KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉS

A reális zöldek szerint veszélyben van Magyarország biztonságos villamos energia ellátása, mert a négy Paksi blokk tervezett üzemidőn túli működése során az öreg berendezések működési megbízhatósága csökken és a termelési kényszer érdekében az egyébként is csökkent működési megbízhatósági berendezéseket hosszabb időre kapcsolják ki.

A negyedik Orbán kormány országlásának idején tárca nélküli miniszter hölgy leckéje az állami energetikai cégek élére vezetőt helyezni.

Bártfai-Mager Andrea úrhölgy
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Tisztelt Miniszter úrhölgy!

Úszó szivattyúkkal hűtötték 2018-ban a paksi atomerőművet, mert kevés volt a víz a Dunában.
Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés bizottsága 2018. november 6-án sorra került ülésén Pekarik Géza a fenti biztonsági intézkedésről a Bizottság képviselőit nem tájékoztatta.

Nem állítom, csupán feltételezem, hogy Pekarik Gézát, politikai és nem szakmai elvárás alapján javasolta Miniszter úrhölgy, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, Paks vezérigazgatói székébe helyezni.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre való hivatkozással közérdekű adatigényléssel fordulok Miniszter úrhölgyhöz.

Kérem, hogy küldje meg a Reális Zöldek Klub civil szervezetnek (Posta cím: Reális Zöldek Klub, 1279 Budapest Pf.: 74., vagy drótpostán)

Pekarik Géza felsőfokú végzettségéről szóló tájékoztatóját.

Miniszter úrhölgy együttműködését a reális zöldek civil szervezetével előre is köszönöm.

Budapest, 2019. április 11.

Tisztelettel: Juhos László, reális zöldek elnöke

Hírdetés

From: MKI Közadat (KORMANYIRODA) [mailto:kozadat@kormanyiroda.gov.hu]
Sent: Thursday, April 25, 2019 12:10 PM
To: juhos.laszlo@chello.hu
Subject: RE: KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS

Iktatószám: SKF/2847/2/2019-MKI

Dr. Juhos László
részére
E-mail: juhos.laszlo@chello.hu

Tárgy: Pekárik Géza vezérigazgató úr felsőfokú végzettségéről szóló tájékoztatás

Tisztelt Juhos László Úr!

A 2019. április 11. napján elektronikus levélben megküldött tárgyi közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy a kért adat a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternél nem fellelhető, a Miniszter annak nem adatkezelője.

Jelezzük egyúttal, hogy Pekárik Géza szakmai önéletrajza a nyilvánosság számára is elérhető az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. honlapján:

http://www.atomeromu.hu/hu/rolunk/szervezetifelepites/VezetoTestuletek/Lapok/default.aspx

Tájékoztatjuk továbbá, hogy válasz felülvizsgálata érdekében – az Info tv. 31. §-a alapján – a Fővárosi Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.) keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén – az Info tv. 22. § a) pontja értelmében – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) is fordulhat.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2019. április 25.

Üdvözlettel:

Miniszterelnöki Kormányiroda

Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős

Tárca Nélküli Miniszter munkaszervezete


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »