Krekovič: A fasizmust nem a matematika állítja meg, hanem a történelemoktatás

Krekovič: A fasizmust nem a matematika állítja meg, hanem a történelemoktatás

(…) Az oktatási reformok alkotói nem mérték fel a tantárgy értékét a fiatalság formálásának szempontjából.

 

(…) Nem szeretném lebecsülni a matematika szerepét (…) hasonlóképpen a növények szaporodásának alapos ismerete, avagy a kémiai egyenletek elsajátítása sem formálnak a gyerekekből értékes és művelt embereket.

 

Talán valaki számára szavaim provokatívnak tűnhetnek, azonban úgy gondolom, hogy éppen a történelem, vagy a polgári nevelés nevel valódi értelemben vett polgárokat a fiatalokból. Olyan polgárokat, akik humanista értékeket vallanak, toleránsak, és megtanítanak arra, amit a keresztények felebaráti szeretetnek neveznek.(…)

 

(…) Ide tartozik a hazafiasság világos megkülönböztetése a saját nemzethez való, bírálat nélküli csodálattól, amely nacionalizmusba, vagy egyenesen fasizmusba is torkolhat.

Hírdetés

 

(…) Így van ez a Tiso-féle szlovák állam esetében is. Gyakran találkozunk a laikusok-, de sajnos a szlovák egyház azon nézetével is, hogy mennyire jó volt nekünk azokban az időkben. (…)

 

Meg lehet bocsátani azonban a vélt, vagy valós gazdasági jólétet, ha ennek ára a lakosok nagy részének eltávolítása volt? Mert a zsidók és romák a szlovák állam polgárai voltak, akiket vagyonaiktól, méltóságuktól, majd később életüktől is megszabadítottak.

 

(…) Hallgatjuk, hogy mennyire jó volt nekünk a kommunisták alatt (…) Azon polgárok esetében, akik nemkartak utazni, nem hiányoztak nekik az alapvető emberi jogok, vagyis a szabadság, ők tényleg úgy érezhették, hogy viszonylag jó volt nekik. Mert az állam úgy-ahogy gondoskodni tudott róluk – természetesen a gazdasági növekedés rovására. (…)

 

SME – Eduard Krekovič: Fašizmus nezastaví matematika, ale dejepis.


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »