Magyarország és az ott élő román kisebbség

A 2011-es népszámlálási adatok szerint Magyarországon 35.000 román nemzetiségű személy él. A trianoni békeszerződés aláírásakor , 1920-ban  a számuk 23.00 volt. Lássuk mennyire tartja tiszteletben a román kisebbség jogait Magyarország és a magyar hatalom. Az 1990-es években 10 óvodában, 5 kétnyelvű, 6 nyelvoktató általános iskolában és egy középiskolában kb. 1000 tanuló részesül román nyelvoktatásban. Óvónőképzés Szarvason, tanítóképzés Békéscsabán, tanárképzés Szegeden és Budapesten folyik kb. 100 hallgatóval.

Többnyelvű 20 Koronás 1920-ból, ennyit arról, hogy Magyarország nem tisztelte a kisebbségeket
A magyarországi románság túlnyomó többsége a 20 egyházközséggel rendelkező ortodox egyházhoz tartozik. Az ortodox egyházközségeknél mind a liturgia, mind a belső adminisztráció nyelve román. (Wikipédia)

A Békés megyei Méhkerék község, ahol a románok többségben vannak

 Amint a fenti képen is látható Magyarországon tiszteletben tartják a román kisebbség nyelvi jogait és szimbólumait is. Méhkeréken a lakosság háromnegyede román nemzetiségű, senkit sem zavar a román zászló, vagy a román felirat a községházán.Magyarországnak nincs szándékában elűzni az ott élő románokat, nem zaklatják őket soviniszta politikusok és szervezetek sem, nyugodtan, békében élhetnek.

Román iskola Gyulán, román zászló és román felirat az épület homlokzatánEzzel szemben Székelyföldön az elmúlt időben több magyar többségű település községházáról távolították el a magyar feliratot, többek között Korond községházáról, a magyar és székely zászlók kitűzése miatt pedig pénzbüntetéssel sújtják a székelyföldi polgármestereket.

A battonyai Román Általános Iskola és Óvoda, román zászlóval és román felirattal

Naponta diszkriminálják az erdélyi magyarságot, üldözik jelképeinket, büntetnek magyar himnusz miatt, magyar feliratokat tüntetnek el, megalázzák azokat akik nem tudnak jól románul. Kettős mércét alkalmaznak a magyarsággal szemben, magyarellenes szervezetek büntetlenül üvölthetik a képünkbe magyar többségű városokban, hogy takarodjunk az országból, sőt már székely politikai foglyokkal is büszkélkedhet a román hatalom. Köztudott tény, hogy a román hatalom évtizedek óta azon dolgozik, hogy az erdélyi magyarságot elüldözze és asszimilálja, a román alkotmány még a puszta létezésünket is letagadja.

Pedig a magyarországi román kisebbség és az erdélyi magyarság között azért nagy különbség van. Erdélyben közel másfél millió magyar él, ha az elrománosított magyarokat is beleszámoljuk, a másik fontos különbség pedig az, hogy Erdélyben a magyarság őshonos. Románia példát vehetne Magyarországról!

www.magyarellenesseg.com


Forrás:magyarellenesseg.com
Tovább a cikkre »