Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át dr. Kováts Miklós – KÉPGALÉRIÁVAL

Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át dr. Kováts Miklós – KÉPGALÉRIÁVAL

Átvette dr. Kováts Miklós nyugalmazott tanár, irodalom- és színháztörténész a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést, amelyet március 15. alkalmából Áder János magyar köztársasági elnök adományozott neki a felvidéki magyar diákok identitásának megőrzése iránt elhivatott, közel fél évszázados pedagógusi pályája elismeréseként.

A kitüntetés átadását a koronavírus-járvány miatt halasztották mostanra. Az ünnepélyes átadón, amit Magyarország Kassai Főkonzulátusának épületében tartottak, dr. Hetey Ágota főkonzul köszöntőjében elmondta, Magyarország köztársasági elnöke, Áder János március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából minden évben rangos kitüntetésben részesíti azokat a személyeket, akik életükkel, kiemelkedő tehetségükkel és teljesítményükkel kivívták a magyar állam és a magyarság elismerését és nagyrabecsülését. Az idén dr. Kováts Miklós, a kassai Szakkay József Szakközépiskola nyugalmazott pedagógusa részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta a felvidéki magyar diákok identitásának megőrzése iránt elhivatott, közel fél évszázados pedagógusi pályája elismeréseként.

– fogalmazott Hetey Ágota.

Dr. Kováts Miklós köszönetet mondott a kitüntetésért, s rámutatott, nagyon érdekesen alakult a kapcsolata Magyarországgal. 1936-ban született, a szülővárosa neve hivatalosan akkor is, mint ma, Košice volt. Két évvel később magyar állampolgár lett, majd a háború után ismét egy másik államé. Felidézte a háborút követő éveket, tanulmányait, rámutatva, hogy bár Magyarország abban az időben sokkal rosszabb helyzetben volt, mint például Csehszlovákia, mégis befogadta a határon túlról érkezőket, köztük körülbelül kilencezer szlovákiai diákot, akik iskolába járhattak, fedelet kaptak és megélhetést.

– mondta.

Hírdetés

„Nagyon nagyra értékelem, hogy ezt a kitüntetést a magyar államtól kaptam, elismerik azt a tevékenységet, ami számomra fontos, lényeges és bizonyos mértékig talán eredményes is volt az ipariskolában” – nyilatkozta a ma7.sk-nak Kováts Miklós hozzátéve, nem csak azt becsüli, kitől kapta az elismerést, hanem azt is, hogy miért, a diákok identitásának megőrzéséért, ugyanakkor tudatosítja, ezen a téren azért van mit javítani.

Nyilván az iskoláink is felelősek azért, hogy nálunk ilyen mértékű az asszimiláció. Valamit jobban kellene csinálniuk, hogy ezt valahogy helyre rakjuk”

– emelte ki.

Dr. Kováts Miklós nyugalmazott középiskolai tanár 1936-ban született Kassán. Gyermekként, öt testvérével együtt történelmi időket élt meg.  Abaújnádasdon nevelkedett, nagyapja birtokán, ott kezdte iskoláit, a nagymamája kassai polgárlány volt. A háború az ő családját sem kímélte, Magyarországra átszökve ottani rokonai támogatásával folytatta általános iskolai tanulmányait a borsodi Csincsetanyán, majd a gömöri Putnokon és Budapesten. Az ezekben az években szerzett élettapasztalat elkísérte későbbi pedagógusi pályáján megértő, emberi magatartást adva. 1950-ben hazajött Kassára, ahol az újraindított ipari első magyar osztályának diákja lett, s 1954-ben érettségizett le. Ez az az iskola, ahol meghatározó élmények érték: osztálytársai az egész Felvidékről verbuválódtak. Az iskola alapítójának krédója: „erkölcsi nevelés mellett oly elméleti és gyakorlati oktatást nyújtani a növendékeknek, amely képesíti őket tanulmányaik bevégzése után az ügyes gépész, gyári művezető és gépszerkesztő hivatást tekintéllyel és szakavatottsággal betölteni.” 1959-ben a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán magyar–történelem szakos tanári oklevelet szerzett. Itt ‒ többek között ‒ az irodalomtörténész Turczel Lajos és a nyelvész Deme László professzor tanítványaként készült nemcsak a tanári hivatásra, hanem az irodalmi és anyanyelvi kulturális hagyományok ápolására is.

Tanár, irodalom- és színháztörténész. Diplomája megszerzése után nem volt mindjárt módja tanári pályára lépni. Műszaki végzettségét hasznosítva egy kisipari szövetkezetben dolgozott, míg meg nem üresedett egykori középiskolájában egy tanári állás. 1964-től a kassai ipari iskola tanára volt, több nemzedék került ki a keze alól szilárd anyanyelvi tudattal és a történelemszemlélettel felvértezve. Az iskola könyvtárosaként nemcsak a tanulóifjúság olvasottságát segítette elő, hanem feltárta a kassai magyar nyelvű középfokú iparoktatás történetét is. Többek között „A košicei (kassai) ipariskola száz éve” című kiadványban publikált e témában. Ezt a tevékenységét értékelve a budapesti Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum bevonta egy, az egész Kárpát-medencére kiterjedő iskolatörténeti kutatómunkába, s ennek során a kassai és a rozsnyói gimnáziumok históriáját tárta föl. Több mint négy évtizedes nevelőmunkájának hatása és eredménye is benne van abban, hogy iskoláját Magyar Örökség díjjal tüntették ki, s az intézmény jelenlegi igazgatója és egy diákja mellett ő vehette át az ünnepi elismerést 2016-ban. Figyelme kiterjedt a színháztörténet területére, e témában szerzett bölcsészdoktori diplomát Pozsonyban. 1974-ben a Madách Könyvkiadó adta ki a „Magyar színjátszás és drámairodalom Csehszlovákiában (1918‒1938 között)” című értekezését, amely igen kedvező visszhangot váltott ki. Szülővárosa története és irodalmi kultúrája ugyancsak foglalkoztatta. 1994-ben adta ki a Madách Kiadó „A Város és az Író. Kazinczy Kassája és Kassa Kazinczyja” című könyvét, 2007-ben pedig „Kassa” című turistakalauzát. Ezzel nemcsak a városba látogató turisták figyelmét kívánta felhívni a nagy múltú város értékeire, a helyiek számára is fontos várostörténeti adatokat nyújtott. Folyóiratokban megjelent írásainak tematikája is szorosan kötődik Kassához. Írt például Márai Sándor diákéveiről, Kassa régi egyeteméről, az iskolafelügyelő Kazinczyról, és a Bánk bán ősbemutatójáról is. Előadóként számos alkalommal szerepelt kelet-szlovákiai és magyarországi tudományos és ismeretterjesztő fórumokon, valamint a kassai Kazinczy-napokon. Elkötelezett Márai-kutató.

Szellemi munkáját értékelve a sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Ferenc Társaság tiszteletbeli tagjának választotta meg, s elnyerte a széphalmi magyar nyelvmúzeum elismerő díját. Gazdag tanári és tudományos életmű áll mögötte, hálás tisztelet veszi körül.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »