Mátyás király mágikus titkai

Minden korszakban, minden kultúrában és minden hitrendszerben egyöntetűen a legfontosabb kérdés a származás, illetve a leszármazás problematikája. Ez jogosítja ugyanis fel az uralkodóházakat, illetve általánosságban az utódokat a dinasztikusságra: a tudás, a különféle képességek, a hatalom, a különféle (elő)jogok folytatólagosságára. Lehet az egy kovácscéh, egy szerzetesrend vagy éppen a királyi trón, a leszármazás kérdése az egyik legsarkalatosabb mind közül.

 

Ahogyan a Szent Grál vérvonalának különleges története van, úgy van ez mi Turul-vérvonalunkkal, illetve az Árpád-házi királyainkkal is. Megszokhattuk a világ misztikus történelméből, hogy Isten vagy a Sors keze mindig közbeavatkozik, ha szükségét érzi. Teljesen mindegy, mennyi esélyt vagy valószínűséget ad az ember egy-egy folyamatnak, a dolgok valahogy mindig úgy alakulnak, ahogyan az isteni rendező a forgatókönyve szerint megírta.

Nincs ez másként a szentséges erőt hordozó királyaink esetében sem. Az Árpád-ház férfiágának 1301-es lezárultával (III. András) úgy tűnt, örökre megszakadt a szent vérvonalunk. Az Anjou- és a Luxemburg-ház után az esélyes Habsburgok és a Jagellók mellett egyszer csak a 15. században megjelennek a színen a Hunyadiak, akik akkoriban nem számítottak főuraknak. Közülük a legismertebb Hunyadi Mátyás lett. De vajon hogyan ívelt fel ennek a korábban nem túlságosan ismert családnak a csillaga?

 

A válasz nem teljesen tisztázott, de úgy tűnik, hogy Hunyadi János magának Luxemburgi Zsigmondnak volt a törvénytelen fia. Az egyik legenda elbeszéli, hogy Zsigmond király szívét egy havasalföldi úrnő, nevezetesen Morsinai (írják még így is: Morzsinay) Erzsébet ejtette rabul, nem sokkal később tőle született elsőszülött fia, János, a későbbi Mátyás édesapja. Így a királyi vérvonal fennmaradt. (1301-től egyébként női ágon folytatódott a Turul-vérvonal.) Később Hunyadi János apródként kezdi meg a katonai karrierjét.

 

Másik történelmi vonal szerint Vajk havaselvi bojár és Morsinai Erzsébet elsőszülöttje volt János. 1409-ben kapta meg Luxemburgi Zsigmondtól a család Hunyadvárát, így lett Hunyadi. Jegyezzük meg, hogy akkortájt inkább az Oláh családnevet használták. Később Horogszegi Szilágyi Erzsébettől születik két fia: László 1433-ban és Mátyás 1443-ban.

Az előbb említett származási vonalokon kívül léteznek még más elképzelések a Hunyadi-család eredetére vonatkozóan, de mi most maradjunk ezeknél.

 

A két történet ott találkozhatott egymással, hogy Havasalföldön valóban élt egy besenyő nagyúr, akit Serbánnak hívtak. Serbán harmadik fia volt az a Vajk, akit a második történetben említettünk. Igen ám, de Vajknak két János nevű fia volt, ami – valljuk meg, igen szokatlan.

Egyesek azt feltételezik, hogy a fiatalabbik fiú balkézről született, vagyis ez a teória az első történetet igazolja, melyben Zsigmond király János valódi apukája. Ez pedig azért jelentős állítás, mert akkor a női ágon Zsigmondban folytatódó Turul-vér csörgedezett Hunyadi Jánosban is, majd ez a vérvonal hagyományozódott át Mátyásra is.

 

 

Hunyadi Jánosról az a hír járta, hogy nem csak kiváló hadvezér volt, hanem kora misztikusa is. Különösen jó kapcsolatot ápolt a naposokkal, vagy ahogyan manapság ismerjük őket, a pálosokkal. A pálosok pedig eredetileg a legnagyobb titokban a magyarság ősvallását, a napvallást őrizték meg mind filozófiájukban, mind mágikus életgyakorlatukban.

Ha valaki rápillant Hunyadi Mátyás hollójára vagy gyűrűjére, akkor minden különösebb erőlködés nélkül észreveheti az összefüggést a pálos őstörténetben szereplő thébai Remete Szent Pál legendáival. Szent Jeromos írja, hogy Remete Szent Pálnak egy holló vitt a csőrében minden nap egy fél cipót. Később a Szent Özséb által megalapított Pálos Rend címerében éppen ez a holló szerepel, ami kísérteties módon a Hunyadiak címerében is visszaköszön.

 

Ennyi véletlen egybeesés kizárható. Mátyás mágikus képességeiről és titkos avatottságáról (táltosságáról) a legendái emlékeznek meg. A fő kérdés azonban az, hogy honnét örökölte képességeit és ki tanította meg a használatukra. A mitológia szerint Mátyást még fiatalkorában a pilisben élő pálos atyák vették pártfogásukba és ők avatták be, készítették fel az ország vezetésére, mert állítólag ők már előre látták Mátyás sorsát.

 

 

Talán ma is sokan szeretnék tudni, mi minden szellemi, lelki és tárgyi kincset birtokoltak a pálosok. Nos, ezt igazán csak a beavatottak tudhatják. Hogy mennyire így van, mi sem bizonyítja jobban II. Ulászló esete, aki Mátyás halála után szintén ugyanolyan beavatásokban akart részesülni, mint nagy királyunk. Annak rendje s módja szerint fel is kereste a pilisi atyákat, de ott olyan elutasító választ kapott, amelyre nem számított, ugyanis közölték vele, hogy csak az Árpád-vérből származó szent királyok láthatják a pálosok kincsét.

Hírdetés

 

Még egy különleges összefonódásra szeretném felhívni a kedves Olvasóm figyelmét Mátyás misztikus oldalával kapcsolatban.

 

Tudvalevő, hogy 1408. december 12-én alapította Zsigmond király a Sárkányrendet (Sárkány Lovagrend, Societas Draconistrarum). Pillantsunk bele a Sárkányrend alapítólevelébe:

 

„… tiszta szándékunk és törekvésünk jeléül és jelképéül, a körré görbült sárkány jelét vagyis képét, amint farkát nyaka köré tekeri és háta közepén hosszában feje és orra elejétől farka végéig fel van hasítva s a vére vesztése miatt fehér és vértelen hasíték belső széle mentén hosszában elhelyezett vörös keresztet visel, hasonlót ahhoz, amilyen vörös keresztet fehér mezőben magának a dicső György vértanúnak zászlaja alatt vitézkedők szoktak viselni, hordani és használni, mi magunk is választjuk…”

 

A Sárkányrend célja az oszmánok elleni harc, az uralkodó védelme és hatalmának stabilizálása volt. A Sárkány rend jelvényét ismerjük és tudjuk róla, hogy mindig zsinórra fűzve hordták. Tehát tagjai büszkén vállalták, hogy ők egy félig okkult, félig diplomáciai rendnek a tagjai. A kezdetben 24 tagú rend gyors növekedésnek indult: különféle európai hercegek, főurak gyarapították soraikat, akik mind az „ős sárkányt” (vagy inkább az azt legyőző erőt) akarták követni.

Érdekességként említendő, hogy II. Vlad havasalföldi fejedelem a Sárkányrendbe történő belépése után vette fel a Dracul (sárkány) nevet. Később fia és utódja, III. Vlad Tepes, aki szintén a rend tagja lett, innen kapta a Drakula ragadványnevét.

 

 

Makkai László így ír Mátyás és Drakula kapcsolatáról:

 

„A keresztény szolidaritásnak és a magyar barátságnak egyetlen vajda sem volt olyan odaadó, minden áldozatra kész híve, mint ő, ezt tudta Mátyás is”.

 

Itt jön az összefonódás, ugyanis Hunyadi Mátyás igyekezett „jó kapcsolatokat” ápolni Drakulával, illetve maga Mátyás is vett fel tagokat a Sárkányrendbe. Sőt, Mátyás utódja egész véletlenül a Sárkányrend másik tagja, II. Ulászló lett. Ennyit a máig nem teljesen tisztázott furcsaságokról.

 

Legendás és karizmatikus Mátyás királyunk élete még tele van feltáratlan titokkal, de aki tud a sorok között olvasni és az igazságot keresi, azt az igazság is keresi.

 

Írta és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Mátyás király mágikus titkai appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »