Magyar nyelvű szentmise Magyarok Nagyasszonya ünnepén Pozsonyligetfaluban

Október 8-án a Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpatronája főünnepén Pozsonyligetfaluban mutattak be magyar nyelvű szentmisét több mint félszáz hívő jelenlétében. Az eseményre a misszió rendkívüli hónapjához kapcsolódóan került sor a verbiták Korponai utca 2-es szám alatti Szent Janssen Arnold-templomában.

A szentmise főcelebránsa Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora volt, orgonán kísért Ziff László kántor. Ministráltak Pozsonyligetfalu lakosai, egyetemista, illetve immár végzett diákok.

A szentmisén köszönetet mondtak a Pozsonyligetfaluból hétről hétre az óvárosi ferences, avagy virágvölgyi templomba bejáró híveknek, illetőleg a pozsonypüspöki, szúnyogdi, vereknyei, valamint főrévi templomba eljáró híveknek.

Az eltelt negyed évszázad óta egyszer, 2006. április elsején, szombaton volt magyar mise a magyar hívők egykori törzshelyén, a Dalibor téri Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplomban. Az 1994-ig rendszeresen itt miséző, aztán nyugdíjaztatása után ide visszakerült, 2016 március derekán elhunyt, koloni származású ft. Obonya Gyula atya mutatta be a pozsonyligetfalusi szentmiséket.

Hírdetés

Az ismert evangélium Tamás atya általi felolvasása után –„Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” – kérte a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását nemzetünkért, magyar közösségünkért, hitünk és anyanyelvünk megtartásáért, annak gyermekeink, unokáink felé történő továbbadásáért.

Elmondta, több, a pozsonyi magyar katolikus közösséggel is összefüggő esemény kötődik éppen a Magyarok Nagyasszonya főünnepéhez, hiszen öt évvel ezelőtt, 2014-ben ekkor indult el a pozsonyikatolikusok.sk internetes oldal, ekkor alakult meg később az ifjúsági rózsafüzér-társulat, s nem utolsósorban tavaly ezen a napon került átadásra és felszentelésre a közösségi ház Pozsony belvárosában.

Szentbeszédét Mária-énekek csokrával zárta, azokból idézett egy-egy sort.

A szentmise végén Tamás atya megköszönte a hívőknek, hogy eljöttek imádkozni, kérni a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását hitünkért, nemzetünkért. Nagy öröm volt számunkra, hogy ahogy a szombati szabadegyetemek előtt a jezsuita templomban, augusztus 20-án a koronázó dómtemplomban, november 19-én a Szent Erzsébet Kék templomban, két éve a nagyszülők és unokáik közös ünnepén Horvátjárfaluban, tavaly Oroszvárott, idén pedig Magyarország fő pátrónáját itt, a ligetfalui missziós verbita templomban sikerült együtt ünnepelni. Adja a Jó Isten, hogy legyen folytatás, s legalább havonként, negyedévenként Ligetfaluban is legyenek újra magyar misék.


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »