Mária velünk zarándokol – A gradistyei horvátok online köszöntötték a győri Könnyező Szűzanyát

Mária velünk zarándokol – A gradistyei horvátok online köszöntötték a győri Könnyező Szűzanyát

A gradistyei horvát hívek hagyományosan anyák napján, május első vasárnapján köszöntik a győri Könnyező Szűzanyát. Idén a horvátok zarándoklatát nem tarthatták meg a megszokott módon, ezért a Győri Egyházmegye Horvát Pasztorális Tanácsának vezetője, Mogyorósi Márk Ányos OSB május 3-án élőben közvetített horvát nyelvű Mária-köszöntőt vezetett a Tihanyi Bencés Apátságból.

A közvetítés elején Veres András győri megyéspüspök Győrből, a Püspökvárból üdvözölte a horvát híveket: „A világjárvány miatt ebben az esztendőben nem tudnak elzarándokolni székesegyházunkba, ezért ma a győri Szűzanya képe és üzenete érkezik önökhöz. Az Istenanya együttérzése és véres könnyei megerősítenek bennünket abban a hitben, hogy Isten sohasem hagy magunkra. Ő minden nehézségünkben szeret és segít minket” – hangsúlyozta horvát nyelven elmondott köszöntőjében a főpásztor.

Mária velünk zarándokol, és mellettünk áll ebben az órában is mint a legtisztább és a legerősebb az emberek közül, hogy közbenjárása által segítsen tisztává és erőssé válni – mondta elmélkedése elején Mogyorósi Márk Ányos bencés szerzetes. – Miről szól egy hagyományos zarándoklat? Ilyenkor le szoktuk tenni bűneinket a szentgyónásban; együtt szoktuk imádkozni a rózsafüzért, hogy Jézus Krisztus megváltó művének misztériumai gyökeret verjenek életünkben; együtt szoktuk ünnepelni a szentmisét; kisírjuk bánatunkat a Fájdalmas Anya képe előtt, aki pontosan tudja, mi a szenvedés; beszélgetünk testvéreinkkel, akikkel szinte csak ilyenkor találkozunk; majd megújulva visszatérünk a jobb és értékesebb életért való küzdelmeink helyszínére.

A győri Istenanya a kiságy mellett imádja Gyermekét. Ezzel a gesztusával mit üzen számunkra? Először is azt, hogy egyedül Jézus Krisztus méltó arra, hogy az ember letérdeljen előtte. Mi, ma élő keresztények viszont sokszor a második vagy a harmadik helyre helyezzük őt az életünkben, előnyben részesítve azt, ami nem képes az életünket kiteljesíteni.

A Szűzanya második üzenete, hogy a Gyermek, akit az édesanya imád, jó pásztorrá lesz, aki ismeri juhai hangját, aki meghallgatja és kíséri őket, nemcsak az élet ünnepi pillanataiban, hanem a szenvedés és a kétségek között is. Mária békésen és derűsen van jelen, hiszen a bensőből fakadó motivációja az elfogadás: „Legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Mária már hajnal előtt és napnyugta után is Isten szavára nyitja meg szívét, és ez a keret teszi őt alkalmassá arra, hogy az Ő akarata szerint munkálkodjék.

Búcsúnkat minden esztendőben a húsvéti időben ünnepeljük. Szűz Mária győri szeretetjele számunkra az üdvösség elnyerésének eszköze, amely Jézus Krisztus áldozatából forrásozik. Ez a mi reményünk. Bármilyen nagy a fájdalom, a húsvéti reggel fénysugarával képes elűzni a sötétséget és visszahozni a világosságot. Ez erősít bennünket ma is. Az Oltáriszentségben elrejtőzött Úr, akihez Mária közelebb segít, nem részlegeset ajándékozott nekünk, hanem az egészet: önmagát teljesen. A könnyező Istenanya segítsen bennünket a Jézus Krisztushoz való közeledésben, adjon nekünk vigasztalást, hallgassa meg imáinkat, s közbenjárására az Úristen újítsa meg életünket! – kívánta a Horvát Pasztorális Tanács vezetője.

Hírdetés

A Mária-köszöntő zárásaként Mogyorósi Márk Ányos köszönetet mondott Veres András püspöknek szavaiért, bencés szerzetestestvéreinek, különösen is Mihályi Jeromos OSB perjelnek a közvetítésben nyújtott segítségért, továbbá kifejezte háláját azoknak az atyáknak, akik segítenek a gradistyei horvát közösség YouTube-csatornáján keresztül a hívek lelkigondozásában. Végül megemlékezett a Győri Egyházmegye horvát anyanyelvű vértanújáról, Szemelliker Antal atyáról, akinek égi születésnapja idén nagypéntekre esett. A bencés szerzetes arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak Szemelliker Antal atya boldoggá avatásáért.

A Horvát Pasztorális Tanács vezetője végül az édesanyákat, a nagymamákat és a dédmamákat köszöntötte anyák napja alkalmából.

A Mária-köszöntő teljes terjedelmében ITT megtekinthető.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Győri Egyházmegye Horvát Pasztorális Tanácsa, Tihanyi Bencés Apátság

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »