Márfi Gyula veszprémi érsek: a pániszlamizmus és a kozmopolita globalizmus korát éljük

A Keresztény értelmiségiek Szövetségének veszprémi ülésén felszólalt Márfi Gyula veszprémi érsek is, aki komoly aggodalmának adott hangot a muszlim vallás előretörése és az iszlamizálódás okán. A püspök meglátása szerint a földgolyó déli része megindult elfoglalni az északit, de ezúttal nem fegyverrel, hanem amit ki is mondanak, az asszonyok méhével. Márfi Gyula – ahogy nevezte – a pániszlamizmust, valamint a nyugati világban egyre nagyobb teret nyerő kozmopolita globalizmust a korábbi totalitárius diktatúrákhoz hasonlította. Mint mondta, a totalitárius diktatúrák között nagyon sok a hasonlóság.

Amikor déli félteke elindul az északira, nem barátkozni jönnek, hanem azért, hogy elfoglalják azt az asszonyok méhével – vélekedett Márfi érsek

A nemzeti szocializmus alapja a fajelmélet volt, a proletár internacionalizmusé az osztályelmélet. Amit napjainkban élünk meg az a püspök szerint pániszlamizmus, ami pedig valláselméleten alapul. Az egyik szerit a germán egy magasabb rendű ember, a másik szerint a munkás paraszt hivatott arra, hogy uralkodjék a többi ember felett, a harmadik szerint a muszlim, amelyiknek uralnia kell a nem muszlimokat, azaz a kafirokat. De van egy negyedik rendszer is ami szemmel láthatóan átmegy diktatúrába, a kozmopolita globalizmus.

A kozmopolita globalizmus az egyenlőtlenségeket látszólag meg akarja szüntetni, de úgy hogy összetéveszti az egyenlőséget az egyformasággal. Legyen mindenki egyforma, legyen a világ egy hatalmas kolhoz, meg kell szüntetni a nemzetek önállóságát, meg kell szüntetni az egyházak működését is. Sőt meg kell szüntetni a nemek különbözőségét is, lásd genderi ideológia.

És van egy olyat terv, vagy elgondolás is, hogy Európába például azért kell behívni az ázsiaiakat és az afrikaiakat, hogy egy tökéletes kevert nép alakuljon ki, amelynek nincs már öntudata, vagy múltja. Nincsenek hagyományai, nincs vallása, nincs hite. És ebből egy olyan massza alakítható ki, legalább is egyeseknek úgy gondolom hogy ez a terve, melyik kitűnően manipulálható, engedelmesebb munkaerővé és még engedelmesebb fogyasztóvá alakítható át – fogalmazott az érsek.

Hozzátette, ne gondolja senki hogy ő a muszlimok ellen beszél, vagy muszlim gyűlölő volna. Szerinte nem is azzal van a baj, ha egy fehér fiú afrikai nőt vesz feleségül és vele alapít családot, vagy egy arab férfi európai nőt, hanem azzal amikor nincs mérték, amikor ez tömegessé válik. A só és a gyógyszer is rossz ha túladagolják.

Ha a népek összekeverését és egységesítését túlzásba viszem, az már rossz.

Az az ideális, hogyha a magyar megmarad magyarnak, a szláv megmarad szlávnak, a germán megmarad germánnak, a a latin latinnak, az afrikai afrikainak. És mindannyian a barátság és az egyenlőség alapján élünk, testvérként együtt ezen a földgolyón, de nem egy Európai Egyesület Államokká összegyúrva – jelentette ki a veszprémi egyházmegye vezetője.

ps nyomán


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »