Megalakultak a folyóirattámogatási program szakmai kollégiumai

Megalakultak a folyóirattámogatási program szakmai kollégiumai

A 21. századi igényeknek és kihívásoknak megfelelően kialakított, hiánypótló elemeket is tartalmazó pályázatokat hirdet a Petőfi Kulturális Ügynökség a nyomtatott és online formában megjelenő folyóiratok kiadói számára. A folyóirattámogatási programban meghirdetendő pályázatok felhívásait két döntéselőkészítő szakmai kuratórium hagyta jóvá.

Az 1,8 milliárd forint keretösszegű pályázati csomag célja a kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratkultúra kiszámítható működésének biztosítása és a fiatal nemzedékek megszólításának elősegítése. A meghirdetett nyílt pályázatokra bármelyik hivatalosan bejegyzett lap pályázhat, legyen az egy szaktudományos folyóirat vagy egy szubkultúra kiadványa. 

A magyar nyelvű irodalmi, művészeti, tudományos, tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztőségei szellemi műhelyek. Az egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön túlmenően a populáris és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy regionálisan fontos ügyek közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a magyar nyelvű írásbeliséget.

A Petőfi Kulturális Ügynökség e szempontok figyelembevételével olyan új pályázatokat hirdet, melyek nemcsak a folyóiratok kiegyensúlyozott fenntartását és kiszámítható működését hivatottak segíteni, hanem olyan hiánypótló elemeket is tartalmaznak, melyek megoldása évtizedek óta váratott magára. A pályázatokat a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt., mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében és képviseletében eljáró lebonyolító hirdeti meg.

A folyóirattámogatási szakmai kollégiumának tagjai a Petőfi Irodalmi Múzeumban megtartott alakuló ülésükön, hosszú szakmai egyeztetést követően véglegesítették az alábbi pályázatok szempontjait és célkitűzéseit. 

A várhatóan 2021. július 1-től elérhető pályázatok:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.07.01. – 2021.07.31. 

Hírdetés

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.07.01. – 2021.07.31. 

A szakmai kollégium tagjai: 

A fentebb felsorolt pályázatok mellett kiemelt pályázati kategória lett a tudományos folyóiratok és tudományszakmai műhelyek támogatása. A tudományos folyóiratok működésének támogatása című pályázat célja az innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű online és/vagy nyomtatott tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok kiadásának támogatása, továbbá a kiadók szakmai programjainak megvalósításához kapcsolódó tevékenységek támogatása az alábbi szempontokat szem előtt tartva:

A várhatóan 2021. július 1-től elérhető pályázat keretösszege a 2021-es évre 100 millió forint. A pályázat benyújtásának határideje: 2021.07.01. – 2021.07.31.

A tudományos folyóirattámogatás szakmai kollégiumának tagjai: 

„A nagy hagyományú vagy a közelmúltban indult folyóirataink összessége egy olyan nemzeti kincset képeznek, mely számos nélkülözhetetlen társadalmi és kulturális funkciót tölt be: az értékteremtés felületei, a hagyományok és tudás átörökítésének színterei, regionális vagy országos szellemi műhelyek, közösségteremtő és formáló alakulatok. E nemzeti vagyonra nemcsak vigyázni kötelességünk, hanem új, 21. századi szempontok szerint újradefiniálnunk is. A kiegyensúlyozott működés biztonságának biztosítása mellett éppen ezért kapott e pályázatokban hangsúlyt a projektalapú szemlélet. Úgy gondoltuk, hogy a hagyományos folyóiratszerkesztési alaptevékenység mellett a szerkesztőségeknek a 21. század harmadik évtizedében komolyan el kellene indulniuk a multimediális tartalmak, a digitális megoldások és applikációk, illetve a fiatalokat megszólító interaktív és élményadó tevékenységek irányába.” – mondta Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalomszakmai igazgatója.

A Petőfi Kulturális Ügynökség pályázati kiírásai elérhetőek lesznek a palyazat.kultura.hu oldalon, a pályázatok benyújtására pedig az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) lesz lehetőség.

Körkép.sk/a Petőfi Kulturális Ügynökség sajtóközleménye


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »