Külföldi kezelés: nem fizet mindent a biztosító

Külföldi kezelés: nem fizet mindent a biztosító

Ha valamilyen okból külföldön szeretnénk kezeltetni magunkat, napjainkban ennek nincs különösebb akadálya. Jó esetben a biztosító mindent térít, esetenként ki kell fizetni bizonyos önrészt, rosszabb esetben pedig mindent saját zsebből kell állni. A lehetőségekről és feltételekről érdemes előre tájékozódni.

A páciensek Európai Unión belüli szabadabb mozgását egy 6 éve elfogadott uniós irányelv teszi lehetővé, amelyet Szlovákia is bedolgozott a jogrendjébe. 2013 előtt is választhattunk külföldi orvost vagy kórházat, az európai biztosítási kártya addig is feljogosított orvosi ellátásra az EU bármelyik tagállamában. 2013-tól azonban már nem tesznek különbséget a külföldi út során megbetegedés vagy baleset következtében igénybe vett, orvosilag szükséges kezelés és a tervezett külföldi orvosi kezelés között, és nem mindig kell az egészségbiztosító előzetes beleegyezését kérni.

Bevezették a határon átnyúló egészségügyi ellátás fogalmát – aki ennek keretében megy külföldön orvoshoz, nem kell a biztosítójától előre engedélyt kérni. Lehet szó ambuláns vagy intézményes ellátásról, melyet egy másik uniós tagállamban nyújtanak vagy írnak elő, amely árát a páciens közvetlenül a szolgáltatónak fizeti ki, majd a biztosítótól utólag, 3–6 hónapon belül kéri a költségek térítését (a határidő az adott biztosítótól függ), és a kérvény benyújtásától számított 3 hónapon belül fizethetnek. Ugyanez érvényes a patikákra: először ki kell fizetni a gyógyszer vagy segédeszköz teljes árát, majd a számlát itthon utólag be kell nyújtani. A vényt tanácsos lefénymásolni, a biztosítóban azt is le kell adni. Amennyiben olyan kezelésben, gyógymódban részesül valaki, amelyért idehaza sem kellene fizetnie, a biztosító nem tagadhatja meg a költségtérítést – bár igaz, csak annyit köteles téríteni, amennyibe a kezelés itthon is kerülne, a különbözetet esetenként saját zsebből kell állni. A biztosítók által térített műveletek listáját a 777/2004-es számú kormányrendelet tartalmazza – ide tartozik pl. a mandulaműtét, CT, mammográfia vagy ultrahangos kivizsgálás, szürke hályog kezelése, pszichiátriai, szemészeti, bőrorvosi kivizsgálás, fogorvosi kezelés, szülés stb. A költségtérítést formanyomtatványon kell igényelni, a kérvényhez mellékelni kell a beteg kezelőorvosa által kiállított beutalót (vagy annak másolatát). Pszichiátriai, szemészeti és bőrorvosi kezelés, illetve ellenőrző vizsgálat esetén nincs szükség beutalóra.

A határon átnyúló egészségügyi ellátás részét semmiképpen sem képezheti szociális szolgáltatás, valamint vérvétel, törletek, minták vétele, tesztelése, feldolgozása, tartósítása és tárolása, illetve szervek, szövetek és sejtek forgalmazása szervátültetés céljából. A szlovákiai lakosok egészségének megóvását célzó megelőző programok, a fertőző betegségekkel szembeni védőoltások sem tartozhatnak a határon átnyúló ellátásba. Például, ha a szlovák biztosítók az itthon (nem egészségügyi okokból) elvégzett sterilizálás, művi vetélés, művi megtermékenyítés, plasztikai műtétek stb. költségeit nem térítik, akkor, ha valaki külföldön esik át ilyen kezelésen, nem számíthat a költségek megtérítésére. A félreértések elkerülése végett kiutazás előtt tanácsos megkérdezni a biztosítónkat, hogy az adott művelet költségeit térítik-e.

Bizonyos egészségügyi ellátások külföldön való igénybe vételét továbbra is előre kell engedélyeztetni. A 341/2013-as számú kormányrendelet tartalmazza azokat a műveleteket, amelyeket ha külföldön végeznek el, a biztosító ugyan kifizeti, de erre előre engedélyt kell kérni. Ugyanez érvényes a tervezett egészségügyi ellátásra – ha valaki várólistán van, és a a tervezett beavatkozást külföldön szeretné megkapni, a biztosítójához előre kérvényt kell benyújtania.
Az egészségbiztosító nem utasíthatja el az előzetes engedély iránti kérelmet, ha a kezelés, amelyre szüksége van, itthon nem áll rendelkezésre, ám az állami egészségbiztosító fedezi a kezelés költségeit, illetve ha Szlovákiában a gyógykezelésre nem kerülhet sor olyan rövid időn belül, amelyet a páciens jelenlegi egészségi állapota és a betegség lefolyása indokolna.

Olyan kezelések esetében, amelyek elvégzésére hosszabb ideig várni kell, várólisták vannak, akkor kérhetjük a biztosítótól a tervezett orvosi ellátás külföldön való végrehajtását, ha idehaza 12 hónapon belül nem kerülne ránk a sor. Amennyiben a biztosító előre rábólint a külföldi kezelésre, az illetékes intézmények egymás között elintézik a költségek megtérítését, a páciensnek a külföldi orvosnál nem kell semmit fizetnie. Ugyanakkor érvényes, hogy a hazai biztosító csak annyit térít, amennyit itthon is fizetne hasonló beavatkozások esetében.

Hírdetés

Azt is tudatosítani kell, hogy az egészségügyi ellátás szabályozása és a társadalombiztosítási rendszer minden uniós országban más és más. Egyes országokban az orvosnál mindig fizetni kell a vizsgálatért, kezelésért, míg máshol az orvos nem kap közvetlenül a betegtől tiszteletdíjat. Vagyis előfordulhat, hogy a kezelés költségeiből például 20–30%-ot a betegnek kell önrész címén fizetnie, ami egy kisebb műtét esetében is drága mulatság lehet. Különbség van az országok között a tekintetben is, hogy a beteg szabadon választhat-e orvost vagy sem. Egyes országokban a kezelés költségét csak akkor téríti meg az állami egészségbiztosító, ha a beteget ellátó orvos szerződésben áll az állami egészségbiztosítási rendszerrel. Érdemes olyan orvoshoz fordulni, aki az állami ellátórendszerrel szerződéses viszonyban áll.

 

Aki azt tervezi, hogy egy másik országban végeztet el valamilyen orvosi beavatkozást, előbb nézzen utána, hogy hazája egészségbiztosítási rendszere finanszírozza-e az adott műveletet!

A költségek rendezésére két lehetőség van: előzetes engedélyeztetés és utólagos költségtérítés. Az engedély nem tagadható meg, ha a nemzeti szabályozás szerint joga van a kezeléshez, de elvégzésére saját hazájában észszerű időn belül nincs mód, ha Szlovákiában nincs mód az elvégzésre, ha idehaza már kimerítettek minden lehetőséget, és a külföldi kezeléstől a beteg állapotának a jelentős javulását várják, illetve, ha olyan berendezésekre van szükség, melyek Szlovákiában nincsenek.

Írásos kérvényt kell benyújtani – az egészségbiztosítóban a megfelelő formanyomtatványon. Fel kell tüntetni, hol és milyen beavatkozásról van szó. A beteg kezelőorvosa, illetve a kórház, ahol kezelik, alaposan megindokolja, miért van szükség a külföldi kezelésre. Előre ki kell számolni a feltételezett költségeket, és fel kell mutatni egy igazolást, hogy a kiválasztott külföldi intézmény kész elvégezni a beavatkozást. Ehhez külföldi szolgáltatónak a Výpočet predpokladaných nákladov nyomtatványt kell kitöltenie. A kérvényhez csatolni kell a teljes orvosi dokumentációt, valamint egy beleegyező nyilatkozatot arról, hogy a biztosított (vagy a törvényes képviselője) szükség esetén hajlandó kifizetni bizonyos önrészt. (Számolni kell a kísérő költségeivel, étkezési költségekkel stb.) Indokolt esetben a beteget a kezelőorvos javaslatára gyorsmentővel, esetleg helikopterrel szállítják külföldre, és a biztosító ennek a költségeit is térítheti. Ha megvan minden igazolás, a kérvényt 15 napon belül elbírálják, az S2-es nyomtatványon igazolják, ezt kell a külföldi intézménybe magunkkal vinni. Ha van előzetes engedély, a költségeket egymás között rendezik a hazai és a másik ország intézményei.

Súlyos megbetegedés esetén a biztosító haladéktalanul, egy-két napon belül dönthet. Sürgős esetben, ha veszélyben van a beteg élete, ünnep vagy munkaszüneti napokon a páciens kezelőorvosa vagy az intézmény, ahol kezelik, haladéktalanul – a biztosító előzetes beleegyezése nélkül is – elrendelheti a külföldi beavatkozás elvégzését és a beteg külföldre szállítását. A legközelebbi munkanapon azonnal kérni kell a biztosítóban az eljárás jóváhagyását. Aki az S2 nyomtatvány nélkül utazik ki, 1 éven belül kérhet utólagos költségtérítést. Ez esetben előre ki kell fizetni a kezelést, és később kell kérni a költségek visszatérítését abban az országban, ahol egészségbiztosítással rendelkezik. A visszatérítésre az azonos kezelésre alkalmazott helyi ráták szerint kerül sor. A kérvényhez csatolni kell a teljes orvosi dokumentációt, szlovákra fordítva.


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »