Magániratokat keres a levéltár: Megérteni Trianon tragédiáját, a hazatérést és újra elvesztést

A trianoni békeszerződés következményeiről, valamint a további 20. századi határmódosítások tapasztalatairól tudósító magániratokat várja gyűjteményébe a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL).

Magyar Menedék - Sitchin

Az intézmény olyan 20. századi iratokkal, fényképekkel szeretné gyarapítani gyűjteményét, amelyek segítségével megérthető, miként élte meg a magyarság az első világháború, a trianoni békeszerződés, majd az 1938 és 1947 közötti határmódosítások – így Felvidék, Erdély és Partium, Kárpátalja, valamint Délvidék egy részének visszacsatolásának, majd újbóli elvesztésének – eseményeit, következményeit.

A levéltár rendkívül fontosnak tartja olyan magánszemélyek iratainak gyűjtését, akik ugyan nem vállaltak közvetlen szerepet a történelmi események alakításában, de szemtanúi voltak ezeknek és naplóikban, levelezésekben, visszaemlékezésben lejegyezték személyes vagy családi tapasztalataikat, emlékeiket.

A Magyar Nemzeti Levéltár küldetésének része minden, a magyar történelem szempontjából kiemelten fontos, maradandó értékű írásos és képi emlék összegyűjtése, megőrzése és kutathatóvá tétele a 12. századtól kezdve egészen napjainkig.


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »