Megjelent a Vigilia augusztusi száma

Megjelent a Vigilia augusztusi száma

A Vigilia ez évi nyolcadik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

„A zsinat az egyház összefüggésében mutatja be Isten Anyjának, Szűz Máriának egyedülálló alakját és szerepét az üdvösség történetében. Ő az egyház ősképe, a Krisztust hittel követők példaképe, aki Isten hívására az egész életét meghatározó igennel válaszolt, s így kivételes szerepet játszott az üdvösség művében, az Istenfia megtestesülésében. Minden Krisztus-hívő arra kap meghívást, hogy a hit igenjével válaszoljon Isten szavára, életével és szeretetével tanúságot téve az ő szeretetéről. A mennyben pedig Jézus anyja a reménység jele: mintaképe és hathatós közbenjárója a történelemben zarándokló egyháznak, amely csak a végső időkben válik teljessé” – írja Lukács László főszerkesztő A remény jele című vezércikkében.

A Mária alakja ma című tematikus összeállításban Czopf Tamás: Mária – Izrael Leánya – az Egyház Anyja, Tamás Roland: Mariológia, quo vadis? és Béres Tamás: „Mária az Evangéliumhoz tartozik…” Mária és „mariológia” a kortárs evangélikus gondolkodásban című tanulmányát olvashatjuk. A témához kapcsolódik a Mai meditációk rovatban Terdik Szilveszter: Az Istenszülő ikonja és az Egyház a világban rovatban Kovács Zoltán: Mária-jelenések, szerepük és elbírálásuk az egyházban című írása is. A Vigilia beszélgetése rovatba Görföl Tibor készített interjút Gisbert Greshakével.

A folyóirat szépirodalmi részében Halmai Tamás, Tóth Anna, Lukács Flóra, Papp-Für János és Fecske Csaba versei, Méhes Károly novellája és Szalagyi Csilla: Végidő? A történet után. Takács Zsuzsa: A letakart óra című tanulmánya szerepel, ugyanitt Szelestei N. László közli bevezetővel az Ó Szent István, dicsértessél… kezdetű 30 strófás népéneket.

Hírdetés

A Szép/Művészet rovatban Kovács Péter: Kondor Béla képei előtt Tihanyban című írása olvasható, a Napjainkban pedig Mózes Huba: Isten irgalma végtelen és a közelmúltban elhunyt Kabán Annamária: Emlékeim című, korábban kiadatlan visszaemlékezése.

A Kritika rovatban Papp Máté elemzi Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező magyar irodalom című könyvét, Janka Ferenc pedig az Istenképiség, átistenülés, emberi méltóság. Teológiai tanulmányok című kiadványról ír.

A Szemle rovatban Gisbert Greshake: Hallgatni a hívásra. A lelki megkülönböztetésről, Hans Joas – Robert Spaemann: Imádság ködben. Van-e jövője a keresztény hitnek?, Szelestei Nagy László: Tanulmányok a 17–18. századi magyarországi művelődésről, Bodor Ádám: Sehol és Bozók Ferenc: Nagyvilági esszék, valamint a Bergman 100. Régi és új írások Ingmar Bergman művészetéről és a Nem tréfa. Raktárkészlet című könyvekről találunk recenziókat.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »