Megáldották a felújított homoródszentpáli templomot

Megáldották a felújított homoródszentpáli templomot

Július 23-án ünnepi szentmise keretében áldották meg a felújított, átépített homoródszentpáli templomot. Mivel a búcsú napján, múlt hónapban még folytak a munkálatok, elhalasztották az ünneplést, és múlt szombaton kettős ünnepet ültek a Hargita megyei település katolikus hívei.

A szentmisét Tamás József püspök mutatta be a közösség jelenlegi és előző plébánosainak koncelebrálásával. A püspök a templomról szólva, mely Isten és ember találkozásának helye, kiemelte: Homoródszentpálon most méltó helye lett ennek a találkozásnak.

Minden filiából érkeztek ünneplő hívek és mindazok, akik támogatták a templom újjáépítését. Lövéte közbirtokossága például, mivel fontosnak érzik a szórványban élő katolikusok támogatását, a tetőzethez szükséges faanyagot ajánlotta fel az építkezéshez.

A szertartáson jelen volt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is. A hívek javaslatára minden jelenlévőt meghívtak közös étkezésre. A közösséget megerősítette a közös tervezés, az erre való odafigyelés, az imádság. Volt, aki anyagilag nem, hanem imával tudott segíteni.

* * *

Homoródszentpál Homoródkarácsonyfalvához tartozik, annak leányegyházközsége tizenegy más faluval együtt. Az egyházközségnek hat temploma van, a homoródszentpáli volt az egyik, amely a kommunizmus idejében épült. A telket a kicsi, székely családi házzal 1977-ben adományozta a Farkas család az egyháznak. Ennek a háznak a helyére szerettek volna 1978-tól kezdődően egy szép templomocskát építeni, de a kommunista hatalom nem engedte, csak egy emeletes családi házra adtak engedélyt. Elkezdték építeni, de kicsit eltértek a tervtől, szerették volna, hogy legalább tornya legyen. Azonban a hatóságok rögtön felfigyeltek rá, és 1978 augusztusában a helyi tanács bizottsága úgy döntött, büntetésből le kell bontani. Mivel ezt nem tették meg, a hatóságok gépekkel akarták lebontani, de a hívek nem engedték. A huzavona eredménye az lett, hogy hagyták az emeletet, és torony helyett egy félemeletet építettek. Belülről nagyon szép és családias volt, ebben miséztek mostanáig. A szentmise bevezetőjében is mondtam: arra ítélték, hogy ne templom legyen, hanem családi ház, ez volt a Kis-Homoród-menti öt falu katolikus közösségének igazi otthona. Most az ő kezdeményezésükre válhatott a kezdeti álom valósággá, hogy Homoród mentének igazi gyöngyszeme lett belőle – idézte fel Tamás Huba plébános a megújult templom történetét.

A hívek nagy vágya volt, hogy végre templomuk legyen. A közösség nem nőtte ki ugyan a templomot, egykor hat falunak volt a temploma, most négy falu közössége tartozik hozzá. Az akkori lehetőségek nagyon szegényesek voltak, mindenképpen rászorult a feljavításra, s arra gondoltunk, legyen tényleg szép ez a templom – tette hozzá Tamás Huba.

A kérdésre, hogyan hatott a templom újjáépítése a közösségre, a plébános a következőket válaszolta: „Csodaként éltük meg azt, ahogyan összefogtak, és ahogy örültek, akár a kisgyerek karácsonykor. Isten dicsőségére tevékenykedünk, sok falu tartozik hozzánk, de örülök annak, hogy tudtam rá figyelni. Örülök, hogy ezzel a munkával a jó Istennek dicsőséget szerezhettünk. Benne volt az én részem is, de Isten áldásával. Úgy élem meg, mint egy szülő, aki látja, hogy a gyerekei boldogok.”

Elsősorban a hívek szerették volna a felújítást, lehetőségeikhez mérten támogatták, de szükség volt külső forrásokra is. A híveken kívül a Megyei Tanács is hozzájárult a munkálatokhoz, amelyek során átépítették a templomot és a tetőszerkezetet, az alapjait is megerősítették. A hívek is többször besegítettek közmunkával, az elején a bontásnál, illetve a végén a tereprendezésben. A rehabilitációs tervet Bogos Ernő építész, Makovecz Imre tanítványa készítette. 

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »