Leadta beiskolázási tervét a marosvásárhelyi katolikus gimnázium – Van esély a további működésre

Január 11-én a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum vezetőtanácsa a szülők képviselőinek kíséretében leadta a megyei tanfelügyelőségen a 2017–18-as tanévre vonatkozó beiskolázási tervet, ezzel lehetővé vált az intézmény további működése.

Ez fontos lépés az intézmény jövőjét illetően. Az a tény, hogy az iskola igazgatója nem gyakorolhatja funkcióját, megbonyolította a dokumentáció összeállításának eljárását – nyilatkozta a Vasárnap katolikus hetilapnak Székely Szilárd, a vezetőségi tanács tagja, aki ismertette az esetben szükségessé vált lépéseket is: a tanári gyűlés összehívását a tanári kar egyharmada kérheti. Miután ez megtörtént, a tanári gyűlés döntést hozott a beiskolázási tervről, amit a tanári karnak legalább kétharmados többséggel kellett elfogadnia, majd jegyzőkönyvbe foglalnia. Ezután kellett kérnie a tanári karnak (szintén legalább kétharmados többséggel) a vezetőségi tanács összehívását a terv jóváhagyására. Miután a vezetőségi tanács elfogadta a tanári kar által javasolt beiskolázási tervet, kérték a Gyulafehérvári Főegyházmegye illetékeseinek hozzájárulását is. 2016. december 21-ei határidővel kellett feltölteni a SIIIR-be (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România – Romániai Tanügyi Integrált Informatikai Rendszer) a beiskolázási tervet, ami szintén megtörtént.

A most leadott dokumentáció tartalmazta a tanári gyűlést összehívó kérést, a gyűlés jegyzőkönyvét, a vezetőségi tanács összehívását szorgalmazó kérést, a vezetőségi tanács jegyzőkönyvét, az egyházi hozzájárulást, a vezetőségi tanács tagjai által aláírt dokumentumot, amelyben kéri a főtanfelügyelőséget a beiskolázási terv elfogadására, valamint a SIIIR-be feltöltött adatok nyomtatott változatát.

A Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport nyilatkozata szerint képviseletük január 10-én találkozott Horaţiu Lobonţcal, a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatóhelyettesével, aki elmondta, a helyi önkormányzat ezen a héten fogja eljuttatni saját beiskolázási tervezetét a megyei tanfelügyelőségre. A szülői csoport iktatott egy közérdekű adatigénylést, amelyben kérték, hogy jutassák el nekik a városvezetés iskolákért felelős igazgatósága által összeállított beiskolázási tervezetet. Ugyanakkor Illés Ildikó főtanfelügyelővel való egyeztetés alapján kéréssel fordultak az oktatási minisztériumhoz is a helyzet megoldása érdekében.

Holló László, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnöke a Vasárnap katolikus hetilap megkeresésére azt nyilatkozta: „Az ügyünk kapcsán aggódóknak és egyszersmind a kétkedőknek is megnyugtatásképpen üzenhetjük, az alapítvány – mint mindig – e kilátástalannak tűnő helyzetben is teszi a dolgát. Így, minden ellenkező látszat ellenére, alapítványunk közgyűlési tagsága, sok jóakaratú, ügybuzgó embertársunk segítségével, talán nem nagyon látványosan, de reményeink szerint annál nagyobb hatékonysággal dolgozik.”

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Maszol.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »