Lelki táplálékul az ünnep és a kijárási tilalom idejére

Lelki táplálékul az ünnep és a kijárási tilalom idejére

Március közepétől a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése miatt nem látogathatók a templomok, de a keresztény gyülekezetek folyamatosan tapasztalják, hogy nem maradnak az ige üzenete nélkül. A közmédia számos vallási műsort sugároz, és a regionális médiumok is maximálisan igyekszenek gyülekezeteik számára lelki táplálékot nyújtani.

 

Komáromban a Felvidéki Mária Rádió naponta közvetít magyar nyelvű szentmiséket, melyeket a rádió Facebook oldalán videó formájában is nyomon követhetünk. A szentmiséket a csodálatosan szép Szent Anna kápolnából sugározzák, mely szerves egységet alkot a rádió központi stúdiójával.

A Komáromi Református Egyházközség ünnepi istentiszteletei a gyülekezet Facebook oldalán és Youtube csatornáján követhetők nyomon.

Persze szépirodalommal is töltődhetünk, melyre szintén számos lehetőség kínálkozik. Most, a húsvéti ünnepkör idején jó, ha befelé is fordulunk, és meglátjuk, hogy saját szavaink, cselekedetink, életvitelünk megváltoztatásával hogyan tudnánk magunk is jobbá, tisztábbá, békésebbé, kellemesebbé tenni embertársaink életkörülményeit. Mert a nagyhét az önvizsgálat, a lelki tükör tartásának az időszaka. A szükségállapot miatt megerősített kijárási tilalom még inkább hozzásegíthet a belső elcsendesedéshez, melyhez megfelelő légkört tudnak teremteni a szép költemények is.

Az irodalomkedvelők körében is kevésbé ismertek Sík Sándor papköltő mélytartalmú versei. Kései költészetének istenes versei közül igazi önvallomás  A fordított Jónás próféta című műve, amellyel Babits Jónás könyvére utal vissza.

Babits Jónása az ismert ószövetségi történet sajátos átdolgozása. Ninivében az emberek erkölcstelenül éltek, ezért az Úr felszólította Jónást, hogy menjen a távoli városba, és térítse jó útra lakóit. Jónás menekülni próbál a prófétaszerep elől, de ez lehetetlenné válik, mert a cethal gyomrából is élve kerül ki, s így folytatni kényszerül prófétai útját.

Vele ellentétében Sík Sándor A fordított Jónás próféta című költeményében maga kéri az Urat, hogy prédikálhasson az  eltévelyedett népnek, és tanításával visszavezethesse őket Istenhez. A költeménynek bőven van mondanivalója a ma embere számára is.

 

Sík Sándor: A fordított Jónás próféta

Hírdetés

De megtréfáltál, seregek Ura! Mi lett belőlem, milyen figura! – Fordított Jónás, fejtetőre billent, Pedig a Hangnak sose mondtam ellent.

Küldöttél, mentem. Hordtam az Igét Nem kerülgettem bolond Ninivét, Nem futottam, hogy le ne köpjön, sértsen, A szennyes szájat, kezeken a vért sem.

Hajót kerestem, biztosat, sebest, Eveztünk, Ninivének egyenest. Már láttam kelni a csarnokok ivét, Már köszörültem a próféta-igét.

Ó az az Ige! Asszonyt, gyereket, Amit szerettem, ami szeretett, Mindent elhagytam érte, – érted, Isten, Hogy amire küldöttél, teljesítsem.

És most, hogy már-már megölelt a part, Most küldted ezt az őrjöngő vihart, Hogy minden, minden fejtetőre fordult, Szél, víz és ember, minden megbolondult.

Akkor, látván, hogy nem segítenek, Akiket hívtak, a kisistenek, Az összetört, vergődő, fejevesztett Bolond hajósok mind énnekem estek.

Nem kell próféta, nem kell most a szó, Most kapitány kell, most parancsoló, Hát kormányozzam a hajót, vezérül, Ki a viharból és el Ninivétül.

Így lett a szegény Jónás (a silány, De mégiscsak próféta) – kapitány. Hol vannak már a ninivei partok! Te tudod, Uram, én nem, merre tartok.

Próféták Ura, te akartad így, Hogy engem ilyen kísértésbe vígy? Így van megírva? Mert a lélek bennem Elnémíthatatlan sóhajtozza: nem! nem!

Ha rabságomat megelégeled, Szólalj meg, Uram, küldj immár jelet, Bizonyságul a szavad szomjazónak, Hogy jobbra hívtál, nem parancsolónak.

Ha mást nem, küldj egy áldott cethalat, Hurcoljon meg a tengerek alatt, Vessen már véget a fojtó mesének, S vessen ki harmadnapra Ninivének.

Siess, Uram, ne késlekedj sokat, Mert halálosan fáj és fojtogat Ami belőled bennem fúl: az ének. Ó engedj énekelnem Ninivének!

Buday Mária


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »