Magyar színházalapítás Dunaszerdahelyen: A megye várja a kidolgozott koncepciókat

Magyar színházalapítás Dunaszerdahelyen: A megye várja a kidolgozott koncepciókat

Nyilvános felhívás

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatala nyilvános pályázatot hirdet  

 

dunaszerdahelyi székhelyű, regionális, nemzetiségi jellegű színház megalapítása koncepciójának kidolgozására 

A felhívás célja

Dunaszerdahely vonzáskörzetében körülbelül 150 ezer magyar nemzetiségű polgár él, akik a legközelebbi magyar nyelvű színházi bemutatókat Komáromban és Győrben tekinthetik meg.  A színházalapítás szándéka a kultúrák kölcsönös inspirációján és gazdagításán alapszik.

A színházalapítás célja a magyar közösség kultúrájának gazdagítása a Nagyszombati kerületben, továbbá teret biztosítani a kulturális értékek cseréjének regionális, országos és nemzetközi viszonylatban.  Ez a szándék a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat szubrégiók kulturális infrastruktúrája fokozatos, koncepciózus építésének gondolatából indul ki.

A felhívás megjelentetőjének követelményei  

A felhívás a színházkultúra területén jártas természetes és jogi személyek számára készült.

Részvételi feltételek:

A benyújtott koncepcióval kapcsolatos elvárások:

Hírdetés

A koncepció legfeljebb 15 normaoldal terjedelemben meg kell, hogy határozza a regionális színház működésének alapvető paramétereit a következő témakörökben:

Értékelési kritériumok

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat és a szakmai nyilvánosság képviselőiből álló szakmai bizottság a beadott pályázati anyagokat a következő kritériumok alapján bírálja el:

A győztes koncepció megalkotója 1000,- € pénzbeli jutalomban részesül.

A győztes koncepció megtárgyalásra kerül a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatalában és esetleges megvalósításáról a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.  

A benyújtás határideje: 2019. 03. 31-ig (a postai bélyegzőn szereplő, illetve a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat iktatójának dátuma)

A beanyújtás helyének postai címe:    

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Odbor kultúry a športu

Starohájska 10

917 01 Trnava

 

A dunaszerdahelyi regionális, nemzetiségi jellegű színház megalapításának koncepcióját zárt borítékban a fenti címre kell elküldeni, vagy a hivatal iktatójába kézbesíteni „NEOTVÁRAŤ – Koncepcia divadla Dunajská Streda“ megjelöléssel.

(x)


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »