Leállt a 4. blokk a paksi atomerõmûben

A villamosenergia-ellátás minden ország társadalmának és gazdaságának kiemelten fontos területe.

Hírdetés

Ezért a Reális Zöldek Klubja nagy figyelemmel kíséri, és felelősen kezeli a hazai energiapolitika fejleményeit, kiemelten az erőműépítési tervet. A jelenleg érvényben levő nemzeti stratégia az atom – szén – megújuló fejlesztési változat mellett foglalt állást. A szénfelhasználás vonalán nem történt semmi, a megújuló energiák hasznosítása területén egyértelműen az EU-s vállalások teljesítésének szempontja érvényesül. Az e területen felhasznált EU-s támogatások energetikailag haszontalanok. Közben a villamos energia importja egészségtelen módon megnövekedett. A hazai erőműrendszerből hiányzika biztonságos energiaellátáshoz szükséges un. forgótartalék kapacitás. Nem vagyunk felkészülve egy nagyobb méretű áramkiesésre, ami egyre jobban fenyeget bennünket az EU, és különösen Németország elhibázott közös klíma- és energiapolitikája miatt.
Mindezek figyelembevételével – a 7000 MW-os éves csúcsigényünk mellett – kiemelkedő szerepe van a négy 500 MW-os blokkal rendelkező Paksi Atomerőműnek és az erőmű két 1200 MW-os blokkal való bővítésének. Ebben a helyzetben rendkívül fontos a Paksi Atomerőmű nukleáris biztonságának garantálása. E biztonság megfelelő (kielégítő) szintje elsősorban a (sokkomponensű) emberi tényezőtől, a biztonsági előírások betartásától, a karbantartási feladatok felelős tervezésétől és maradéktalan elvégzésétől, valamint a felelős üzemeltetéstől függ. Kiemelkedő szerepe van ebben az erőmű magas szintű vezetőinek, azok kiválasztásának és kinevezésének. Nagy baj, ha a gazdasági vagy a minél jobb termelési mutatók elérése miatt a biztonság csorbát szenved, ha a vezetőkre e tekintetben nyomás nehezedik. Az öregedő berendezések miatt egyre gyakoribb meghibásodások a termelés csökkenését eredményezik, amit a hatásfok növelésével már nem tudnak pótolni. Más lehetőség nem lévén az eredeti tervezési alapok szerinti biztonsági előírások lazításával próbálják a termelést szinten tartani, ami megengedhetetlen.
A Reális Zöldek Klubja és szakmai szakértői úgy ítélik meg, hogy a Paksi Atomerőműben a nukleáris biztonság iránti elkötelezettség romlik, ami több tényezőre vezethető vissza. A 2012-ben, az 1. blokk 30 éves üzemidejének lejárta, az un. szenior csoport által összeállított – az atomerőmű biztonsági kultúrájával kapcsolatos – értékelés sok mindent a felszínre hozott. Úgy látjuk, azóta romlott a helyzet. Súlyos hibának ítéljük meg, hogy a rendszerváltás óta a kormányváltások után az igazgatóságokat és felügyelő bizottságokat egészében lecserélték, szakmailag teljesen felkészületlen vezetőket is kinevezve. Ennek sokoldalú hátrányait nehéz kiheverni. Egy atomerőműben ez tragikus hiba! Hogyan érvényesülhet ebben az esetben a vezetői példamutatás?

Amint említettük, a Paksi Erőmű bővítése rendkívül fontos az ország villamosenergia-ellátása szempontjából (igaz, hogy nem elégséges). Az EU próbált keresztbe tenni, az ellenzék meg állandóan riogat a költségek növekedésével, a határidők csúszásával, stb. De nem ezek jelentik az igazi veszélyt. A bővítési projektet az veszélyezteti legjobban, ha a létesítés alatt a Paksi Atomerőműben egy nagyobb üzemzavar vagy a hétfokozatú nukleáris eseményskála szerint, akár csak egy alacsonyabb fokozatúnak minősített üzemi esemény bekövetkezik. Az eredeti tervezési alapok szerinti biztonsági előírások kikönnyítése miatt ennek valószínűsége sajnos egyre nagyobb, amely valószínűséget tovább növeli az öregedő biztonsági berendezések működési megbízhatóságának csökkenése.
Úgy látszik, hogy a 2003 áprilisában a karbantartásra leállított 2. számú blokkon bekövetkezett súlyos esemény nem volt elég figyelmeztetés. Az erőmű mindenáron, elhamarkodottan meg akarta tisztítani – a korábbi események következtében – magnetit lerakódással terhelt még tovább használható üzemanyag kazettáit. A kapkodva előkészített fűtőelem tisztítás és a fővíz-köri anyavándorlást kiváltó korábbi események során egyértelműen kimutatható volt a biztonsági kultúra lazulása. (Ezzel kapcsolatos rövid független értékelés a www.Energiaakademia.lapunk.hu/újraolvasás alatt megtalálható (Paksi szindróma)).
Javasoljuk, és kérjük, hogy a kormányzat és az erőmű vezetése tegyen meg mindent, hogy a nukleáris biztonság abszolút prioritása minden üzemállapotban biztosított legyen, a villamos energiatermeléssel szemben és biztonsági kultúra folyamatossága ismét helyreálljon a Paksi Atomerőműben. Az MVM-nél, mint közvetlen tulajdonosnál, valamint az Országos Atomenergia Hivatalnál pedig teremtődjenek meg azok a szakmai feltételek, amelyek elengedhetetlenek a felelős ellenőrzés gyakorlásához. Érdemes lenne tanulmányozni a finn Loviisai Atomerőmű tulajdonosánál levő helyzetet és gyakorlatot.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »