Megemlékezés a Csehországba deportált magyarokról és díszpolgárrá avatás Ipolyvisken

Örömvasárnapi emlékmise keretén belül emlékeztek meg a községből Csehországba deportált egykori lakosokról Ipolyvisken. A december 15-ei rendezvényen egyúttal díszpolgárrá avatták a településen nyolcvanas években szolgálatot teljesítő Orosch János nagyszombati érseket.

Mint Lormusz János, ipolyvisk esperesplébánosa az emlékező szentmise nyitányaként elmondta: az Ipolyviskről kitelepített magyarokat Nepomuk városába és annak környékére hurcolták el a hontalanság időszakában.

Ezzel kapcsolatban kifejtette:

Ezért is tartotta fontosnak a falu, hogy felújítassa a főutcáján az Ipoly folyó felé néző, rossz állapotban lévő szobrot. A megszépült szobrot szintén a meghitt ünnepély keretén belül szentelték fel.

„Emlékeznünk kell, de nem fájdalommal, hanem szeretettel.  Emlékezzünk elődeink kitartására, Istenbe vetett hitükre és a szülőföldhöz való ragaszkodásukra” – hangzott  el az emlékmise kezdetén.

A szentmise főcelebránsa Orosch János, a Nagyszombati Főegyházmegye érseke volt, aki 1983 és 1990 között Ipolyvisken teljesített szolgálatot. Jézus közelségében örülünk egymásnak – kezdte ünnepi prédikációját az egykori ipolyviski plébános. Ünnepi beszédében kitért az adventi időszak fontosságára a Szűzanya iránti bizalom erősítése jegyében.

A nagyszombati érsek a felújított szobor kapcsán röviden ismertette a Nepomukból származó mártír életét.

– hangsúlyozta prédikációjában Orosch János.

A szentmisét követően a megemlékező közösség a falu főutcáján található Nepomuki Szent János-szoborhoz ment. A késő barokk stílusban, homokkőből készült szobrot idén ősszel restaurálta Mag Gyula Pozsonyban élő szobrászművész. Az egész alakos szobor mellett a talapzat, valamint a  szobrot körülvevő kerítés is megújult.

Hírdetés

Lormusz János kezdeményezésére a kitelepítettek emlékére emléktáblát helyeztek el a megszépült szobor talapzatára, emlékeztetve az itt élőket, valamint az idelátogatókat a második világháború utáni jogtalanság éveire.

„Az iskolákban évtizedekig elferdítve, avagy egyáltalán nem tanították ezeket a történéseket, ezért is fontos, hogy emléket állítsunk az elhurcoltaknak” – fogalmazta meg beszédében Baka Anita történelemtanár.

Mint hozzátette: hosszú ideje kutatja a faluból kitelepítettek történetét. Jelezte:

A rendelkezésre álló adatok szerint közel harminc család mintegy száztíz tagját vitték Nepomuk településre és annak környékére.

A hontalanság időszaka után többen visszatértek a szülőfalujukba, ugyanakkor akadtak, akik más településen telepedtek le. Az adventi örömvasárnapon több egykori kitelepített is megjelent a megemlékezésen. Mint Baka Anita elmondta, pontos számadatokról nincs tudomásuk, a szoborszentelésnél felsorolt száztizenegy nevet tartalmazó névsor még változhat. A megszépült szobrot Orosch János áldotta meg.

Az ünnepségsorozat zárasaként került sor a képviselő-testület ünnepi ülésére. Ennek keretén belül adták át a díszpolgári kitüntetést Orosch János érseknek.

Mint elhangzott, a díszpolgári címet olyan személyek kaphatják meg, akik kimagasló módon hozzájárultak Ipolyvisk község fejlődéséhez, felvirágozásához, mindamellett példás cselekedetet hajtottak végre. Ipolyvisk első díszpolgárát avatták a nagyszombati érsek személyében.

A méltatásban megfogalmazták:

„Köszönöm a kitüntetést, ami számomra sokat jelent, Szeretetet, hitet és reményt igyekeztem az itt töltött időszakban meghonosítani a hívők lelkében” – mondta az ünnepségen az érsek.

Az eseményfolyam a helyi tanintézmények valamint az Amicorum Vegyes karácsonyi műsorával ért véget.

Orosch János érsekkel készült interjúnk hamarosan olvasható lesz portálunkon, aki többek között az ipolyviski éveiről, a felvidéki magyar papságról és a közelgő karácsonyról is szól a Felvidék.ma olvasóinak.


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »