárom polgármestere és helyettese, Keszegh Béla, Varga Anna, a komáromi városi művelődési központ igazgatója, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége vezetői, élükön Jókai Tibor elnökkel, s nem utolsó sorban a Komáromi járás óvodapedagógusai és polgármesterei.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »