Magyar-e a székely a Jobbik hírportálja szerint?

Vona Gábor néhány esztendeje a gyergyószentmiklósi EMI táborban elmondta, hogy a Jobbik akkor is támogatja a határon kívüli magyarság szavazati jogát – elvi-értékrendi alapon – ha ez a pártérdekeinek ellenére van. Tudvalevő, hogy a Jobbik korrekt, következetes, elkötelezett nemzeti vonalvezetése dacára igen kevés szavazatot kapott 2014-ben a határon túli magyaroktól. Hosszan lehet elemezni ennek miértjét, erre volt egy balul sikerült válasz Szotyori Lázár Zoltán emlékezetes hasonlata, miszerint a Fidesz úgy vette meg az erdélyi magyarok szavazatait a kettős állampolgársággal, mint a fehér ember az indiánok jóindulatát az üveggyöngyökkel. 
(Vona az EMI táborban, 2008) De az ok mellékes, a tény számít, hogy ez nem tántorította el a Jobbikot az elveitől. Ami egy tiszteletre méltó, korrekt, nemzetpolitikai alapon magatartás volt, olyan, ami miatt magaménak éreztem a pártot több mint egy évtizeden keresztül, elegészen 2016 őszéig, amikoris a párt nyíltan szembefordult a nemzeti érdekekkel, Vona demobilizált a népszavazáson, a Jobbik elbuktatta a kvótaügyi alkotmánymódosítást, majd ismételten Soros mellé állt a magyar kormánnyal szemben.Ehhez képest a nemrégiben az alfahír, mely hangleütéseiben sokszor megkülönböztethetetlen a hvg.hu-tól vagy a 168 órától, egy olyan felmérést közölt a népszerűsítés nyilvánvaló szándékával, mindenféle magyarázat vagy kommentár nélkül, mely arról szól, hogy a magyar állampolgárok többsége elutasítja a határon kívül élők szavazati jogát.
Lásd itt: https://alfahir.hu/2017/08/21/hataron_tuli_magyarok_felmeres_szavazojog_kettos_allampolgarsag
Ezt a tényt nem kívánom hosszabban kommentálni, a proletár-internacionalista agymosást felváltó libertariánus kozmopolitizmus 12 esztendeje (1994-1998, 2002-2010 – s persze azt se  feledjük, hogy a médián keresztül akkor is hatnak, amikor épp nincsenek kormányon) megtette a maga hatását.De figyeljük meg a címadást.„A magyar emberek többsége nem támogatja a határon túliak szavazati jogát”
Honnan tudja az alfahír, hogy a magyar emberek többsége, mit akar, ha nem készült erre nézve felmérés? A hivatkozott közvélemény-kutatás Magyarországon készült, nem terjedt ki Kárpát medence Magyarországon kívüli részére s még kevésbé a nyugati diaszpórára.
Odáig jutottak az alfahír szerkesztői, hogy csak azt tekintik magyar embernek, aki Magyarországon élő magyar állampolgár?  (EMI tábor, 2009)Akkor mi különbözteti meg őket Szanyi Tibortól, aki az erdélyi magyarokat románnak nevezi, mert szerinte a nemzetiség mindig is az állampolgársághoz kötődött? Ami persze nettó marhaság, de hát mit várhatunk Szanyi Tibortól, aki egyike volt ama három nemzetárulónak, akik nem szavazták meg 2010-ben a magyar állampolgárság alanyi jogának kiterjesztését minden magyarra?Lehet idáig süllyedni? Ez a fogalmazástechnika a román etnokratikus média szóhasználatát idézi, mely a romániai lakosságot azonosítja a „románokkal”, „feledve”, hogy milliós nagyságrendű nem-román is él az ország területén. Ez az állampolgárságot és nemzeti hovatartozást alaptalanul azonosító államnemzeti felfogás paradigmája, aminek mentén románozzák a sok esetben semmilyen kulturális kötődéssel nem bíró, a média által preformált aggyal rendelkező, csak nyelvükben magyar egyedek székelyeket, szlovákozzák a felvidéki és szerbezik a délvidéki magyarokat.Nem kellene erre a szintre süllyeszteni az alfahírt, akkor sem, ha a portál által kiszolgált párt legfőbb törekvése ezidőtájt a székelyeket lerománozók szavazatainak megszerzése.
Borbély Zsolt Attila


Forrás:bzsa.blogspot.com
Tovább a cikkre »