Lemuria és a magyarság kapcsolata

Észbontó és a fantázia határát meghaladó elméletektől nem éppen mentes a magyar őstörténet-kutatás. Ennek okát én abban látom, hogy mindenki a maga módján igyekszik szintetizálni a fellelhető és megkaparintható kultúrkincseket, történelmi dokumentumokat, régészeti leleteket, nyelvemlékeket stb., s ebből von le olykor olyan meglehetősen messzemenő következtetéseket, hogy azzal már valósággal kivívja a tudományos világ ellenszenvét is, ha ugyan nem hitelrontást követ el eme érzékeny és lélekre ható témakörrel szemben. 

Ezzel együtt álláspontom szerint akit igazán érdekelnek az őstörténetet érintő adalékok, azoknak kellő nyitottsággal érdemes begyűjteni, megszűrni és elemezni a fellelhető információkat, mert sohasem tudhatja előre, milyen felismerései lehetnek egy ilyen felfedező úton.

Ha pedig e bevezető után a szellemi kézifékeket kiengedtük, akkor vágjunk is bele az egyik legizgalmasabb és legködösebb teóriába, amely a magyarság eredetével foglalkozik.

 

1933-ban jelent meg Dr. Cserép József egyik témába vágó műve a következő korabeli írásmóddal közölt címmel és alcímmel:

A MAGYAROK ŐSHAZÁJA ÉS ŐSTÖRTÉNETE

MADYA – LEMURIA ÉS ATLANTISZ A MÉDOK, PANNÓNOK, FENICIEK ÉS ETRUSZKOK ŐSHONA ÉS AZ EMBERi KULTÚRA BÖLCSŐJE

Írta és térképpel, táblákkal, képekkel világitotta

Dr. Cserép József

 

Miként a cím is elárulja, itt a tudós egy olyan álláspontot képvisel és tesz a saját tudományos kutatása tárgyává, amely szerint egy letűnt kontinens, név szerint Lemuria ősi népei között voltak a médek, a pannonok, a föníciaiak és az etruszkok ősei.

 

Ez azonban nem egy hóbortos, spirituálisan „elszállt” elméből kipattant elmélet volt csupán, hanem egy szakavatott, klasszika filológiával foglalkozó egyetemi tanár kutatásainak az eredménye.

 

Szemezgessünk Dr. Cserép József állításaiból:

 

Az ázsiai Média eredeti neve Magya volt amédek nyelvén.

A magyar médül azt jelentette, hogy valaki médiai, vagyis Madya-hoz tartozó.

Az ókori hagyomány azonos eredetűnek vette az indusokat az észak-afrikai magyarokkal.

Médül vagy sumérül a sar-mata (sarmata, szarmata) azt jelenti Magya-sarj.

A pártusok egyazon fajú és nyelvű népek voltak a magyákkal.

Nagy Sándor a matyó-magyarság királya volt.

 

A különféle mitikus kontinensek koráról egyebek mellett megtudhatjuk, hogy a csendes-óceáni Mű (Mu földje), később ún. Lemuria – Madya-föld – végső elmerülése kb. 11500 ezelőtt történt. (Jegyezzük meg, hogy a folyamat már 75000 évvel ezelőtt kezdetét vette.)

Hírdetés

A következő, atlantiszi katasztrófa pedig 4268 évvel ezt követően, tehát nagyjából i.e. 5232 évvel ezelőtt ment végbe.

 

„Az ibérek istene a Nap volt, az „élet atyja”, á-tin a „ragyogóképű isten”…, melyet fémkoronggal jelképezve s rúdra erősítve hordoztak – a paion magyarok még a balkáni honukban is. Egy perui kapuívükön ma is látható a Nap sugárkévés ábrázolata, a Nyza. Tiszteléséhez aranyat, fehér elefántot és fehér mént tartottak méltónak, mint ma is még „Maya fia”, Buddha hívei.”

 

A kutató elmélete szerint a tudás és a kultúra Atlantiszról áramlott ki és termékenyítette meg a különféle népeket. Nem csak népvándorlásokat ismerhetünk meg őstörténetéből, hanem a Nap-kultusz világméretű elterjedését is.

A professzor a magyarok őseit a nyugati félteke nagy szárazulatáról (Madya) több ezer éves vándorúton vezeti el Hispania-Libya-Egyiptom-Előázsia-Kisázsia irányába, illetve Európa-Thrákia-Kisázsia-Kaukázus állomásokkal.

 

„A lófejő myzok ivadéka tehát a székelység, Árpád magyarságával együtt az ős-Magya sarja.”

 

 

Athént, illetve magát a görögséget, végül is az Egyiptomból elszármazott egyiptomiak alapították. Éppen azok, akik Aton, a napkorong követői voltak.

A matyók Egyiptomból indulva jutottak el mai lakhelyükre.

Nagy Sándor nagy álma pedig a professzor szerint az volt, hogy Madya egykori népeit, a turáni országok lakóit egyetlen birodalom keretei között egyesítse.

 

Az ilyen és ehhez hasonló fejtegetések sem mostanság, sem a maguk korában nem arattak osztatlan sikert. Révay József például 1922-ben valahogy így reagált Cserép József felvetéseire és tanulmányaira a Nyugat című lapban:

„Ezt a 48 lapos, latin nyelvű, száz koronába kerülő füzetet a címlap tanúsága szerint Dr. Cserép József, a budapesti egyetem címzetes nyilvános rendkívüli tanára írta s arról igyekszik benne meggyőzni az «igazán tudós» férfiakat, hogy elég volt végre az indogermán nyelvek egyeduralmából a filológiai párhuzamokban és magyarázatokban s a szumír, etruszk, albán, görög és latin nyelveket a magyarral kell összehasonlítani, mert csak így lehet biztos eredményt elérni ezeknek a népeknek eredetére vonatkozólag. Szóval – ha úgy a füzetnek egy-két értelmes mondatából következtetni szabad – itt a pán-turáni utópiának valamiféle tudományos megalapozására tesz kísérletet a szerző. Megvallom azonban: az értekezésben akkora a zűrzavar, a rendszertelenség, hogy ötszáz folytatásos rémregény legyen, amelyik ebben versenyre akar kelni vele. A szerzőnek fogalma sincs a modern filológiai módszerekről: minden régi mesének, mítosznak minden adatát, nevét, célzását készpénznek veszi, elég neki egy kis hasonló hangzás és máris kész a legmeglepőbb etimológia s a leghumorosabb azonosítás.”…

„Egyetlen szót sem vesztegettünk volna erre a sarlatán munkára, ha szerzője nem volna az egyik magyar egyetem tanára s ha felfedezéseit nem latin nyelven adta volna ki.”

 

De nem mindenki osztja Révay József véleményét.

Az elmúlt évek spirituális értelemben is hitelesnek tekinthető felismerései és következtetései valóban látnak folytonosságot Mu, Lemuria, Atlantisz, a maja kultúra és a jelenkori emberiség szakralitása között. Jóllehet az etimológiai, néprajzi, genetikai és régészeti leletek szükségképpen elfogultságra adhatnak okot, a lélek és az asztrálfénybe íródott történelem azonban nem hazudik. Így kijelenthetjük, hogy sok igazság bújik meg e sorok között.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot!

 

The post Lemuria és a magyarság kapcsolata appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »