Kulcsfontosságú az együttműködés – Európai szerzetes-elöljárók találkozója Roggenburgban

Kulcsfontosságú az együttműködés – Európai szerzetes-elöljárók találkozója Roggenburgban

A Szerzetesi Nagyobb Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója (Unio Conferentarium Europae Superiorum Maiorum – UCESM) március 9. és 13. között tartotta 19. általános gyűlését Németországban, a roggenburgi premontrei kolostorban.

A Szerzetesi Nagyobb Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója (UCESM) 38 európai szerzetesi konferenciát képvisel, amelyekhez összesen kétszázezer szerzetes tartozik. Az ötnapos találkozón ötven elöljáró vett részt.

Labancz Zsolt piarista szerzetes elnökként volt jelen Roggenburgban, Deák Hedvig domonkos tartományfőnök pedig vezetőségi tagként. A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciáját (MRK) Lobmayer M. Judit, a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöke, az MRK elnöke képviselte. A szerzetesi iroda vezetője, Kiss Didák ferences szerzetes is részt vett az összejövetelen.

Labancz Zsolt SP, az UCESM elnöke az általános ülésen beszámolt arról, hogy mi történt a két évvel ezelőtti találkozó óta. Beszélt a statútum megújításának folyamatáról és az UCESM céljáról. A szerzetesi konferenciák közös gondolkodását hasznosnak és szükségesnek tartja. Az UCESM-et a találkozás helyének nevezte, és mint mondta: a szerzetesi unió létezése a jel, hogy az együttműködés a kulcsa mindennek, mert a konferenciák együtt többet tudnak tenni az európai szerzetességért. Nemcsak egyéni szinten hoznak döntéseket a rendek, hanem a nemzeti konferenciák szintjén is. Minden nemzeti konferenciának vannak saját fontos témái, de egymásra figyelve és együttműködve gazdagítani és segíteni tudják egymást. Labancz Zsolt ismertette a római stratégiai találkozó eredményeit is, a 2019 év elején tartott rendezvényen 15 nemzeti konferencia vett részt.

Hírdetés

A Roggenburgban a napokban zajló találkozó beszámolókból, előadásokból és csoportmunkából állt. Ezen kívül természetesen a közös ima, a szentmise, a premontrei kolostor bemutatása, az utolsó nap délutánján pedig az augsburgi városlátogatás is része volt a programnak.

A résztvevők az úgynevezett open space (nyitott tér) módszerrel dolgozzák fel a témákat. A program elején a résztvevők döntötték el, hogy milyen témákon fognak dolgozni, és ők alakították ki az eljárásmódot is a közös téma keretein belül. Ők vezették a folyamatot, döntéseket hoztak, meghatározták a prioritásokat. Csoportokban zajlott a munka, amelynek nagyságát, összetételét tartalmát és munkamódszerét is a résztvevők határozták meg.

Forrás és fotó: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »